Kandidat 2016: Mellem design og kunst

Dato
27.07.2016
Kategori
Uddannelse og studieliv

Hvad er kunst og hvad er design? Grænsen kan være flydende og svær at definere – men forsøget på at finde den kan resultere i noget både smukt og funktionelt. Mød designer Kasper Kjeldgaard der brugte sit afgangsprojekt til at afsøge sammenhænge og overgange mellem design og kunst - og som også lige skulle udstille i New York på samme tid.

Dit afgangsprojekt hedder ”Speaking of Sculpture” - hvad går det ud? 
Mit afgangsprojekt har handlet om at udfolde og forklare mit arbejde som designer og kunstner. Jeg har undersøgt skulpturens potentiale som designredskab i en generel sammenhæng, og i særdeleshed i min egen praksis.

Jeg har lavet 13 objekter, henholdsvis rene skulpturer og funktionelle objekter (lamper), og forsøgt at vise de konkrete sammenhænge imellem skulpturerne og de funktionelle objekter.

Hvad motiverede dig til at lave netop dette projekt?
Naturen og naturens kræfter begejstrer mig. De lovmæssigheder, vi alle lever under som tyngden, rotationen, friktionen osv., finder jeg dybt interessante og jeg har netop undersøgt disse ting gennem mit arbejde med objekterne.

Jeg får en god følelse ved synet af et lod der hænger imod jorden og visheden om at den peger præcist imod klodens centrum. Objekter, der relaterer sig til rummet, og den kropslige opfattelse af forskellen på noget der er “rundt”, og noget der er helt rundt, finder jeg interessant.

Har du arbejdet sammen med nogen undervejs i processen og hvad har det givet din arbejdsproces?

Sideløbende med mit afgangsprojekt har jeg arbejdet frem imod udstillingen ”If its a chair” på New York-galleriet Patrick Parrish. Jeg har derfor arbejdet tæt sammen med kurator Henriette Noermark. 

Samarbejdet har både været omkring det konceptuelle indhold af mit projekt, samt det umiddelbare udtryk for objekterne. På en måde har Henriette været min konsulent på opgaven, og Patrick Parrish har været en kunde, der stillede krav til omfang, udfoldelse, og æstetik. På den måde har jeg haft nogle ret klare retningslinjer hele vejen igennem, hvilket har hjulpet mig til at give projektet rygrad.

 

Umiddelbart inden sin afgang udstillede Kasper Kjeldgaard på Gallery Patrick Parrish i New York.

Hvor kan du forestille dig at dit afgangsprojekt vil gøre en forskel?
Jeg tror altid at selve det at dvæle ved et skulpturelt objekt er en værdi i sig selv. Hvis mine objekter giver beskueren bare et øjebliks kontakt til og forståelse af den fysiske verden der omgiver os, og de lovmæssigheder der styrer den, så er der sket noget nyt der har relevans.

Det har desuden været spændende at deltage i diskussionen omkring hvor grænserne imellem kunst og design går, og særligt finde de steder hvor den gensidige befrugtning finder sted. 

Kan du se jobmuligheder i dit afgangsprojekt?
Efter min afgang skal jeg langt hen ad vejen fortsætte det, jeg gør nu. Jeg vil udstille objekter, og jeg vil producere designs der egner sig til produktion. Jeg vil have en hverdag som selvstændig designer, og det ser jeg bestemt muligheder for også kommer til at ske.

Hvad er det sjoveste ved at arbejde med design på den måde du gør?
Bevægelsen fra ide til skitse, over ord til endeligt objekt er så berigende at jeg virkelig under alle at prøve det! Følelsen når man har udformet en ide, der indtræder i vores fysiske verden, kun fordi jeg har villet det, er svært vanedannende. 

Hvad oplever du er din største styrke som færdiguddannet designer fra KADK?
Som færdiguddannet fra KADK står jeg tilbage med en uddannelse der har skærpet mit blik på tingenes verden, og tingenes relation til mennesket. Jeg står desuden tilbage med en kærlig relation til materialerne, og et godt håndværk som formgiver. 

Hvor ser du dig selv professionelt om fem år? 
Om fem år har jeg skabt mig en hverdag, hvor jeg i videst mulige omfang er i stand til at arbejde med min faglighed. Det kan være igennem udstillinger, konkrete designopgaver, undervisning, og eventuelt forskning.