Livscyklusanalyse i Byggeriet – bæredygtighedsscenarier og praktisk implementering

Dato
19.08.2019 - 23.08.2019
Tidspunkt
09:00 - 16:30
Adresse
KADK
Philip de Langes Allé 10
1435 København K
Pris
20.000 kr. ekskl. moms

LUKKET FOR TILMELDING

Kravene til at kunne estimere, vurdere og påvise bygningers levetid og materialers miljøaftryk er blevet en fast del af byggeriets hverdag på tværs af fag og brancher. Ud fra et praksis- og forskningsbaseret vidensgrundlag giver kurset indsigt i en række centrale tilgange, metoder og redskaber til analyse af materialer og bygningers livscyklus og klimapåvirkning.

Arkitekturen og byggebranchen spiller en afgørende rolle i løsningen af de kæmpe miljømæssige udfordringer, som verden står overfor i dag. Set fra et arkitektonisk perspektiv kan livcyklus-tankegangen være en nøgle til at forstå, hvordan vi kan handle anderledes og pege på løsninger, der tager hensyn til vores fælles naturgrundlag og råstofressourcer – uden at miste et rodfæstet i en social og kulturel forståelse.

Kernen i livscyklusperspektivet er forstå, forklare og prioritere ud fra bygninger og materialers levetid og ressourcebevarende analyser af fx en type materiale frem for et andet. Vigtigheden af et livscyklusfokus forstærkes af, at dets prioriteringer kræves beskrevet i konkurrenceprojekter og dokumenteret i byggeprojektering i dag.

Kurset vil klæde dig på til bedre at kunne navigere i et stort kompleks af forskellige bæredygtighedsmodeller, krav og metoder – og til at kunne arbejde målrettet med livscyklusanalyser og forskellige bæredygtighedsscenarier i dine byggeprojekter. Fokus er på ressourcebevarende/-besparende arkitektoniske designstrategier; herunder hvilke teorier, begreber, metoder og principper der ligger bag.

Det får du ud af kurset

 • Indsigt i bæredygtighedsproblematikker, fx CO2 aftryk, materialeforbrug, anvendelsesgrader (genanvendelsesmuligheder).
 • Skarpere fokus på materialer, herunder indblik i forekomster og udnyttelsesgrader af materialer samt nye perspektiver på bygninger forstået som ’materialebanker’.
 • Gennemgang af standarder, certificeringer, analysemodeller så som LEVELS, BREEAM / DGNB-DK / LCA / LCC /SLCA.
 • Introduktion til designstrategier bl.a. Design for disassembly og Design for re-assembly.
 • Orientering i de relevante teorier - Stewart Brand: How Buildings Learn og Philip Crowther: DfD / Industrial Ecology.

Hvem er kurset for?
Arkitekter, konstruktører og ingeniører - praktiserende og byggesagsbehandlere i kommuner. Forudsætninger: Færdiggjort uddannelse eller solid praksiserfaring.

Kursusindhold og undervisning
Kurset giver et overblik over centrale teorier, begreber og udviklingsscenarier inden for en grøn omstilling af byggeriet med fokus på: 1.) bygningers levetid (materialer/konstruktioner), 2.) materialer og 3.) bygningers klimapåvirkning. Kurset giver en introduktion til modeller, principper og værktøjer der ligger til grund for ex. DGNB, LCA, DfD med afsæt i en række cases.

Kurset består i en række forelæsninger/oplæg, der tegner de store linjer, men går samtidig i dybden hvad angår; teoretisk baggrund, aktuel viden og erfaringer med ressourcebevarende strategier og modeller for livcyklus i byggeriet. Opfølgende workshops vil fokusere på særlige problematikker og inddragelse af relevante cases. Deltagere får tilsendt et kompendium elektronisk inden kursusstart. 

Kursusledere
Anne Beim, Arkitekt MAA, Professor / ph.d., Leder af CINARK/ KADK: ”Mod en grøn omstilling af dansk byggeri”

Line Kjær Frederiksen, Arkitekt MAA, ph.d.-studerende i CINARK/ KADK: ”Ressourcebevarende arkitektoniske strategier i byggeriet”

Øvrige undervisere:

 • Natalie Mossin, Arkitekt og leder af Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK: "Byggeriets organisering ved grøn innovation".
 • Thomas Auer, Professor TUM, “Climate responsive building design”.
 • Jan Schipul Kauschen, Arkitekt, Vandkunsten, ph.d. fra CINARK,/KADK: ”LCA i det store billede Life cycle thinking - ”ecological economy” / ”absolut bæredygtighed”
 • Peter Andreas Sattrup, Arkitekt, Chefkonsulent/Bæredygtighed, Danske Arkitektvirksomheder, ph.d. fra CINARK/ KADK: ”Værdiskabelse i grøn omstilling af Byggeriet”  -  herunder livscyklus/cirkulær i en overordnet kontekst af arkitekturens værdiskabelse og herunder byggeriets regulering (BR), certificeringssystemer (DGNB) og metode systemer til belysning af bæredygtighed (Level(s) m.fl.)
 • Thomas Nørgaard, Arkitekt, Partner CCO Arkitekter: ”Erfaringer fra ’grøn’ projektering udfordringer og fordele”
 • Morten Ryberg, Adjunkt, DTU Management Engineering  ”Hvad er Absolut Bæredygtighed – og hvordan vil det påvirke byggeriet"

Praktisk

Tilmeldingsfrist: Fredag den 31. maj 2019. 
Når vi har modtaget din kursustilmelding, sender vi en bekræftelse inden for fem arbejdsdage. Bemærk, at tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. 

Kursusprisen er 20.000 kr. ekskl. moms. Prisen dækker kurset, undervisningsmaterialer og forplejning, herunder en let morgenanretning med kaffe/te, croissanter og frugt, frokost og eftermiddagskaffe og -kage.

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand