Det neo-barokke i nutidig arkitektur, kunst og design

Dato
05.06.2019
Tidspunkt
15:00 - 16:30
Adresse
Festsalen
KADK
Danneskiold-Samsøes Allé 51
1435 København K
Pris
Gratis adgang

Kom og få en guidet tur gennem udviklingen af den førmoderne arkitektur, når Institut for Bygningskunst og Kultur inviterer til åben forelæsningsrække en række onsdage i forårssemesteret 2019. Forelæser er professor emeritus Carsten Thau. 

De sidste årtier har kunstteoretikere i Europa og USA talt om vor tids æstetik som neo-barok. Inden for arkitekturen peger man på værker af Frank Gehry, Zaha Hadid og Peter Eisenman. Inden for filmen på Woody Allens "Zelig" og et antal film og installationer af Peter Greenaway. 

Temaer som optiske usikkerhedsrelationer, det kunstige, billedstorm og "den billedskabte virkelighed", fremtræder som led i  en verden af illusioner, spejlinger, ting set som i et hulspejl alt dette tillige med kroppens genkomst i form af det kødelige, kadaverlige, vanitas-motiver og blændværker, der optræder over en bred vifte af kunstneriske og designmæssige praksisser fra Cindy Sherman  til Damien Hirst og på en anden front modeskaberen Karl Lagerfeld. I udgangspunktet diskuteres: hvad er forholdet mellem klassicisme og barok og videre, hvad betyder det for arkitekturen at skærmbilleder i alle formater gennemsyrer vores omgivelser (jf. arkitekterne Diller+Scofidios andenpræmieprojekt til taget på ARoS i Aarhus, som reflekterer over dette).

Kulturbyen, Santiago de Compostela. Peter Eisenman, 2011. Foto: Luis Miguel Bugallo Sánchez. Wikimedia Commons.

Fremfor alt, har der op imod illusionernes metafysik til gengæld meldt sig en ny realisme, som nogle vil betegne som hysterisk realisme? Under alle omstændigheder er disse poler udtalte i den foreliggende virkelighed, i den helt aktuelle nye teknisk forbedrede bølge af virtual reality såvel som i ungdomskulturens kamp med overordnet samfundsmæssige og individuelle identitetsproblemer.