Design, Bornholm - Studiestart 2015

Dato
01.09.2015
Tidspunkt
13:00
Adresse
Kunstakademiets Designskole, Bornholm
Stenbrudsvej 43
3730 Nexø

På denne side finder du informationer som er nyttige når du begynder på designuddannelsen på Bornholm.

Studiestart - Introforløb

Studiestart er tirsdag den 1. september kl. 13.00. Her bydes alle årgange velkommen til det nye studieår og vi afslutter med et glas i haven, så alle kan få hilst på hinanden.

Du vil denne dag få udleveret et program for de første to ugers introduktion til uddannelsen, skolen, værkstederne mv.  

Rektor byder velkommen

Kære nye studerende

Velkommen til KADK! Det er et særligt øjeblik, når man tager hul på den uddannelse, der skal forme ens fremtid og karrierevej. Vi står klar til at tage imod jer og er mindst lige så spændte på at møde jer, som I sikkert har været på at møde os.

Velkommen på KADK

I bliver en del af et stort og varieret studiemiljø, der ikke alene omfatter jeres egen base på Bornholm, men også Holmen og Konservatorskolen på Esplanaden i Køben­havn.  Jeg håber, at KADK’s tværfaglige studiemiljø vil inspirere jer og udfordre jer – og at I vil være med til at udforske vores fælles faglige landkort.

I starter jeres uddannelse på et tidspunkt, hvor samfundet har stort fokus på, hvordan vi klæder jer bedst på til at begå jer i en fremtid på arbejdsmarkedet. Og der er ingen tvivl om, at I allerede tidligt i jeres studieforløb kommer til at tage stilling til og være bevidste om jeres karrierespor og -muligheder. Tænk løbende over, hvad I vil med jeres studie, og hvordan det kan være med til at forme jer, jeres kommende arbejdsliv og karriere. I er her for at lære, fordybe jer, for at dygtiggøre jer og for at dyrke jeres helt særlige talenter.  

I bliver hurtigt en del af jeres nye uddannelse med afsæt i jeres fremtidige uddannelsesprogram og et institut, hvor I vil møde forskere, praktikere og undervisere ved tegnebordet, i værkstedet og ved forelæsninger. Den undervisning I møder hos os udspringer af: videnskab - hvor I kan hente den nyeste forskning og systematisk metodisk styrke; af kunsten - hvor I lærer at formgive til alle sanser og at udvikle empati for brugerne; og af praksis - hvor I hele vejen op gennem studiet vil møde den virkelighed, I engang skal ud og arbejde i. De tre tilgange er unikke for uddannelserne på KADK. Vi går ikke alene efter at uddanne jer til et marked, der allerede har bestemt sig for præcis, hvad det har brug for – vi går også efter at I bliver dem, der viser vejen. At I får kreative kræfter til at skabe nye markeder, nye rammer og sociale oplevelser til gavn og glæde for mennesker, samfund og virksomheder.

Jeg håber, at I vil gå til jeres studier med en nysgerrig og åben tilgang. At I vil lade jer undre og udfordre – og at I vil bringe jer selv i spil. Vi har brug for kandidater, som har en personlig og engageret tilgang til deres fag, og som både forstår at indgå i og udvide de rammer, som KADK udgør.

En varm velkomst til jer alle!

Lene Dammand Lund
Rektor

ABC til KADK

Nyttige informationer til nye studerende på Bornholm

Du kan downloade vores ABC som pdf nedenfor

Studieordning Design 2015

Her er studieordningen for designuddannelsen 2015

Du kan downloade studieordningen som pdf nedenfor

Ordensregler

Her finder du ordensreglerne for KADK

Du kan downloade ordensreglerne som pdf nedenfor