Chicagoskolen og Frank Lloyd Wright

Dato
21.03.2018
Tidspunkt
15:00 - 16:30
Adresse
KADK
Festsalen, Meldahls Smedie
Danneskiold-Samsøes Allé 51
1435 København K

I løbet af foråret 2018 præsenterer KADK hver onsdag en forelæsningsrække om modernisme og samtidsarkitektur. I denne forelæsning vil forskningsleder for Bygningskunst, By og Landskab, Henrik Oxvig, fortælle om Chicagoskolen og Frank Lloyd Wright. 

Frank Lloyd Wright arbejdede med vores sanser på en ny måde, der skulle blive epokegørende: Hans arkitektur var i dialog med visheden om, at rum kun utilstrækkeligt lader sig overskue fra ét statisk punkt; der er mange rum i ét volumen, og vi må af arkitekturen opfordres til at slippe kontrollen og bevæge os. Wrights æstetik, hans dialog med vore sanser var ny, og denne dialog var relateret en ny, lad os sige demokratisk forståelse for, hvorledes bygningen befordrer socialt samvær, hvilket på sin side fordrede, at bygningerne blev konstrueret ikke som afgrænsede bokse, men af skærme i et felt.  

Forelæsningen vil søge at vise, hvorledes Wright udviklede dette ’system’, det vil sige denne forståelse for en ny enhed af skønhed, nytte og konstruktion. Forelæsningen vil endvidere søge at give forståelse for, hvordan vi kan arbejde med (: skabe/analysere) rum, som vi ikke kan overskue fra ét sted, og som derfor både kræver nye måder at arbejde med tegninger på og nye måder af fortællingen om tegningerne og om arkitekturen; også fortælleren mister sit overblik og må have tillid til, hvad fortællingen – forelæsningen – skaber af forståelse hen langs.