Ph.d.-forsvar: Festivalen som prototype - Codesign af en Geopark

Dato
05.11.2018
Tidspunkt
14:00
Adresse
KADK
Aud. 3
Danneskiold-Samsøes Allé 53
1435 København K
Pris
Gratis

Paya Hauch Fenger forsvarer sin ph.d.-afhandling: Festivalen som prototype - Codesign af en Geopark. Der er offentlig adgang til forsvarshandlingen. 

Dagsorden 

14:00 Velkomst og præsentation af ordstyrer, bedømmelsesudvalg, vejledere og forfatter 

14:05 Paya Hauch Fenger redegør for sin afhandling: Festivalen som prototype - Codesign af en Geopark 

14:50 Kort pause 

Ifølge bekendtgørelsen om forskeruddannelse kan lederen af forsvarshandlingen give auditoriet tilladelse til at komme med indlæg. Ønsker om dette skal tilkendegives over for lederen i pausen 

15:00 Lone Søderkvist Kristensen, ph.d., lektor, Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet, Frederiksberg 

15:30 Thomas Markussen, ph.d., lektor, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk 

Universitet, Kolding 

16:00 Eva Brandt, professor, MSO, Institut for Visuelt Design, (KADK) (formand for udvalget) 

16:30 Eventuelle indlæg fra auditoriet Bedømmelsesudvalget voterer og afgiver indstilling. Afslutning 

Bedømmelsesudvalg 

Lone Søderkvist Kristensen Ph.d., lektor, Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet, Frederiksberg 

Thomas Markussen Ph.d., lektor, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet, Kolding 

Eva Brandt Professor, MSO, Institut for Visuelt Design, KADK, København (formand) 

Hovedvejleder under ph.d.-studiet 

Joachim Halse Lektor, Institut for Visuelt Design, KADK 

Virksomhedsvejleder under ph.d.-studiet 

Thure Jørgensen Byrådssekretariatschef, Odsherred Kommune 

Leder af forsvarshandlingen 

Joachim Halse Lektor, Institut for Visuelt Design, KADK 

Afhandlingen er resultatet af et erhvervs ph.d.-studium finansieret i samarbejde med Odsherred Kommune og Innovationsfonden og udført ved Institut for Visuelt Design, KADK 

Afhandlingen ligger til gennemsyn for interesserede på Biblioteket for Arkitektur, Design og Scenekunst, Danneskiold-Samsøes Allé 50, 1434 KøbenhavnK