Specialefremlæggelse: Rikke Melin

Dato
11.02.2016
Tidspunkt
13:00
Adresse
Konservatorskolen
M's Auditorium
Esplanaden 34C, 3. sal
1263 København K

Rikke Melin fremlægger sit speciale, der afslutter hendes kandidatstudie på konservatoruddannelsen. Specialet har titlen: 'Frysebehandling'. Bedømmelsesudvalget består af censor Joy Boutrup og eksaminatorer Jane Richter og Dorte V.P. Sommer

Fremlæggelsen er offentligt tilgængelig.