Chicagoskolen

Dato
18.12.2019
Tidspunkt
15:00 - 16:30
Adresse
Festsalen
KADK
Danneskiold-Samsøes Allé 51
1435 København K
Pris
Gratis adgang

Kom og få en guidet tur gennem den europæiske arkitekturs udvikling, når Institut for Bygningskunst og Kultur inviterer til åben forelæsningsrække en række onsdage i vinterhalvåret. Ottende forelæser i rækken er lektor Henrik Oxvig. 

Frank Lloyd Wright arbejdede med vores sanser på en ny måde, der skulle blive epokegørende: Hans arkitektur var i dialog med visheden om, at rum kun utilstrækkeligt lader sig overskue fra ét statisk punkt; der er mange rum i ét volumen, og vi må af arkitekturen opfordres til at slippe kontrollen og bevæge os. Wrights æstetik, hans dialog med vore sanser (venustas) var ny, og denne dialog var relateret en ny, lad os sige demokratisk forståelse for, hvorledes bygningen befordrer socialt samvær (uitlitas), hvilket på sin side fordrede, at bygningerne blev konstrueret (firmitas) ikke som afgrænsede bokse, men af skærme i et felt.

Forelæsningen vil endvidere søge at give forståelse for, hvordan vi kan arbejde med (: skabe/analysere) rum, som vi ikke kan overskue fra ét sted, og som derfor både kræver nye måder at arbejde med tegninger på og nye måder af fortællingen om tegningerne og om arkitekturen; også fortælleren mister sit overblik og må have tillid til, hvad fortællingen – forelæsningen – skaber af forståelse hen langs.

Frank Lloyd Wright, The Robie House, Chicago, 1909. Foto: David Arpi, Public Domain.