Postmodernisme

Dato
09.05.2018
Tidspunkt
15:00 - 16:30
Adresse
Københavns Universitet
Christian Hansen Aud. 34.0.01
Øster Farimagsgade 5
1353 København K

I løbet af foråret 2018 præsenterer KADK hver onsdag en forelæsningsrække om modernisme og samtidsarkitektur. I denne forelæsning vil adjunkt for Bygningskunst og Kultur, Martin Søberg, fortælle om postmodernisme. Forlæsningen finder sted på KU. 

Fra omkring 1960 begynder kritikken af den arkitektoniske modernisme at vise sig med særlig tydelighed. Troen på udvikling og fremskridt, på en mulig ordning af hele menneskets livsverden, var svækket. I bogen Complexity and Contradiction in Architecture (1966) fremsatte den amerikanske arkitekt Robert Venturi den påstand, at fordi verden er og forbliver kompleks og modsætningsfuld, må arkitekturen også være det. De idealer om renselse og orden, modernismens forkæmpere havde stræbt imod, var for Venturi ikke længere gyldige. Som han skrev: ”more is not less”.   

Med udgangspunkt i Venturis modernismekritik præsenterer forelæsningen en række af Venturis værker, både skabt alene og med hans samarbejdspartner og hustru Denise Scott Brown. Værker, hvor arkitektoniske virkemidler som eksempelvis ornamenter, farver og motiver hentet fra historisk arkitektur – der i et vist omfang blev afvist som gyldige virkemidler af modernisterne – bliver sat i et gerne konfliktfyldt spil.  

Interessen for populærkultur og arkitekturens tegndannelser viser sig endnu tydeligere i Venturi, Scott Brown og Steven Izenours bog Learning from Las Vegas (1972), hvori den amerikanske ørkenby undersøges som en bydannelse baseret på bilens hastighed.