Custom Made - Naturalizing Tradition

Dato
30.08.2014 - 28.09.2014
Tidspunkt
11:00 - 18:00
Adresse
Udstillingshallen
Danneskiold-Samsøes Allé 51
1435 København K

”Custom Made – Naturalizing Tradition” er en vandreudstilling, der gæster København i perioden 30. august – 28 september. Kunstakademiets Arkitektskole huser udstillingen som del af den nordiske arkitektur-udveksling, hvor skolerne imellem udveksler inspiration, viden og medarbejdere. Udstillingen kan ses frem til 28. september 2014 inden den rejser videre på turné i Norden.

Om udstillingen
”Custom made” spiller på det engelske ”custom” som kan betyde ”skik”, men som også beskriver det specialtilpassede og unikke. Mens skik i arkitekturen er knyttet til tradition og konvention, er et unika knyttet til ideen om det ”skræddersyede”.

Udstillingen Custom Made - Naturalizing Tradition er formet af to af de elementer, der er med i arkitekturens tilblivelse: Væggen og bogen. Væggen tematiserer byggeskik; det vi kalder traditioner for produktion af arkitektur. Boginstallationen viser det vi kalder produktionen af tradition; hvordan arkitekturen forstås, diskuteres og legitimeres gennem tekst og billeder.

Væggen trækker nogle af norsk arkitekturs mest distinkte debatter og dogmer frem, nemlig forestillingen om natur og det naturlige som drivkraft i arkitekturproduktionen fra 1945 til i dag. Den består af 55 fotografier og tegninger struktureret omkring tre forskellige, men beslægtede, tilnærmelser til naturen: Nature as Found, Nature Instrumentalized og Nature Imagined. Den første - Nature as Found - drejer sig om at se naturen som en fysisk størrelse som direkte informerer arkitekturen. Nature Instrumentalized viser hvordan naturen og ideen om det naturlige kan bruges som forstærkning og iscenesættelse. Den tredje, Nature Imagined, refererer til projekter, hvor naturen har givet ideen til den arkitektoniske praksis. Samlet er væggen en tematisk kollage, hvor naturbegrebet knyttes til temaer som teknologi og tektonik, arkitektur i dialog med omgivelserne, betydningsdannelse, fortælling og byggeskik.

Bogen er en manifestation af norsk arkitekturdiskurs fra 1945 til i dag. Den 165.228 sider lange samling indeholder 2126 bøger, kataloger, pamfletter, magasiner og manualer klassificeret under DDC koden 72, undergruppe ”norsksproglig”. Boginstallationen er inspireret af flere projekter, som på forskellig vis har søgt at reproducere og legemliggøre komplet viden, som for eksempel Cité Mondiale af belgiske Paul Otlet fra 1920-tallet, Jorge Luis Borges ”La biblioteca De Babel” fra 1941 og senest printingen af 0,01 % av Wikipedia, signeret af studenten Rob Matthews i 2012. Bogen illustrerer to gensidigt afhængige perspektiver: Den stadig øgede mængde af nedtegnet viden i arkitekturfeltet, og den ekspansive vækst af temaer i arkitekturdiskursen.

Custom Made handler ikke om en norsk arkitekturkanon, men om mangfoldighed og slægtskab i en arkitekturkulturs økologi. De viste projekter er kurateret for bedst at illustrere udstillingens tema som en specialtilpasset eksempelsamling i både bygget og nedskrevet form.