Ph.d.-forsvar: NORDISK LYS og dets relation til dagslysåbninger i nordisk arkitektur.

Dato
25.06.2015
Tidspunkt
13:00
Adresse
Auditorium 6
Danneskiold-Samsøes Allé 53
1435 København K

KADK inviterer til ph.d.-forsvar, når Nanet Krogsbæk Mathiasen forsvarer sin ph.d.-afhandling NORDISK LYS og dets relation til dagslysåbninger i nordisk arkitektur.

Dagsorden
13:00    Velkomst og præsentation af ordstyrer, bedømmelsesudvalg, vejledere og forfatter
13:05    Nanet Krogsbæk Mathiasen redegør for sin afhandling Nordisk Lys og dets relation til dagslysåbninger i nordisk arkitektur
13:50    Kort pause
    Ifølge bekendtgørelsen om forskeruddannelse kan lederen af forsvarshandlingen give auditoriet tilladelse til at komme med indlæg. Ønsker om dette skal tilkendegives over for lederen i pausen
14:00    Barbara Matusiak, professor, Institutt for byggekunst, form og farve, NTNU, Trondheim
14:30    Jan Ejhed, professor, Ljuslaboratoriet, Skolan för arkitektur och byggd miljö, KTH, Stockholm
15:00    Anne Beim, professor, CINARK, Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK, København (formand)
15:30    Eventuelle indlæg fra auditoriet
    Bedømmelsesudvalget voterer og afgiver indstilling
    Afslutning

Bedømmelsesudvalg

  • Barbara Matusiak, professor, Institutt for byggekunst, form og farve, NTNU, Trondheim
  • Jan Ejhed, professor, Ljuslaboratoriet, Skolan för arkitektur och byggd miljö, KTH, Stockholm
  • Anne Beim, professor, CINARK, Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK, København   


Vejledere under ph.d.-studiet

  • Torben Dahl, lektor, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen
  • Ellen Kathrine Hansen, lektor, Aalborg Universitet
  • Jens Christoffersen, seniorforsker, VELUX


Leder af forsvarshandlingen
Torben Dahl, lektor, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen


Afhandlingen er et resultat af et ph.d.-studium finansieret af, Kulturministeriet og Kunstakademiets Arkitektskole, udført ved Institut for Teknologi, KADK.

Afhandlingen ligger til gennemsyn for interesserede på Biblioteket for Arkitektur, Design og Scenekunst, Danneskiold-Samsøes Allé 50, 1434 København K