Bevæg byen – med børn, unge og seniorer

Dato
10.09.2020
Tidspunkt
09:30 - 16:30
Adresse
Charlottenborg
Festsalen
Kongens Nytorv 1
1050 København K
Pris
Gratis. Tilmelding nødvendig.

Kom til konference 10. september 2020 på Charlottenborg om aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer.

I 2016 iværksattes det tværfaglige forskningssamarbejde om
co-design af Aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer
(APEN) i Sydhavnen, København, og nu foreligger helt nye
resultater af samarbejdet. Projektet har gennem inddragende
byrumseksperimenter skabt forskningsbaseret viden om,
hvordan vi ved at forandre eller forbedre de fysiske miljøer i
samarbejde med borgere kan fremme sociale, fysiske og
bæredygtige aktiviteter i lokalsamfundet. Målgrupperne er
børn, unge og seniorer. Udgangspunktet er en bred forståelse af
folkesundhed, som tager afsæt i de lokale byrum, der i stigende
grad er arenaer for samskabelse, bevægelse, nye fællesskaber og
initiativer. Særligt fokus er rettet på dagligdagsaktiviteter og på,
hvordan vi kan understøtte inklusion, mindske ensomhed samt
fremme livskvalitet og sundhed på tværs af generationer.

Med konferencen ønsker vi at bidrage til at bygge bro mellem de
forskellige fagfolk, forskere og praktikere, der hver især
interesserer sig for, hvordan bysamfund og nabolag i højere grad
kan udvikles til meningsfulde ”steder”, der reducerer social,
mental og rumlig ulighed. Om hvordan man ved at tage
inddragende og medskabende metoder i anvendelse kan sikre,
at de urbane miljøer udvikles i samarbejde med borgerne, der
således kan være med til at skabe ejerskab og dermed
langsigtede forandringer i det danske samfund.

Arrangeret og støttet af
Konferencen er arrangeret af det nationale forskningsnetværk
Aktivitets- og sundhedsfremmende miljøer (APEN), der er et
tværdisciplinært forskningssamarbejde mellem Det Kongelige
Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og
Konservering (KADK), Landskabsarkitektur og Planlægning,
Københavns Universitet (KU) og Active Living, Syddansk
Universitet (SDU). Forskningsarbejdet og konferencen er støttet
af Lokale og Anlægsfonden, TrygFonden og Velux Fonden.

Om forelæserne og målgrupper
Oplægsholderne er de forskere, der har været direkte involveret i
forskningsarbejdet, partnerne i Sydhavnen, der kan bidrage med
helt konkrete erfaringer fra samarbejdet med institutionerne
samt de tre fonde bag projektet, der vil orientere om deres
fremtidige strategier og visioner på området. Sidst men ikke
mindst er åbningstalen af Lene Dammand Lund, rektor på KADK,
om, hvorfor der er behov for øget fokus på de sundhedsmæssige
muligheder i byens rum?

Konferencen henvender sig bredt til kommunale, regionale og statslige aktører, byplanlæggere, arkitekter, forskere, beslutningstagere og praktikere, der arbejder med livskvalitets-fremmende indsatser.

Program

09:30 Registrering og morgenkaffe. Udlevering af publikationen Bevæg byen – med børn, unge og seniorer

10:00 Hvorfor have fokus på de sundhedsmæssige muligheder i byens rum?
Åbningstale ved Lene Dammand Lund, rektor KADK

10:15 International Activity- and health enhancing Physical Environments Network – Hvorfor er der brug for os?
René Kural, lektor og leder af det nationale netværk APEN, KADK

10:30 Erfaringer fra at støtte projekter med fysisk aktivitet for børn og unge i et fondsmæssigt perspektiv
Forskningschef Anders Hede, TrygFonden

11:00 Bevæg Byen! Co-design af uderum med børn
Anne Magrethe Wagner, Laura Winge og Bettina Lamm, Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet

11:30 Co-design og byrumseksperimenter som redskaber i byudviklingen
Projektleder Ea Vestergaard og projektchef Camilla Gøhler Ryberg, Områdefornyelsen Sydhavnen, Københavns Kommune

11:45 Spørgsmål og svar

12:00 Børns brug af byen
Charlotte Skau Pawlowski og Jens Troelsen, Active Living, Syddansk Universitet

12:15 Frokost

13:15 Hvor vil vi som fond hen med viden om børn, unge og ældres ønsker for et aktivt liv?
Direktør Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden

13:45 Sammenhænge mellem det byggede miljø og ”det gode liv” hos seniorer
Kamilla Nørtoft, Sidse Carroll og René Kural, KADK

14:15 Konkrete erfaringer fra samarbejdet med seniordelen på APEN
Formand for bestyrelsen i Tranehavegård Helle Møller Nielsen, Sydhavnen

14:30 Spørgsmål og svar

14:45 Pause

15:15 Hvordan fremmes ældres brug af nærområdet?
Tanja Bettina Schmidt og Jens Troelsen, Active Living, Syddansk Universitet

15:30 Hvorfor er vi som fond interesseret i ældres aktive deltagelse i forskning?
Programchef for aldringsforskning Lise Bonnevie, Velux Fonden

16:00 Kort opsummering og tak for i dag
René Kural, lektor og daglig leder af det nationale netværk APEN

Programmet kan ændres.

Registrering

Konference, frokost, kaffe, te og vand er gratis. Ved udeblivelse faktureres DKK
375,- Der er plads til maksimum 200 deltagere efter ”først til mølle” princippet.

 

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand