Pop-up-udstilling: Bolig i byens sprækker

Dato
04.09.2015
Tidspunkt
17:00 - 21:00
Adresse
LETH & GORI
Absalonsgade 21B st. th.
1658 København V

Pop-up-udstilling: Bolig i Byens sprækker - boligdrømme uden byggegrund

En boligudstilling med 27 arkitekturmodeller i skala 1:33 1/3 produceret af 2. års studerende ved Kunstakademiets Arkitektskole under bachelorprogrammet Arkitekturens Anatomi og Fabrikation.
 
Udstillingen er resultatet af et udvekslingssamarbejde mellem Kunstakademiets Arkitektskole, den internationalt anerkendte Belgiske tegnestue architecten dvvt, ved Jan de Vylder , Inge Vinck og Jo Taillieu og tegnestuen LETH & GORI.

I løbet af en 100 timer lang sommerworkshop, udvikledes en række enfamilie-boliger i byens sprækker – eksemplificeret gennem udpegede (ikke-)byggefelter i København, på Amager, i Nordvest og på Vesterbro.

Udstillingen stiller skarpt på en særlig interesse for den individuelle bolig, der kiler sig ind i byens glemte eller skjulte sprækker. Projekterne bygger på en kærlighed til København – til den tætte og skæve by, og tilføjer en ny og overraskende dybde til byens eksisterende lag og historier. Selv om boligprojekterne er små og ikke fylder meget i byen, sprænger de alligevel de begrænsninger som ligger i byens underliggende matrikulering og opdeling i ejerforhold. Spørgsmålet er: Hvad nu, hvis der findes steder i byen som ingen vil eje eller som ikke repræsenterer nogen reel økonomisk værdi – er det så muligt at bygge og flytte ind med en privat bolig i disse sprækker i byen?
 
Udstillingsprojekterne opretter boliger på steder, hvor der ved første øjekast ikke eksisterer en egentlig byggemulighed - på steder som synes glemte eller måske snarere er oversete i byens struktur.
Således fremkaldes en række nye steder og lokaliteter i byen - byen opstår med en større mangfoldighed og variation. Vi foldere drømmens faner ud.
 
Projektet er støttet af midler til styrkelse af internationale udstillingsaktiviteter fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes omstillingsreserve til de kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Udstillingen er åben for alle interesserede, og kan kun ses fredag den 4. september.