Nordisk renæssance og manierisme

Dato
22.05.2019
Tidspunkt
15:00 - 16:30
Adresse
Festsalen
KADK
Danneskiold-Samsøes Allé 51
1435 København K
Pris
Gratis adgang

Kom og få en guidet tur gennem udviklingen af den førmoderne arkitektur, når Institut for Bygningskunst og Kultur inviterer til åben forelæsningsrække en række onsdage i forårssemesteret 2019. 

Christen Købke, Frederiksborg Slot. Parti ved Møntbroen, 1836. Foto: SMK/Public Domain.

Forelæsningen omhandler renæssancens og manierismens arkitektur først og fremmest i Danmark men med inddragelse af samtidige eksempler i Norge og Sverige. Reformationen i Norden betyder økonomisk gunstige forhold for adel og konger, hvilket blandt andet lader sig spore i opførelsen af 1500-tallets store herreborge og slotte. 

Disse bygninger er ofte fleretagers langhuse med saddeltag og facader af røde mursten. Gavlene kan være smykket med kamtakker eller med svungne dekorationer, hvis rødder kan spores til Italien. Til bygningskroppen kan være tilføjet hjørne- og trappetårne, eventuelt med spir. Borgene er på samme tid fæstningsværker og paladser, der iscenesætter herremandens luksuriøse livførelse. 

Den italienske renæssance gør sig i Norden gældende via impulser fra Centraleuropa, Tyskland og Nederlandene og betegnes da også gerne som nederlandsk renæssance blandt andet med henvisning til de nederlandske bygmestre, som stod bag en række af periodens pragtbyggerier. Dekorative, fortællende detaljer præger dette byggeri, hvor faginddelinger, pilastre og gesimsbånd hugget i sandsten opbryder bygningsmassen omkring felter af mursten. Herreborge og slotte udsmykkes med rigt dekorerede sandstensportaler og vinduesfrontoner, indimellem med direkte forbillede i italienske eller nederlandske traktater og mønsterbøger. 

Forelæsningen fokuserer på tidens monumentalbyggeri, men berører desuden købstædernes bindingsværkshuse samt byplanlægningen, først og fremmest Christian 4.s omdannelse af København og anlæggelsen af helt nye byer.

Forelæser: adjunkt Martin Søberg