Design - Studiestart 2015

Dato
24.08.2015 - 03.09.2015
Adresse
Philip De Langes Allé 10
1364 København

På denne side finder du informationer om din studiestart på designuddannelsen.

Studiestart - Introforløb

Formelt åbner KADK den 1. september kl. 11.00 med et fælles arrangement for alle studerende på Holmen, men i ugen før har vi, og ikke mindst vores dygtige tutorer, lavet et program for studiestart med en række forskellige indslag og aktiviteter.

Se hele programmet i menuen nedenfor. Her er et kort sammendrag af de vigtigste begivenheder under introforløbet.

Mandag den 24. august kl. 15.00 begynder vi velkomst i Festsalen.

Onsdag den 26. august kl.12.00 har vi forskellige oplæg fra studieadministrationen, studentersekretariatet, festudvalget mv.
Kl. 16.00 er det Champagne Cruise.

Fredag 28. til 30. august er der rustur.

Mandag 31. august kl. 9.00 Velkomst på programmerne

(Husk at se nærmere i programmet nedenfor)

IT-kendskab og basis oplysninger
Vi begynder undervisningsåret med et Crash-kursus i Adobe Creative Suite/Cloud 2015 som du muligvis allerede kender (eller aldrig har hørt om). Derfor vil vi gerne have lidt viden om dit IT-niveau, så vi kan tilrettelægge undervisningen. Brug 5 minutter på at besvare spørgeskemaet i linket nedenfor eller hente det på QR koden INDEN du tager på RUS-tur. 

Hent spørgeskemaet og fortæl os om dit IT kendskab

 

Rektor byder velkommen

Kære nye studerende

Velkommen til KADK! Det er et særligt øjeblik, når man tager hul på den uddannelse, der skal forme ens fremtid og karrierevej. Vi står klar til at tage imod jer og er mindst lige så spændte på at møde jer, som I sikkert har været på at møde os.

VELKOMMEN PÅ KADK

I bliver en del af et stort og varieret studiemiljø, der ikke alene omfatter jeres egen base her på Holmen, men også Konservatorskolen på Esplanaden i Køben­havn og glas- og keramikuddannelsen på Bornholm. Jeg håber, at KADK’s tværfaglige studiemiljø vil inspirere jer og udfordre jer – og at I vil være med til at udforske vores fælles faglige landkort.

I starter jeres uddannelse på et tidspunkt, hvor samfundet har stort fokus på, hvordan vi klæder jer bedst på til at begå jer i en fremtid på arbejdsmarkedet. Og der er ingen tvivl om, at I allerede tidligt i jeres studieforløb kommer til at tage stilling til og være bevidste om jeres karrierespor og -muligheder. Tænk løbende over, hvad I vil med jeres studie, og hvordan det kan være med til at forme jer, jeres kommende arbejdsliv og karriere. I er her for at lære, fordybe jer, for at dygtiggøre jer og for at dyrke jeres helt særlige talenter.  

I bliver hurtigt en del af jeres nye uddannelse med afsæt i jeres fremtidige uddannelsesprogram og et institut, hvor I vil møde forskere, praktikere og undervisere ved tegnebordet, i værkstedet og ved forelæsninger. Den undervisning I møder hos os udspringer af: videnskab - hvor I kan hente den nyeste forskning og systematisk metodisk styrke; af kunsten - hvor I lærer at formgive til alle sanser og at udvikle empati for brugerne; og af praksis - hvor I hele vejen op gennem studiet vil møde den virkelighed, I engang skal ud og arbejde i. De tre tilgange er unikke for uddannelserne på KADK. Vi går ikke alene efter at uddanne jer til et marked, der allerede har bestemt sig for præcis, hvad det har brug for – vi går også efter at I bliver dem, der viser vejen. At I får kreative kræfter til at skabe nye markeder, nye rammer og sociale oplevelser til gavn og glæde for mennesker, samfund og virksomheder.

Åbning af studieåret 1. september 2015

Vi åbner studieåret 1. september 2015 kl. 11.00 i Festsalen. I år åbner vi med en paneldebat om Kunstakademiet i samfundet - med engagerede deltagere fra erhvervsliv og brancherne. Der vil jeg glæde mig til at byde jer velkommen sammen med de gamle studerende, studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Jeg håber, at I vil gå til jeres studier med en nysgerrig og åben tilgang. At I vil lade jer undre og udfordre – og at I vil bringe jer selv i spil. Vi har brug for kandidater, som har en personlig og engageret tilgang til deres fag, og som både forstår at indgå i og udvide de rammer, som KADK udgør.

En varm velkomst til jer alle!

Lene Dammand Lund
Rektor

Velkomstbrev fra dine tutorer

Her finder du velkomstbrevet fra dine tutorer

Du kan downloade velkomstbrevet som pdf nedenfor

Program for introforløbet

Her er programmet for introforløbet fra dine tutorer

Du kan downloade programmet som pdf nedenfor

ABC til KADK

Nyttige informationer til nye studerende på Holmen

Du kan downloade vores ABC som pdf nedenfor

Studieordning Design 2015

Her er studieordningen for designuddannelsen 2015

Du kan downloade studieordningen som pdf nedenfor

Ordensregler

Her finder du ordensreglerne for KADK

Du kan downloade ordensreglerne som pdf nedenfor