The City of Wellbeing: Arkitektur og bymiljøer, der fremmer det gode liv

Dato
29.08.2018
Tidspunkt
09:00 - 17:00
Adresse
Auditorium 6
KADK
Danneskiold-Samsøes Allé 53
1435 København K

Symposium om arkitektur, bymiljøer og det gode liv. Symposiet er arrangeret af det tværfaglige forskernetværk APEN. 

Symposiet The City of Wellbeing vil indledningsvis pege enkelte tendenser ud, der fremmer eller hindrer fysisk som social aktivitet. Herefter er det symposiets hensigt at spore deres effekt på rummet i den moderne by og inspirere med eksempler, der fremmer det gode liv og mulighederne heri på tværs af igangværende forskning, udviklingsprojekter og praksis.

Den europæiske by står overfor en lang række udfordringer, hvoraf kun enkelte kan udfoldes på symposiet: Fortætning, segregering af bestemte befolkningsgrupper efter alder, social og økonomisk formåen, et stigende antal seniorer, ulighed i sundhed og fysisk inaktivitet.

Spørgsmålet er, om vi i dag for at reducere sygdomme eller helbrede dem igennem det byggede miljø, hellere skal arbejde mod nye strategier, der sigter mod at fremme det gode

liv? At den moderne byplanlægning, arkitektur og landskabskunst ikke kun har fokus på et snævert klassisk sundhedsbegreb, men mere sigter mod at fremme det hele menneskes generelle velbefindende - The City of Wellbeing?

Program

09:00: VELKOMMEN - Lektor René Kural, KADK. 
Velkommen og introduktion til symposiets emner og formål.

09:05: KONSUMPTION OG ULIGHED - Giovanna Borasi, Chief Curator of the Canadian Centre for Architecture (CCA) in Montreal, Québec, Canada. Imperfect Health: the urgent “demedicalization” of architecture.

09:40: PhD Elena Dorato, University of Ferrara. The Elderly Perspective. Towards an Active, Inclusive City.

10:15: Professor Deane Simpson, KADK. Young-Old and the intergenerational city.

10:50: Stadsarkitekt Tina Saaby, Københavns Kommune. Offentlige versus private interesser.

11:25: Break out sessions: Tal med den forelæser, du vil.

12:00: FROKOST

13:00: HELBREDENDE MILJØER – Fra helbredelse til omsorg. Lektor Astrid Pernille Jespersen, Center for Humanistisk Sundhedsforskning og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet. Biking in the City – results and insights from the  GO-ACTIWE project.

13:30: Post.doc. Kamilla Nørtoft og ph.d.-studerende Sidse Carroll, KADK. Move the neighborhood – with seniors. 

14:00: Lektor Bettina Lamm, Anne Wagner og ph.d.-studerende Laura Winge, KU. Move the neighborhood – with children.

14:30: KAFFEPAUSE

15:00: Professor Jens Troelsen, SDU. Physical activity in relation to urban environments cities worldwide: a cross sectional study.

15:30: Louise Vogel Kielgast, Gehl Architects. Cities for active people

16:00: Professor Bent Egberg Mikkelsen, AAU. Growing capacities – the Green Campus Community program revisited. 

16:30 til 17:00:  Break out sessions: Tal med den forelæser, du vil.

Symposiet er arrangeret af: 

Symposiet er støttet af: 

Symposiet er styttet af Trygfonden, Realdania, Lokale & Anlægsfonden, Velux Fonden