Kritisk regionalisme og nutidig schweizisk arkitektur

Dato
16.05.2018
Tidspunkt
15:00 - 16:30
Adresse
Københavns Universitet
Christian Hansen Aud. 34.0.01
Øster Farimagsgade 5
1353 København K

I løbet af foråret 2018 præsenterer KADK hver onsdag en forelæsningsrække om modernisme og samtidsarkitektur. I denne forelæsning vil undervisningsassistent Morten Birk Jørgensen ved Institut for Bygningskunst og Kultur, fortælle om kritisk regionslisme og nutidig schwitzisk arkitektur. Forlæsningen finder sted på KU. 

Spørgsmålet om regionalisme har, på et eller andet tidspunkt i løbet af de sidste to og et halvt århundrede, præget arkitekturen i de fleste lande. Regionalisme her forstået som fremhævelsen og dyrkelsen af regionalt funderede arkitektoniske træk over for universelle og mere abstrakte træk. Eller fremhævelsen af det lokale over for det globale.  

Den britisk/amerikanske arkitekturhistoriker og -teoretiker Kenneth Frampton taler i artiklen ”Towards a Critical Regionalism” (1983) for en modstand mod såvel en ukritisk populisme som et markedsdrevet betydningstab og det dermed forbundne tab af nærvær. Modsvaret er en arkitektur som på én gang er såvel regionalt og stedsorienteret, som universel. En arkitektur som er tektonisk bevidst og fænomenologisk orienteret.  

Forelæsningen vil fokusere på det arkitektoniske nybrud, som sidst i 1980erne manifesterede sig i det tysktalende Schweiz. Omend dens udgangspunkt var et andet, betonede også denne arkitektur stedsrelationen, det tektoniske og arkitekturens perceptoriske virkning. Med udgangspunkt i projekter af Peter Zumthor, Herzog & de Meuron, m.fl. skal det således forsøges at indkredse den nord-schweiziske arkitekturs forhold til begrebet om kritisk regionalisme.