Ph.d.-forsvar: Konstruktionen af en park. Et aktør-netværks teori inspireret studie af inddragende processer i transformationerne af Nørrebroparken

Dato
12.01.2017
Tidspunkt
13:00
Adresse
Auditorium X7
Philip de Langes Allé 9A
1435 København K

Camilla Hedegaard Møller forsvarer sin ph.d.-afhandling: Konstruktionen af en park. Et aktør-netværks teori inspireret studie af inddragende processer i transformationerne af Nørrebroparken. Der er offentlig adgang til forsvaret.

Dagsorden

13:00 Velkomst og præsentation af ordstyrer, bedømmelsesudvalg, vejledere og forfatter

13:05 Camilla Hedegaard Møller redegør for sin afhandling: Konstruktionen af en park. Et aktør-netværks teori inspireret studie af inddragende processer i transformationerne af Nørrebroparken

13:50 Kort pause

Ifølge bekendtgørelsen om forskeruddannelse kan lederen af forsvarshandlingen give auditoriet tilladelse til at komme med indlæg. Ønsker om dette skal tilkendegives over for lederen i pausen

14:00 Mattias Kärrholm (professor i arkitekturteori, ph.d., arkitekt - Lund Universitet)

14:30 Morten Daugaard (lektor, cand. phil. - Arkitektskolen Aarhus)

15:00 Peter Bertram (lektor, ph.d., arkitekt - KADK)

15:30 Eventuelle indlæg fra auditoriet Bedømmelsesudvalget voterer og afgiver indstilling. Afslutning

Bedømmelsesudvalg
Mattias Kärrholm (professor i arkitekturteori, ph.d., arkitekt - Lund Universitet)

Morten Daugaard (lektor, cand. phil. - Arkitektskolen Aarhus)

Peter Bertram (formand - lektor, ph.d., arkitekt - KADK)

Vejledere under ph.d.-studiet

Jonna Majgaard Krarup (lektor, KADK)

René Kural (lektor, arkitekt, KADK)

Leder af forsvarshandlingen

Jonna Majgaard Krarup (lektor, KADK)

Afhandlingen er resultatet af et ph.d.-studium finansieret af KADK og udført ved Institut for Bygningskunst, By og Landskab, KADK

Afhandlingen ligger til gennemsyn for interesserede på Biblioteket for Arkitektur, Design og Scenekunst, Danneskiold-Samsøes Allé 50, 1434 KøbenhavnK