Specialefremlæggelse: Lisbeth Hertz-Jørgensen

Dato
14.01.2016
Tidspunkt
14:00
Adresse
Konservatorskolen
Store Auditorium
Esplanaden 34
1263 København K

 

Lisbeth Hertz-Jørgensen fremlægger sit speciale, der afslutter hendes kandidatstudie på konservatoruddannelsen. Specialet har titlen: 'Udklipssamlingers nedbrydning og bevaring belyst ud fra tre eksempler'

Fremlæggelsen er offentligt tilgængelig.