Jubilæumsseminar: Designdimensioner - design og uddannelse

Dato
22.10.2015
Tidspunkt
15:30 - 18:00
Adresse
KADK
Auditorium 2
Danneskiold-Samsøes Allé 51
1434 København K

Bliv klogere på fremtidens designuddannelse ved denne særudgave af seminarrækken, der sætter designuddannelsen til debat og fejrer Designskolens 140 års jubilæum.

Program
15.30 - Velkomst v.fagleder Tine Kjølsen, Kunstakademiets Designskole
Hvilken rolle skal design spille i udviklingen af det danske samfund? Og hvad betyder dette for indholdet af designuddannelsen? Hvad mener vi med design, og hvad ligger der i begrebet, når vi bruger det på de kunstneriske designud dannelser, nu og fremadrettet? 

15.40 - Paneldebat
Moderator Runa Sabroe, DDC, rammesætter og introducerer oplægsholderne 

15.45 - Rosan Bosch, stifter og kreativ direktør, Rosan Bosch Studio
Om hvor design skal hen, fremtidens designuddannelse, kompetencer og formater 

15.55 - Lektor Ida Engholm
Om fælles faglighed og grundstoffet i designuddannelsen

16.05 - Prof MSO. Thomas Binder, Codesign KADK
Om(co-)design i dialog med fremtidig designuddannelse

16.15 - Paneldiskussion
med oplægsholderne og mulighed for spørgsmål fra salen

17.15 - Afrunding og jubilæum
Fagleder  v. Designskolen Tine Kjølsen og Jens Overbye, indretningsarkitekt emeritus.

Arrangementet er åbent for alle. Tilmelding ikke nødvendig.

Om seminarserien Designdimensioner 
Designbegrebet er i de sidste år blevet udvidet dramatisk. Ikke blot sko og skeer, men også computerprogrammer, velfærd, byplaner, markedsføring, politik og adfærd er i dag designet. 

Ved siden af det traditionelle design af fysiske genstande har vi immateriel design, servicedesign og design af oplevelser.

Både offentlige og private organisationer gennemfører designprocesser for at forny sig selv og deres produkter. 

Designbegrebet er blevet så omfangsrigt, at det truer med at inkludere alt undtagen naturen. Men kan man sige, at alt hvad mennesker rører ved, automatisk bliver design?

Med det afsæt vil CBS, Designmuseum Danmark (DMD), Dansk Design Center (DDC) og Det Kongelige Danske Kunstakademis Designskole (KADK) afholde fire seminarer, der på hver sin måde udfordrer, afklarer og lægger fremtidssporene for designs status.

I centrum står en række spørgsmål: 

  • Er det muligt i kakofonien af designmanifestationer at pege på knudepunkter og særlige indsatsområder?
  • Er det muligt at præcisere designkategorien og samtidig bevare dens åbenhed?
  • Hvordan har designbegrebet udfoldet sig historisk, og hvilke konsekvenser har det for vores fremtidige måde at tænke design på?
  • Hvilken rolle skal design spille i udviklingen af det danske samfund? Og hvad betyder dette for indholdet af designuddannelsen?
  • Hvad mener vi med design/hvad ligger i dette begreb, når vi bruger det på de kunstneriske designuddannelser?

 

Seminarerne har været afholdt april - oktober 2015. De giver et bredt billede af designs position i det moderne samfund, design i forhold til virksomheder (CBS), design som kulturarv (DMDK), design som social innovation (DDC) og design som faglig aktivitet (KADK).