Parametri og virtual reality

Dato
23.05.2018
Tidspunkt
15:00 - 16:30
Adresse
Københavns Universitet
Christian Hansen Aud. 34.0.01
Øster Farimagsgade 5
1435 København K

I løbet af foråret 2018 præsenterer KADK hver onsdag en forelæsningsrække om modernisme og samtidsarkitektur. I denne forelæsning vil adjunkt for Bygningskunst og Design, Anders Hermund, fortælle om parametri og virtual reality. Forlæsningen finder sted på KU

Det Digitale Byggeri blev introduceret i Danmark på grundlag af de statslige bygherrekrav, der siden 2007 har krævet, at alle statslige bygherrer stiller krav til rådgivere om anvendelse af digitale værktøjer og arbejdsmetoder. Dette hænger sammen med udviklingen af informationsteknologien, der også indenfor arkitektfaget har betydet nye muligheder for formgivning.  

Akronymet BIM står for Building Information Modelling, bygnings informations modellering, og er en metode til at effektivisere arbejdet med byggeri, især i forbindelse med større byggerier. Gennem brugen af digitale modeller og databaser tilsigtes et øget overblik og kontrol over de informationer, man på ethvert tidspunkt kan have brug for i byggeprojektet og efterfølgende drift ved at associere information til modellens bygningsdele. At sørge for at den rette information når den rette person på det rette tidspunkt i processen, kan siges at være hovedintentionen.  

En følgevirkning i anvendelsen af digitale bygningsmodeller er, at der pludselig opstår muligheder for at simulere byggeri i langt højere grad end tidligere, eksempelvis ved brug af Virtual Reality. Måske kan denne form for arbejdsmetode være med til at skabe en kortere distance mellem ide og realisering indenfor arkitekturen?