Historicisme

Dato
20.11.2019
Tidspunkt
15:00 - 16:30
Adresse
Festsalen
KADK
Danneskiold-Samsøes Allé 51
1435 København K
Pris
Gratis adgang

Kom og få en guidet tur gennem den europæiske arkitekturs udvikling, når Institut for Bygningskunst og Kultur inviterer til åben forelæsningsrække en række onsdage i vinterhalvåret. Tredje forelæser i rækken er professor Peter Thule Kristensen. 

Historicismen betegner en strømning i det 19. århundredes arkitekturhistorie, hvor klassicismen får konkurrence af andre historiske stilarter, f.eks. gotik eller renæssance. Historicismen er imidlertid ikke kun kendetegnet ved “revivals,” men også ved skabelsen af nye byformer og bygningstyper, f.eks. jernbanestationer, sindssygehospitaler, museer og parlamenter. Typer, som er knyttet til nationalstatens opståen, industrialiseringen og tidens ny magtelite, borgerskabet. 

Historicismen opererer med rum, der skalamæssigt og strukturelt tilhører den industrialiserede tidsalder. Derudover møder man i f.eks. den tyske arkitekt K.F. Schinkels arkitektur en slags rumlig eklekticisme, hvor rumtyper fra forskellige historiske stilperioder kobles sammen til en collageagtig helhed.

Betragter man historicismen i et positivt lys, kan den ses som udtryk for stor kunstnerisk pluralisme og innovationstrang. Den er forunderligt præget af en række dilemmaer, f.eks. ønsket om både at være innovativ og om at skabe historisk kontinuitet på én og samme tid. I historicismen mødes således romantikkens fascination at den tabte fortid med oplysningsprojektets bestræbelse på at finde rationelle løsninger til en industrialiseret verden. 

Karl Friedrich Schinkel, Friedrichswerdersche Kirche, Berlin, 1824-31. Foto: Andreas Steinhoff, Public Domain.