Renæssancens traktater og tegninger

Dato
27.03.2019
Tidspunkt
15:00 - 16:30
Adresse
Festsalen
KADK
Danneskiold-Samsøes Allé 51
1435 København K
Pris
Gratis adgang

Kom og få en guidet tur gennem udviklingen af den førmoderne arkitektur, når Institut for Bygningskunst og Kultur inviterer til åben forelæsningsrække en række onsdage i forårssemesteret 2019.

Sebastiano Serlio, V bøger om arkitektur, titelblad til bog III, 1547. Foto: The MET, Public Domain.

Det er i renæssancen, at den tredelte gengivelsesmåde plan, opstalt og snit bliver formuleret på skrift for første gang. Det er også fra renæssancen, at der er bevaret et væld af arkitekturtegninger, og det er i renæssancen, at trykte bøger, der behandler arkitektur som selvstændigt emne, såkaldte traktater, begynder at udkomme. Disse omstændigheder kan siges at hænge sammen med en teknologisk udvikling, der bl.a. omfattede fremkomsten af trykkunsten og bl.a. bevirkede, at arkitekturen gradvist ændrede status fra at være et mindre anset håndværkerfag til at blive en agtet intellektuel disciplin. 

Men tegninger og traktater har i høj grad også at gøre med den arkitektoniske proces. I denne forelæsning ser vi derfor nærmere på det materiale, som går forud for det faktisk byggede. Med eksempler fra bl.a. Rafael, Baldassare Peruzzi, Sebastiano Serlio og Andrea Palladio ser forelæsningen nærmere på konteksten omkring materialet for videre at belyse, hvordan renæssancens arkitekter eksperimenterede i deres tegninger og siden systematiserede det tilegnede i traktater.

Forelæser: Rikke Lyngsø Christensen