Udstilling: Flores & Prats – Meeting at the Building

Dato
06.09.2013 - 25.10.2013
Tidspunkt
11:00 - 18:00
Adresse
KADK
Danneskiold-Samsøes Allé 51
1435 København K

Hvor er det sociale byggeri på vej hen? Hvordan kan man bygge fællesskaber, som vi både har lyst til at bo og mødes i? Ny udstilling viser resultaterne af en række workshops mellem Kunstakademiets Arkitektskole og den spanske tegnestue Flores & Prats, der inviterer til debat om meningsfuld social boligudvikling og arkitektur, man får lyst til at spise.

Foto: Duccio Malagamba

Socialt boligbyggeri har i dag ikke det bedste ry i det danske mediebillede. Flere vælger boligtypen fra, men de begrænsede dimensioner og det tætte nabofællesskab kan genvinde sin værdi og ses som en gave og en oplagt måde at bygge bro mellem mennesker. Det er budskabet i en udstilling, hvor 20 danske arkitektstuderende og undervisere har gransket det sociale boligbyggeri i Barcelona og København i samarbejde med arkitekterne og gæstelektorerne Ricardo Flores & Eva Prats.

Den spanske tegnestue Flores & Prats og Kunstakademiets Arkitektskoles Studieafdeling 2 har samarbejdet siden 2003. I 2013 mundede det ud i en dobbeltworkshop under titlen Social Community, der tog fat på sociale aspekter i offentligt byggeri i Barcelona og København. Resultatet er en række undersøgelser af, hvordan socialt byggeri kan bringe mennesker sammen i krisetider.

Emnet socialt boligbyggeri og samarbejdet mellem mennesker som en måde at genetablere tilliden til hinanden i et samfund i krise bør have arkitekters fulde fokus i dag. Ved at synliggøre de forskellige niveauer som arkitekter kan og bør have indflydelse på og ved at sammenligne spanske og danske eksempler, vil vi vise det sociale boligbyggeris fremadrettede potentiale. Og vise vigtigheden af at arbejde med arkitektur og med mennesker, hvor bygningen kan fungere som bro mellem boligen og byen.
Flores & Prats
Arkitekter