Virtual Reality i den Arkitektoniske Skitsering - introduktion til Revit med BIM og VR

Dato
19.08.2019 - 23.08.2019
Tidspunkt
09:00 - 16:30
Adresse
KADK
Philip de Langes Allé 10
1435 København K
Pris
20.000 kr. ekskl. moms

LUKKET FOR TILMELDING

Der er et stort uudnyttet potentiale i at kunne visualisere arkitektoniske løsninger med VR-teknologi. Brugen af VR giver bedre muligheder for at kommunikere konkrete projekter. Dermed kan byggeriets parter mere kvalificeret drøfte konstruktioner, byggeteknik og materialer og udforske forskellige løsningers holdbarhed. På kurset lærer du at anvende VR sammen med modelleringsværktøjer til at skabe bedre bygbarhed og mere bæredygtighed, da løsningerne i højere grad kan opleves før udførelsen.

Hvordan højner vi kvalitet i arkitekturen ved brug af ny teknologi? Ved at bruge Virtual Reality Oculus Rift i kombination med BIM modelleringsværktøjet Revit fra begyndelsen af det arkitektoniske projekt kan fornemmelsen for rumlige kvaliteter på et tidligt tidspunkt gøres mere forståelige og derved indgå i formgivningen og højne kvaliteten i projektet.

Vi lægger op til en skitseringsorienteret implementering af VR i formgivningsprocessen som supplement eller i symbiose med mere traditionelle metoder. VR bliver på denne måde sammen med BIM objektorienteret 3D modellering til mere end blot et præsentationsværktøj og vil kunne bruges som et egentligt redskab til bedre arkitektur.

Kurset vil skabe en forståelse for sammenhængen mellem state-of-the-art anvendelse af virtual reality og arkitektfaglige projekter. Der vil blive formidlet viden omkring implementeringen af objektorienteret modellering med virtual reality i en arkitektfaglig praksis, og hvilke metoder der pt. eksisterer til anvendelsen af VR i byggeriet. Derudover vil der gennem hands-on færdighedsøvelser opnås praktisk kendskab til anvendelsen af Autodesk Revit på et grundlæggende niveau.

Det får du ud af kurset

  • en forståelse for sammenhængen mellem state-of-the-art anvendelse af virtual reality og arkitektfaglige projekter.
  • viden om implementeringen af objektorienteret modellering med virtual reality i en arkitektfaglig praksis.
  • indsigt i hvilke metoder, der pt. eksisterer for anvendelsen af VR i byggeriet.
  • et praktisk kendskab til anvendelsen af Autodesk Revit gennem hands-on færdighedsøvelser.

Hvem er kurset for?
Kurset henvender sig til arkitekter på tegnestuer eller konstruktører med særlig interesse for den arkitektoniske skitsering. Kurset vil også være relevant for mindre tegnestuer, der overvejer at introducere BIM og VR i egen praksis eller blot har interesse for moderne teknologi.

Kursusindhold og undervisning
På kurset introduceres til både Building Information Modelling (BIM) og Virtual Reality (VR). Vi underviser i Autodesk Revit objektorienteret 3D modelleringsværktøj og Oculus Rift Virtual Reality platformen til brug i arkitektonisk skitsering & projektering. Der arbejdes med eksempelmodeller eller egne modeller alt efter forudgående kendskab til Revit.

Kurset vil have en inspirationsforelæsning for hver dag. Derefter vil blive introduceret på storskærm til øvelser, som kan løses individuelt på arbejdsstationer med software og VR udstyr. Underviserne vil undervejs hjælpe kursisterne med hands-on øvelser og kombinationen mellem BIM, 3D og VR. 

Kursusledere og undervisere

Anders Hermund, kursusleder
Arkitekt, ph.d., adjunkt, Institut for Bygningskunst og Design, KADK

Lars Klint, kursusleder
Arkitekt, lektor, Institut for Bygningskunst og Design, KADK

Morten Myrup Jensen, underviser
Studieadjunkt, Institut for Bygningskunst og Design, KADK

Ture Slot Bundgaard, underviser
Studieadjunkt, Institut for Bygningskunst og Design, KADK

Oplægsholdere


Allan Schiøtz, projektleder, Molio

Allan Schiøtz er arkitekt og projektleder hos ’Molio – Byggeriets videnscenter’ som leverer digitale værktøjer, efteruddannelse og faglitteratur med fokus på øget digitaliseringen og effektivitet for alle byggeriets parter. Allan Schiøtz har erfaring som IKT-leder og IKT-projektkoordinator og har arbejdet med VR som en del af bygherres brugertest og visualiseringer. Han har i en længere årrække beskæftiget sig med skitsering af rum og historiefortælling indenfor AAA 3D spilverdenen og har været en del af de største danske spilproduktioner. 

Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent, Danske Arkitekvirksomheder 
Peter Andreas Sattrup er arkitekt, PhD og chefkonsulent i Danske Arkitektvirksomheder, hvor han arbejder med strategi, metoder, værktøjer og forretningsudvikling i forhold til bæredygtig arkitektur og arkitekturens værdiskabelse. 

Tim Nørlund, sagsarkitekt og projektleder hos Årstiderne Arkitekter
Tim Nørlund er arkitekt og har haft egen tegnestue fra 2008-2014. Derudover har han undervist på Arkitektskolen i Århus og på Ingeniørhøjskolen Århus Universitet. Siden 2014 har han været ansat som sagsarkitekt og projektleder hos Årstiderne Arkitekter. Her har han bl.a. arbejdet med udvikling af skitseringsprocesser og repræsentationsteknik i Revit samt drevet udviklingen og inddragelsen af virtual reality og real-time visualisering på tværs af virksomhedens 4 danske tegnestuer.

Theis Madsen, organizer, Copenhagen XR & administrator, NordicReality
Theis Madsen er almen praktiserende læge og organizer af "Copenhagen XR" meetup og administrator af "NordicReality" på facebook, som har til formål at skabe et netværk for folk som er passioneret omkring udvikling og anvendelse XR og 360 graders video i Norden. Han har deltaget i et hav af konferencer indenfor XR, educational technology og simulationstræning, specielt inden for sundhedsområdet men har herudover en personlig interesse for arkitektur. 

Praktisk

Tilmeldingsfrist: Fredag den 31. maj 2019. 
Når vi har modtaget din kursustilmelding, sender vi en bekræftelse inden for fem arbejdsdage. Bemærk, at tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. 

Kursusprisen er 20.000 kr. ekskl. moms. Prisen dækker kurset, undervisningsmaterialer og forplejning, herunder en let morgenanretning med kaffe/te, croissanter og frugt, frokost og eftermiddagskaffe og -kage.

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand