Arts & Crafts: Det engelske hus

Dato
08.01.2020
Tidspunkt
15:00 - 16:30
Adresse
Festsalen
KADK
Danneskiold-Samsøes Allé 51
1435 København K
Pris
Gratis adgang

Kom og få en guidet tur gennem den europæiske arkitekturs udvikling, når Institut for Bygningskunst og Kultur inviterer til åben forelæsningsrække en række onsdage i vinterhalvåret. Niende forelæser i rækken er adjunkt og arkitekturhistoriker Martin Søberg. 

I midten af 1800-tallet var industrialiseringen og urbaniseringen længere fremme i England end noget andet sted i Europa. Kritiske røster begyndte at melde sig. Kunstkritikeren John Ruskin mente, at det moderne samfund og dets teknologiske landvindinger havde medført en åndelig tørke, og vendte øjet mod den gotiske arkitektur, særligt de middelalderlige katedraler og Venedigs middelalderlige paladser, som inspirationskilder for en mere sand og æstetisk rig arkitektur. 

Engelske arkitekter og kunstnere rettede opmærksomhed mod tiden før renæssancen. Særligt middelalderens lavdannelser og byggeriet af katedralerne fandt de inspirerende som udtryk for en form for kollektivt, håndværksdrevet arbejde, der på samme tid rummede en klar komposition og monumentalitet samt spor af individualitet. 

Arts and Crafts-bevægelsen var ikke nogen gennemorganiseret bevægelse. Dens kunstnere og arkitekter, som eksempelvis den engelske kunstner, forfatter og politiske aktivist William Morris, var dog forenede i ønsket om at lade kunst og håndværk gå op i en højere enhed, ja, endda præget af en forestilling om en forening af kunsten og selve livet, en utopisk tankegang, som også prægede mange modernistiske arkitekter i 1900-tallet. Det kunstneriske program var således forenet med et reformistisk socialt program, ligesom tanker om det nationalt specifikke satte sig spor.

Philip Webb, The Red House, Bexleyheath, 1859. Foto: Ethan Doyle White, Public Domain.