Bygningskulturens Værdi - værdibaserede løsninger for bæredygtig transformation og restaurering

Dato
19.08.2019 - 23.08.2019
Tidspunkt
09:00 - 16:30
Adresse
KADK
Philip de Langes Allé 10
1435 København K
Pris
20.000 kr. ekskl. moms

Når vi bygger videre på eksisterende strukturer, bygninger og byer, er det afgørende, at vi forstår grundlaget. Ikke blot materiale- og konstruktionsmæssigt men også historisk og kulturelt. Med kurset får du en solid indføring i værdien af vores bygningskultur, og hvordan den kan og bør tænkes ind i forhold til en bæredygtig transformation og restaurering. 

Med en forventning om at 70-80% af fremtidens byggeri vil bestå af transformation og renovering af eksisterende bygninger, bliver vores bygningskultur naturligvis en vigtig bestanddel i samfundets fremtidige bæredygtige udvikling.

På kurset får du opbygget og ajourført din viden om og forståelse af relevante teorier inden for bygningskulturens værdi, bæredygtighed, transformation og restaurering. Værdibegrebet bliver undersøgt og diskuteret ud fra forskellige optikker: arkitektonisk, samfundsmæssig, kulturel, kulturhistorisk, fænomenologisk, materiale- og ressourcemæssig samt økonomisk – set i et bæredygtigt helhedsperspektiv.

Det får du ud af kurset

 • Opdateret viden om bæredygtig bygningskulturs teoretiske og metodiske grundlag baseret på aktuelle problemstillinger og den nyeste forskning på området.
 • Redskaber til at gøre bæredygtig bygningskulturs teorier, metoder og strategier operationelt anvendelig i praksis.
 • Færdigheder i anvendelse af teorier og værdibaserede løsninger som grundlag for at arbejde systematisk og metodisk i det praktiske arbejde.

Hvem er kurset for?
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører, sociologer og andre faggrupper, der arbejder professionelt inden for fagområdet kulturarv, transformation og restaurering. Det kunne være på private tegnestuer og museer, i rådgivningsvirksomheder, forvaltninger, ministerier og kommuner eller andre relevante offentlige organisationer eller private virksomheder.

Indhold
Kurset undersøger værdibegrebet inden for bygningskulturen set gennem forskellige optikker: arkitektonisk, samfundsmæssig, kulturel, kulturhistorisk, fænomenologisk, materiale- og ressourcemæssig samt økonomisk– set i et bæredygtigt helhedsperspektiv.

Et teoretisk fundament er et afgørende udgangspunkt for systematisk og metodisk at beskrive bygningskulturens værdier forud for ethvert projekt. Gennem tekstlæsninger, udflugter og faciliterede diskussioner opbygges en værktøjskasse og et fælles begrebs- og argumentationsapparat, der klæder deltagerne godt på til at kunne diskutere og argumentere for, hvorfor det har værdi at bevare og udvikle bygningskulturen. 

Intentionen er, at kurset kan ruste deltagerne til at indgå i faglige og teoretiske diskussioner på et højt niveau samt styrke deres evner til at reflektere over og anvende bæredygtige, værdibaserede løsninger i praksis.

Kurset er struktureret omkring en række forelæsninger – hver med deres særlige perspektiv på værdibegrebet. Forelæsningerne suppleres af tekstlæsningsworkshops og fælles faciliterede diskussioner mellem deltagerne og de respektive forelæsere samt besøg på aktuelle og relevante byggepladser i København.

Kursusdeltagerne må forvente forberedelse inden kursusstart og aktiv deltagelse i kurset.

Kursusleder
Nicolai Bo Andersen, Arkitekt MAA, programleder på 'Kulturarv, Transformation og Restaurering'.

Øvrige undervisere

 • Jukka Jokilehto, arkitekt, professor, specialrådgiver for Unesco/ICROo
 • Merete Lind-Mikkelsen, arkitekt, enhedschef, Fredede bygninger, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
 • Annette Straagaard, arkitekt, enhedschef, Slotte og Kulturejendomme og Haver, Slots- og Kulturstyrelsen
 • Stine Lea Jacobi, arkitekt, programchef, Realdania
 • Arne Høi, arkitekt, institutleder, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
 • Christoffer Harlang, arkitekt, professor, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
 • Morten Birk Jørgensen, arkitekt, ph.d., adjunkt, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
 • Søren Vadstrup, arkitekt, lektor, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
 • Albert Algreen-Petersen, ph.d.-studerende, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
 • Katja Meyer, arkitekt, undervisningsassistent, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
 • Thomas Kampmann, arkitekt, lektor, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK

Praktisk

Når vi har modtaget din kursustilmelding, sender vi en bekræftelse inden for fem arbejdsdage. Bemærk, at tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. 

Kursusprisen er 20.000 kr. ekskl. moms. Prisen dækker kurset, undervisningsmaterialer og forplejning, herunder en let morgenanretning med kaffe/te, croissanter og frugt, frokost og eftermiddagskaffe og -kage.

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand