Innovationsledelse i Byggeriet – strategiske redskaber til en bæredygtig omstilling

Dato
19.08.2019 - 23.08.2019
Tidspunkt
09:00 - 16:30
Adresse
KADK
Philip de Langes Allé 10
1435 København K
Pris
20.000 kr. ekskl. moms

LUKKET FOR TILMELDING

Danske aktører i byggesektoren viser eksempler i verdensklasse på, hvordan byer og bygninger kan bidrage til en bæredygtig udvikling; fra 0-energi huse over up-cycling til klimasikring. Men de mest innovative løsninger er eksperimenter i en lille skala. Hvis vi skal høste den fulde effekt, både miljø- og forretningsmæssigt, skal byggeriets parter helt grundlæggende udvikle deres produkter og ydelser. På kurset gives indsigt i teori, metoder og processer til at opnå en bæredygtig praksis. 

Byggeriet er en del af de nuværende bæredygtighedsproblemer. Hvis byggeriet også skal være en del af løsningen, er vi nødt til at udvikle nye produkter, processer og rutiner. Udfordringerne tydeliggøres af statusrapport 2017 fra FN’s Miljøprogram, der viser, at byggeriet står for 35 procent af verdens samlede energiforbrug, har et CO2-aftryk på omkring 40 procent og er en væsentlig årsag til affaldsproblemer. I 2015 alene producerede EU 821 millioner ton byggeaffald. 

Hvis du arbejder med det byggede miljø og interesserer dig for en bæredygtig udvikling af din organisations ydelser, vil dette kursus kunne give dig inspiration, redskaber og sparring til opgaven. Med forskningsbaseret viden, konkrete metoder og en kobling til egen praksis får du strategiske redskaber til at arbejde hen mod mere bæredygtige løsninger.

Det får du ud af kurset

  • Viden: ny forskningsbaseret viden om udviklingsledelse i byggeriet
  • Redskaber: introduktion til metoder og processer, der kan anvendes til at skabe en bæredygtig praksis
  • Kobling til egen praksis: analyse og sparring vedr. nuværende og kommende udviklingsbehov ift. eget arbejdsfelt og egen organisation.

Hvem er kurset for?
Kurset er målrettet fagfolk inden for byggeriet med ansvar for deres organisations udvikling af ydelser, processer og produkter. Det kunne eksempelvis være udviklingschefer, partnere og direktører. Derudover er det også relevant for fagpersoner, der arbejder i fonde, myndigheder, gts-institutter mv. inden for byggesektoren. 

Kursusindhold og undervisning
Hver af kursets fem dage vil være opdelt i tre blokke:

1. Teoretisk forelæsning og dialog. Forud for kursusstart udsendes udvalgte tekster, som skal læses inden opstarten. Kursets teoretiske forelæsninger har de udvalgte tekster som klangbund.
2. Praktisk introduktion til metoder og redskaber inden for udviklingsledelse i byggeriet.
3. Kobling til egen praksis. I samarbejde med peers vil der undervejs i kurset være en mindre opgave ifm. egen praksis. Denne opgave afleveres og modtager feedback på kursets afsluttende dag.

Bemærk: Kursusdeltagerne forventes til at læse et mindre antal tekster inden kursusstart. Der skal afsættes ca. 8 timer til forberedelse.

Kursusledere

Natalie Mossin / Kursusleder 
Natalie Mossin er arkitekt og har siden 2017 været leder af Institut for Bygningskunst og Teknologi på KADK. Hun har tidligere været partnerskabskonsulent i Byggeriets Innovation og Associeret partner i Smith Innovation. Gennem sit virke har hun opbygget et indgående kendskab til det byggede miljøs udviklingsbetingelser og vilkår, byggeriets organisering, organisationsudvikling og partnerskabsmodeller. Endvidere har hun særlig erfaring med formidling af potentialer og barrierer for ny praksis på tværs af byggeriets værdikæde samt til myndighedsrepræsentanter, forskere og brugere. Natalie Mossin har været formand for Arkitektforeningen 2010-2018 og er nu formand for KUIA23, der står for verdens største arkitektkongres, som i 2023 kommer til København, og som har bæredygtig udvikling i byggeriet som tema.

Mikkel Thomassen / Assisterende kursusleder
Mikkel Thomassen er cand.scient.soc, Ph.D og CEO i Smith Innovation. Han har i knap 25 år arbejdet med innovation på tværs af virksomhedsgrænser og mellem virksomheder og brugere med særligt fokus på byggeriet, hvor han kombinerer et solidt branchekendskab med teoretisk viden om økonomi, organisation og forretningsudvikling. Dette gør ham til en førende kapacitet inden for rådgivning om byggeriets udviklingsmuligheder, især i forhold til systemleverancer, nye roller i værdikæden og længerevarende strategiske partnerskaber samt gentagelseseffekter. Ved udførelse af bl.a. sektor- og universitetsforskning ved CBS, DTU og SBi har Mikkel Thomassen desuden opbygget stærke analytiske kompetencer med vægt på inter-organisatorisk innovation i byggeriet. 

Ingeborg Hau / Assisterende kursusleder
Ingeborg Hau er cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling og har i 2008-2018 arbejdet som strategisk kulturformidler og projektleder på en række nationale og internationale formidlingsprojekter i Dansk Arkitektur Center (DAC). Det gælder bl.a. de seneste danske bidrag til arkitekturbiennalen i Venedig og åbningsudstillingen for det nye DAC i BLOX. Ingeborg Hau er i dag partner i Andel og konsulent med speciale i strategisk formidling i det byggede miljø og oversættelse af fagligt indhold til andre målgrupper i formater fx publikationer, seminarer eller partnerskaber. 

Øvrige undervisere


Lene Dammand Lund, rektor, KADK
Lene Dammand Lund har siden 2012 været rektor for KADK. Hun er uddannet arkitekt fra Aarhus Arkitektskole og har en MBA fra CBS. Før rektorposten har hun været administrerende direktør for tegnestuen SLA A/S (2006-2012), arbejdet som arkitekt på både nationale og internationale tegnestuer, været redaktør for fagbladet ’Arkitekten’ og stået i spidsen for sit eget arkitektfirma. Lene Dammand Lund er desuden aktiv i adskillige bestyrelser og medlem af folketingets 2030-panel.

David Garcia, programleder, Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK
David Garcia er arkitekt, underviser, forsker og stifter af MAP Architects. Han er uddannet fra The Bartlett School of Architecture og har tidligere arbejdet for Foster & Partners og været partner i Henning Larsen frem til 2011. David Garcia har undervist i arkitektur internationalt siden 2003 og er i dag studielektor på KADK med ansvar for kandidatprogrammet 'Architecture and Extreme Environments'. Programmet har udgangspunkt i en komprimeret innovationsmodel, der fokuserer på, hvordan arkitektur og design kan udvikle nye bæredygtige løsninger i ekstreme miljøer med en tilgang funderet i en stærk kontekstforståelse, prototyping og teknologi.

Sara Asmussen, assistant director, Deloitte Danmark
Sara Asmussen er arkitekt, BIM-specialist og assistant director i Deloitte Danmark. Hun arbejder med at finde smarte løsninger til byggeri og bygningsdrift med fokus på, hvordan data og digitalisering (big data) kan anvendes på porteføljeniveau. Endvidere har hun bidraget substansielt til udvikling af BIM-benchmark og ICT-specifikationer i Danmark og internationalt. 

Flemming Rafn Thomsen, stifter, Tredje Natur
Flemming Rafn Thomsen er arkitekt, medstifter og partner i tegnestuen Tredje Natur samt ansvarlig for den kunstneriske udvikling af agendaen ‘By + Land = Bland!’. Tegnestuen er stiftet på baggrund af nye ideer om bæredygtig praksis i arkitekturen. Naturen og byen skal lære af hinanden, hvor menneske, arkitektur og natur indgår i en symbiose, centreret om et sundt og bevidst hverdagsliv i byen. Flemming Rafn Thomsen står bag tværfaglige innovationsprojekter i alle skalaer; som Klimaflisen, klimatilpasningen af Enghaveparken og udviklingen af masterplanen for Vinge.

Hans Blinkilde, projektchef, Region Hovedstaden, Center for Ejendomme
Hans Blinkilde er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet og tidligere sektionsdirektør (2004-2018) i NCC Danmark. Han har omfattende erfaring med strategisk planlægning, udvikling og implementering i byggeriet. Samtidig har han bred viden om vilkårene for procesoptimering og innovationsudvikling i byggeriet. Hans Blinkilde har endvidere været ansvarlig for forretningsudvikling i NCC og har varetaget kundekontakt samt udbud på store hospitalsprojekter. Tidligere har han været formand for samfundspartnerskabet REBUS (2016-2020), som skaber innovation i renoveringsmarkedet, samt formand for 3D Printet Byggeri (2016-2017).

Kasper Kläning, Salgs- og Marketingdirektør, Fischer Lighting
Kasper Kläning er økonom fra CBS med speciale i innovation og forretningsudvikling. Kasper er Salgs- og Marketingdirektør i Fischer Lighting, en ung og innovativ virksomhed, der arbejder med bæredygtig omstilling inden for belysning, og hvordan belysningsstrategien kan bidrage til et optimalt indeklima i bygninger. Han har tidligere været konsulent i byggebranchen og forretningsudvikler med fokus på, hvordan man udvikler og implementerer nye forretningsmodeller og grøn omstilling i byggebranchen.

Praktisk information

Når vi har modtaget din kursustilmelding, sender vi en bekræftelse inden for fem arbejdsdage. Bemærk, at tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. 

Kursusprisen er 20.000 kr. ekskl. moms. Prisen dækker kurset, undervisningsmaterialer og forplejning, herunder en let morgenanretning med kaffe/te, croissanter og frugt, frokost og eftermiddagskaffe og -kage.

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand