Karrierespor: Design

Vi har samlet eksempler på typiske karrierespor inden for designuddannelsen på Kunstakademiets Designskole.

Institut for Bygningskunst og Design

"Igennem et uddannelsesforløb med speciale i Bygningskunst, Arkitektonisk Belysningsdesign, Møbel- og Rumdesign får du mulighed for at arbejde som selvstændig eller ansat arkitekt eller designer i: design- og arkitektvirksomheder, rådgiver virksomheder, in-house designer i handels- og produktionsvirksomheder, som formidlings- og udstillingsdesigner ved fx museer og organisationer, som designindkøber i private og offentlige virksomheder, ved almennyttige og humanitære organisationer. Du kan også arbejde med stærkt specialiserede områder som farvesætning, belysningsplanlægning eller produktkontrol, og desuden muliggøres en karriere indenfor undervisning og administration, projektledelse eller forskning.

Som designer med speciale i Tekstildesign og med fokus på interiør og arkitektur vil du typisk komme til at udvikle fx akustiske løsninger, lysafskærmning, møbelstoffer, gulvbelægning mm. til både offentlige institutioner, virksomheder, tog og fly samt til private miljøer. Generelt er specialeområdet fokuseret på lys, farvesammensætning, mønstre, materialer og proportioner.

Som designer med speciale i Tekstildesign og med fokus på mode og beklædningsområdet vil du komme til at udvikle viden om materialers funktionelle egenskaber til beklædning ved at undersøge materialers overflader, efterbehandling, slidstyrke, farveægthed mm. Udover at arbejde som produktudvikler af materialer kan du arbejde inden for trendanalyse eller som stylist."


Institut for Visuel Kommunikation
"Som designer med en specialisering inden for Visuel Kommunikation kan du indgå i en række sammenhænge i både private og offentlige virksomheder. Du kommer typisk til at arbejde inden for: Grafisk design, Reklame og kommunikation, Identitet og designstrategi, Webdesign  og Informationsdesign.

Som designer med speciale i Production Design har du mulighed for at arbejde med mange former for levende medier, som fastansat eller freelance. Du har mulighed for at arbejde hos film-, reklame- og TV-produktionsselskaber eller inden for computerspil, animationsfilm, spille- og novellefilm, børne- og ungdoms-TV, interaktive underholdningsprogrammer og meget mere. Du arbejder med special effects, virtual design, rekvisitter, modelbygning, koncepter, storyboards, animationsfilm og motion graphics eller med specialiseringer som karakterdesign eller kostumer. En production-designer er en relativ ny titel, og derfor vil du selv være med til at definere arbejdsfunktioner

Med en uddannelse i Spil- og Interaktionsdesign har du mange beskæftigelsesmuligheder i en voksende branche i konstant udvikling og med stor berøringsflade, hvor der er brug for både generalister og specialister. Medfokus på interaktionsdesign kan du blandt andet søge beskæftigelse inden for områder som interaktionsdesign, design af applikationer og mobile services, web- og servicedesign, konceptudvikling, kommunikationsdesign, oplevelsesdesign, konsulentvirksomhed eller projektledelse.

Med fokus på spildesign, kan du arbejde inden for alle designområder, som kræver en specialisering i digital grafik, grafiske brugerflader (GUI) og interaktionsdesign - og sigte efter de mange beskæftigelsesmuligheder, som findes i branchens mindre virksomheder, eller indenfor de større spiludviklingsvirksomheder, som Game Artist, concept artist Game Designer med mulighed for promotion som Art Director, eller Game Director. Nogle studerende finder beskæftigelse i de klassiske mellemstore spilvirksomheder. Men beskæftigelsesmulighederne i mindre virksomheder, som arbejder med differentierede produkter, er i stigning. 


Institut for Produktdesign

"Vi sigter efter at uddanne studerende til ansættelse på tegnestuer såvel som i produktionsvirksomheder som i offentlige virksomheder. Og vi sigter ligeledes efter at uddanne designere, der kan skabe innovation og økonomisk og kulturel vækst i samfundet. Kandidater der med forretningsforståelse er rustet til at arbejde med deres fagområder; som ansatte, som ledere, på freelance basis, som konsulenter, rådgivere eller i forhold til at starte egen virksomhed."