Postmodernisme og dekonstruktion

Dato
01.04.2020 - 15.04.2020

I løbet af foråret 2020 præsenterer KADK en forelæsningsrække om modernisme og samtidsarkitektur. På grund af den aktuelle situation fungerer KADK som en virtuel uddannelses- og forskningsinstitution, og præsentationerne vil derfor kunne ses på hjemmesiden. I denne forelæsning vil lektor ved Institut for Bygningskunst og Kultur, Martin Søberg, fortælle om postmodernisme og dekonstruktion.

Betragter man arkitektur som en slags sprog, må det indebære, at man kan kommunikere noget i eller med arkitekturen. Betydning bringes til veje og kan aflæses eller afkodes af en beskuer. Arkitekturen frembringer tegn, som sætter sig i forbindelse med andre tegn, der kan indgå i fortællinger. Den postmodernistiske og dekonstruktivistiske arkitektur er særligt interesseret i disse dimensioner, i arkitekturens kommunikative mulighed. Dette omfatter for postmodernismens vedkommende dels arkitekturens forbindelser til samtidskulturen, også til umiddelbart mere banale fænomener som popkultur og hverdagsliv. Og dels elementer og motiver fra arkitekturhistoriens omfattende vokabular.

Fra omkring 1960 begynder kritikken af den arkitektoniske modernisme at vise sig med særlig tydelighed, altså den modernisme, der knyttede sig til forestillinger om et radikalt brud med konventioner og traditioner baseret på teknologiske og samfundsmæssige omvæltninger. Troen på udvikling og fremskridt, på en mulig ordning af hele menneskets livsverden, var svækket.

I bogen Complexity and Contradiction in Architecture (1966) fremsatte den amerikanske arkitekt Robert Venturi den påstand, at fordi verden er og forbliver kompleks og modsætningsfuld, må arkitekturen også være det. De idealer om renselse og orden, modernismens forkæmpere havde stræbt imod, var for Venturi ikke længere gyldige. Som han skrev: ”more is not less”.  

Forelæsningen varer 1 time og 11 minutter.

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand