Bachelorafgange

Konservatorskolen har ført arkiv over alle bachelorprojekter tilbage til 1980'erne. Du finder her lister over bachelorerne fordelt på Konservatorskolens forskellige linjer:

Grafisk konservering

Anckarman, Tina (2004)
Undersökning av Kåre Kivijärvis fotografier - hos 16 institutioner/ägare i Norge.

Andersen, Anni Margit (1977)
Konservering og restaurering af Øsel stifts registrant nr. 2c/1536-41. 

Andersen, Maria Sandberg (2019)
Behandling af papir med nedbrudt overflade

Antonsen, Karl-Espen (1992)
Frysetørkning av vannskadet papir.

Balleby Jensen, Christian (2001)
Metode for sikkerhedskopiering af Vitaphone-pladesamling fra Det Danske Filmarkiv.

Bang-Hansen, Bent (2001)
Digitalisering av den norske bildesamling ved Norsk Filminstitutt.

Beck, Eskild (1982)
Undersøgelse samt konservering og restaurering af 41 tegninger fra Anna Anchers Samling, Skagen.

Bengtsson, Barna (1980)
Konservering og restaurering af en originaltegning til en frise af Walter Crane "Peacock in the garden".

Benn Thomsen, Vibeke I. (1985)
Japanske skitser fra Karl Madsens samling.

Bennedsen, Lea Cecilie (2016)
Udrulning og opbevaring af oprullede anskuelsestavler. Et forslag til arbejdsgang på Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Berg, Henriette (1986)
En museologisk gennemgang af Kunstindustrimuseets plakatsamling.

Berggren, Eva (1988)
Museologisk undersøgelse af Hørsholm Museum. Konservering af fire aquareller fra samme museum.

Björdal, Lars (1984)
Konservering och restaurering av lithografiska affischer från tiden mellan år 1890-1920.

Bonde Johansen, Karin (1995)
Fiksering af ustabile farvelag.

Borchersen, Karen (1988)
Et dukketeater af Constantin Hansen. Undersøgelse, konservering og restaurering samt fremtidig bevaring.

Borring, Niels (1992)
En undersøgelse af oliemaleri på papir.

Bresler, Kirsten (2004)
Bevaringsplan for Vemmetofte Kloster.

Bronér, Christine Bronée (1992)
Museologisk undersøgelse af Tivolis grafiske samling (fællesopgave). Restaurering og konservering af farvelagte arkitekturtegninger fra Tivoli.

Brynjolf Pedersen, Karen (1990)
Farvefotografisk kopieringsmateriale - teknologi og nedbrydning.

Bøgvad Nielsen, Ulla (1990)
Undersøgelse af sølvslør ved hjælp af TEM. Kunstig fremstilling af sølvslør. Undersøgelse af, hvorledes "iod/alkohol metoden" til fjernelse af sølvslør eventuelt kan forbedres.

Capion Hansen, Sanne (2010)
Laterna Magica. Fortid, nutid og fremtid - en undersøgelse af en billedsamling fra Det Danske Filminstitut.

Carlsen, Søren (1986)
Konservering og restaurering af "Den røde jord", Asger Jorn 1953.

Carstensen, Grylle (2001)
Behandling af sølvspejl på gelatine fremkaldelsespapir.

Chan, Emma (2007)
Avklappningar - reproduktionsteknik i papper. En undersökning i teori och metod med praktiska tillämpningar.

Clausen, Steffen (1982)
Opskriftbog af Maren Madtzdatter Lægaard.

Daucke von Barner, Johanne (2019)
Om fremstilling af replika

Duus Svendsen (2007)
En fiberkarakteriseringsundersøgelse af historisk, vegetabilsk garvet læder - før og efter restaurering på bogbind.

Engelhardt Ibsen, Søren (1977)
Konservering og restaurering af Øsel stifts registrant nr. 3by111553-57.

Enke, Sille Bræmer (2007)
Udretning af vinylplader. En undersøgelse af udretningsmetodens påvirkning på vinylpladen.

Esser, Karen (2004)
Emballering af vinylplader - en undersøgelse af blødgjort PVC-emballages påvirkning på vinylplader.

Fazlic, Natasha (2004)
En undersøgelse af ureas (opløst i alkohol) indvirkning på brand/vandskadede pergamenter og ældede pergamenter.

Finnborud, Hanna (1988)
Konservering og restaurering af to goache/aquareller af Carl Henning Pedersen. Værkerne tilhører Egill Jacobsens Fond.

Fornäs, Anna (1990)
Marie Gudme Leth - förlagor till textiltryck. Restaurering och konservering av typexempel.

Foss, Amalie (1989)
Konservering og restaurering af to til tre plakater fra Kunstindustrimuseets plakatarkiv med henblik på støttemontering af større formater.

Giribaldi, Marina (2007)
Via Sidenvägen til Sverige ~ en tillståndsundersökning av tre manuskript från Östturkistan.

Glindvad, Esben Bukh (2019)
En undersøgelse af lysægtheden af 6 Keld Helmer-Petersen farvepositiver på det Kongelige Bibliotek

Glud, Katja Rie (1998)
Konservering af udkast til vægdekoration med vægt på konsolidering af porøst farvelag.

Gram, Chantal (2010)
Konservering og restaurering af et af dørstykke.

Grevsen, Jesper Elith (2001)
Konservering og digital optagelse af Shellakplader.

Gudavičiūtė, Ieva (2013)
Tilstandsvurdering af Nationalmuseets nitratfilmsamling på Filmarkivet ved Det Danske Filminstitut.

Hallström, Ann (1986)
Konservering och bevaring av fotografier.

Hannesson, Rannver (1988)
Konservering og restaurering af illumineret pergamentomslag på fæstningsregnskaber. Rigsarkivets samlinger.

Hansen, Lars (1992)
Shellacplader.

Hansen, Pia (1986)
Afmontering, konservering og restaurering af et udvalg af G. F. Hetsh's akvareltegninger

Hauch, Kirsten (1980)
Restaurering og konservering af 82 lithografiske tryk af Daumier.

Hederus, Tora (2013)
Etiketter från Rubensamlingen. Separering och förvaring.

Hertz-Jørgensen, Lisbeth (2013)
Konservering af arkitekturmodeller med udgangspunkt i tre modeltyper.

Hertzum, Ole (1982)
Undersøgelse samt konservering og restaurering af 25 mindre grafiske arbejder af islandsk oprindelse.

Hilby, Carola (2013)
Alfa-amylase i viskøse medier til fjernelse af stivelsesbaseret klister på papirobjekter.

Hjartbro, Judith (1982)
Undersøgelse af kvaliteten af papir anvendt i statsadministrationen.

Hjorth Pedersen, Mie (2013)
Teknisk museologisk undersøgelse af en negativsamling ved det Kongelige Bibliotek.

Hoby, Inger (1980)
Restaurering og konservering af 39 arbejdstegninger til stokkehåndtag og beslag.

Holme Andersen, Jan (1984)
Glaspladenegativer fra Ladbyskibets udgravning - konservering og restaurering.

Holmgaard, Anne Thorup (1990)
Fotoalbum. Magasinering/registrering. Museologi. Konservering/restaurering. Demonstration af diverse metoder. Emballering.

Holst Rasmussen, Lene (2001)
Monteringsmaterialer på samtidsfotografi.

Hougaard, Kathrine (2010)
Bevaring af lydoptagelser på plader af metal.

Humle Jørgensen, Mette (1998)
Skitsebøger: teknik, skader og konservering.

Højlund Rasmussen, Michael (1986)
Konservering og restaurering af en Beyer globus fra 1722.

Højmark Jensen, Pernille (2007)
Digitalisering af 35mm film - med henblik på digital tilgængelighed.

Ingolfsdottir, Margrét (1984)
Islandske tegninger. Konservering og restaurering.

Jacobsen, Anna-Katrine (2013)
Retouchering af grafisk materiale; en undersøgelse.

Jacques, Sonia Maria Reindl (2016)
Hydrogen peroxide in Agarose Gel. An investigation of H2O2 in Agarose gel as a method of reversing darkened lead white pigment on paper.

Læs abstract.

Jensen, Amalie Rugård Lerstrup (2019)
Den lette kunst. En undersøgelse af papiret som kunstens medie og de bevarings- og udstillingsudfordringer, papirkunst stiller.

Jensen, Sofie Wikkelsø (2016)
Hvedestivelsesklister. En undersøgelse af forskellige fremstillingsmetoder


Johansson, Torsten (1986)
Flora Danica - restaurering og konservering.


Jørgensen, Iben (1992)
Mikrobiologisk nedbrydning af papir.

Jørgensen, Anna (1982)
Undersøgelser samt konservering og restaurering af "Caligrafisk tegning" på pergament

Jørgensen, Tina (1988)
Konservering af tegninger af den færøske arkitekt H.C.W. Tórgaardt, samt fremtidig anbringelse af hele samlingen.

Kaisen, Julie Hvid (2019)
Kunstnerbøger - i et bevaringsperspektiv

Kamal, Mustafa (2016)
Undersøgelse af vaselines bevarende effekt på læder

Keiding, Johanne Kristine (2010)
Udvikling af en metode til adskillelse af stærkt nedbrudt papirmateriale fra Ole Richters mausoleum.

Kerrn-Jespersen, Maria Therese (1995)
Restaurering og konservering af "Weiledning med underviisning i Menuetten...".

Kilde, Kathrine (1998)
Konservering av mekaniske skader på s/h papirpositiver.

Kirkeby Pedersen, Tenna (1998)
Konservering af japanske parasoller.

Kjær Jeppesen, Tine (1992)
Konservering og restaurering af laveret pennetegning tilskrevet Giulio Romano.

Klyver, Lotte (2004)
Limning af glaspladenegativer.

Koch, Nanna (1995)
Restaurering og konservering af kinesiske marvpapirs malerier.

Koff, Kirsten (1988)
Den norske fotograf Anders Beer Wilses samling på Norsk Folkemuseum. Skaderegistrering og forslag til magasin til bevaring af samlingen.

Kon, Maria (1984)
Museologisk undersøgelse af Københavns Bymuseums billedarkiv. Konservering og restaurering af udvalgte emner fra billedarkivet (fællesopgave).

Koskivirta, Riitta (1986)
Udretning af sammenrullede 35 mm sort/hvide film fra Villy's Foto.

Kragh Thomsen, Mette (1992)
Museologisk undersøgelse af Tivolis grafiske samling (fællesopgave). Teknologisk gennemgang af Tivolis plakatsamling i 1840erne - 1940.

Kramer Nielsen, Tina (1986)
Skibskonstruktionstegninger. Historie, bevaring og konservering.

Krantz, Carl (2019)
Höljd i Slöja - En undersöking av silkesslöja, dess påverkan och möjliga borttagning från papper utifrån Sophie Brahes samling vid Landsarkivet i Lund.

Krogh Henriksen, Ulla (2013)
Konservering af plakat med tapeproblemer.

Kuhlmann, Annemette (2001)
Magnetbånd på acetatbase. En undersøgelse af materialets og nedbrydningens effekt.

Kärk, Estrid (2016)
Bevaring af 16mm filmsamling i Husets Biograf

Laier Henriksen, Sofie (2010)
Preservation and Long-term Accessibility of Digital Content.

Larsen, René (1980)
Restaurering og konservering af Rosenborgs inventarium 1719.

Laursen, Per Michael (1981)
Papirkonservering ved hjælp af papirfyldningsmaskiner.

Lindskog, Magdalena (1988)
Konservering og restaurering af en collage af Pierre Olafsson.

Lund Hansen, Marianne (1977)
Konservering og restaurering af Øsel stifts registrant nr. 5/1554-58.

Maruhn, Maximilian (2019)
Kvælstofdioxids påvirkning af fotografisk materiale.

Maske, Mette (1995)
Restaurering og konservering av en skissebok med tegninger av Johannes Wiedewelt.

Mesquit, Teresa (1998)
Konservering af fotocollager: typiske skader og særlige problemer.

Michelsen, Nina (1979)
Teknologiundersøgelse og konservering af pergamentfragtmenter fra Hagenskov lens regnskaber fra 1600-tallet

Minddal, Katrine Vibeke (1995)
Papirspaltning, metode og vurdering (fællesopgave).

Mühlen, Kathleen (2001)
Analyser och konservering/restaurering av sex 1700-talsskisser av Augustin Ehrensvärd.

Myrbakk, Anders Syverstad (1992)
Magnetbånd. Historie, teknik, nedbrytning og bevaring.

Myre, Tora Synnøve Yli (1995)
Pyramide - et moderne kunstverk på papir.

Nielsen, Ingelise (1979)
Teknologiundersøgelse og konservering af breve mellem den danske og engelske regent fra før 1700-tallet.

Nielsen, Jane C. (1984)
Fire farvede japanske træsnit fra Edo - før og efter.

Nielsen, Sarah Maj Kaihøj Siewartz (2019)
Streger og Skolehæfter - en samlingsundersøgelse af Storm P.s scrapbøger.

Norén, Catrin (2010)
En undersökning av konsolderingsmedel för mögelskadat pergament - i samband med Arkimedesprojektet.

Norman Henningsen, Christina (1998)
Storm P.-Museet: museologisk undersøgelse og restaurering af udvalgte tegninger.

Nymose, Jens (1998)
Museologisk undersøgelse af Danmarks Radios filmarkiv.
 
Offenberg, Heidi Ann (2007)
Persiske og indiske miniaturemalerier. En undersøgelse af krakelering og afskalning af farvelaget.

Pallesen, Mette Siig (2016) 
Gennemgang af Københavns Museums samling af fotografiske positiver

Palm, Jonas (1982)
Undersøgelse af de faktiske forhold i negativmagasinet, Nationalmuseet, og undersøgelse samt konservering og restaurering af negativer fra 5.Thuleekspedition (fællesopgave).

Pataro, Veronica (2016)
Om farvefotografiets hjemløshed. En undersøgelse af udfordringerne ved konserveringen af  farvefotografisk kunst

Persson, Linda Rikke (1995)
Problemer med fjernelse af tape på transparent papir.

Petersen, Cecilie Marie Gottfred (2019)
133 år og en madpakke - En tilstandsvurdering, et konserveringsforslag samt en anbefaling for udstillings- og opbevaringsforhold for Arbejdermuseets to madpakker fra 1886.

Petersen, Sille Juline Høgly (2016)
Stabilitet og nedbrydning. En undersøgelse af klæbestoffet anvendt i monteringsmetoden Face-mounting

Præstegaard Pedersen, Lisbeth (1988)
Konservering og restaurering af kinesiske vifter fra 1700 tallet samt disses fremtidige anbringelse.

Rauff, Tine (2001)
Gennemgang af glansbilleder med henblik på restaurering af et glansbilledalbum.

Riis Thomsen, Ann (1986)
Konservering og restaurering af kinesiske kobberstik.

Rischel, Anna-Grethe (1980)
Beskrivelse og personlig vurdering af den treårige basisuddannelse på Grafisk restaureringslinie. Seglkonservering og restaurering af vokssegl fra 1300 og 1400 tallet.

Rolfsen, Stine Lea (2001)
Beklædning fremstillet af papir - en materialeundersøgelse.

Rosenmeier, Helle (1998)
Konservering af et bemalet pergament fra Rosenborg Slots Merian-samling.

Rosenstrøm, Daniel Krarup (2016)
Konservering af et misfarvet fuldopklæbet dybtryk med titlen Jean-Bart

Rost-Kronvang, Stine (2010)
Cyanotypi. Basisk hydrolyse og reversibilitet.

Rottensten, Birte (1976)
Frederik I's tyske registrant

Ryhl Svendsen, Morten (1995)
Udstilling af fotografi

Sandahl, Maja Forsom Dissing (2007)
Vejen fra forlystelsesetablissement til Vejle Museum: Et forslag til konservering af de bemalede tapeter fra Moulin Rouge.

Scocozza, Anja (1992)
Linoleumssnit, klicheer og tryk.

Sigurdardottir, Maria Karen (1995)
Jón Kaldal-samlingen på Islands Nationalmuseum og Reykjavik Kommunes Fotomuseum.

Skoug, Lise (1990)
Bevaringsmiljøet ved et lokalhistorisk arkiv i Norge.

Skytt Andersen, Kari (1998)
Konservering af Frans Schwartz' olieskitse på papir. Overvejelser i forbindelse med konservering af olie på papir.

Sporon-Fiedler, Dorrit (1984)
Museologisk undersøgelse af Københavns Bymuseums billedarkiv. Konservering og restaurering af udvalgte emner fra billedarkivet (fællesopgave).

Stammerjohan, Sidse (1995)
Papirspaltning, metode og vurdering (fællesopgave).

Stockhammer, Caroline (2001)
Farveprint stabilitet.

Stub Johnsen, Jesper (1982)
Undersøgelse af de faktiske forhold i negativmagasiner, Nationalmuseet og undersøgelse samt konservering og restaurering af negativer fra 5. Thuleekspedition (fællesopgave).

Suhr, Anne Kristine (1995)
Pop-up bøger, historie, konstruktioner, skader, restaureringer.

Sæter, Tonje Dahlin (2013)
Restaurering av gamle eventryblader.

Sørensen, Hanne Karin (1998)
Montering af store papirformater.

Targalski, Nina Fonnesbech (2004)
En undersøgelse af hvidgarvet læder behandlet med tre desinfiktionsmidler.

Teuber, Annemarie (1998)
Foxing på papir.

Thorsøe, Bjarne Steen (1979)
Konservering og restaurering af en korttegning over Christiansø.

Thorup-Kristensen, Klara Pagh (2019)
Viskositet som mål for papirnedbrydning - en undersøgelse af ISO 5351 til brug i forbindelse med materialetests. 

Trock, Jacob (1988)
Konservering af papirpositiver med sølv som billeddanner.

Varming, Karen Margrethe (2001)
Emulsionsbilleder på træ. Eksemplificeret ved Jytte Rex.

Vest, Marie (1990)
Bakkemarmorering. Teknologi- og stilhistorie samt nedbrydende aspekter i de forskellige tekniker.

Vesterberg, Gunilla (2010)
Identificering af grammofonplader.

Vestergaard Poulsen, Dorte (1995)
En undersøgelse af sammenhænge mellem nedbrydningsgrad og ændringer i vanillinderivatet af kondenserede garvestoffer i naturligt og kunstigt ældet læder, behandlet som ubehandlet.

Vinther Hansen, Birgit (1990)
Gennemgang af enzymers funktion ved nedbrydning af lim og klister. Forsøgsrække, der skal vise, i hvor høj grad papiret gøres svagere ved enzymbehandling. Praktiske forsøg og øvelser

Winther, Annie (1990)
Konservering og restaurering af japanske bøger fra før 1868.

Öberg, Magnus (2004)
En katolsk mässbok från 1500-talet - utarbetning av ett konserveringsförslag.

Ålenius, Lina (2001)
Pictroprocessen.

Kulturhistorisk konservering

Abildgaard, Anders Rørvig (2001)
Teknisk museologisk redegørelse for opbevaring af briller på Medicinhistorisk Museum.

Amsgaard Ebsen, Jannie (2001)
Konservering af elfenben.

Andersen, Søren (1979)
Undersøgelse og restaurering af et standur.

Andersen, Gitte (1995)
Sandstensportal på Sankt Petri Kirke.

Andersen, Thomas Henrik (1998)
Organiske aflejringer i krakeleret keramik, beskrivelse og behandling.

Antonsen, Eva Vibeke (2004)
Laminering med polyestercrepeline i tekstilkonservering.

Arntzen, Randa (1988)
Æbler fra Oseberg Fundet. En redegørelse for æblernes kulturhistorie, fundomstændigheder m.v.

Asgeirsdottir, Halldora (1982)
Alabast.

Bager Lyngberg-Larsen, Pia (1997)
To forgyldte bronzer fra Langtofte. Et konserveringsforslag.

Barchalia, Susanne (1979)
Rensning og restaurering af sølvbæger.

Bastholm Jensen, Camilla (2001)
En prærieindiansk bisonkappe.

Bell, Jette Linnet (2013)
Vurdering af mikrokrystallinsk voks til omkonservering af gelatinekonserveret rav.

Benner Larsen, Erling (1977)
Galvanoplastik og den anvendelsesmuligheder.

Bjerre, Sophie Auguste Hellesøe (2019)
Metalbejdser og Plantefarvning - fem forskellige metalbejdsers påvirkning af plantefarvet silke ved ælding.

Bjerregaard, Lena (1978)
Konservering og restaurering af ikatfarvede klæde fra Indonesien.

Bjerregaard Pedersen, Nanna (2004)
Udvaskning af jern i vanddrukkent træ med chelaterne DTPA og EDDHMA.

Björdal, Charlotte Gjelstrup (1986)
Blykorrosion. En undersøgelse af blygenstande fra Ribe.

Bojesen-Koefoed, Inger (1978)
Restaurering og konservering af gobelin.

Botfeldt, Knud Bo (1980)
Rav - dets nedbrydning og konservering.

Botfeldt, Simon (1984)
Konservering af vanddrukne, historiske skibsvrag.

Braunschweig Hansen, Nanna (2013)
Kalfatringsmaterialerne fra Skibsvrag 3, Dokøen.

Bremerstent, Emma Liva Taarsted (2019)
Sophie Amalies voksbuste med henblik på nedbrydning af kjolens dekoration.

Brennsund, Jan Petter (1990)
Spenningskorrosjon på messing.

Brock Didriksen, Merethe (2004)
En evaluering af klæbefilmen Beva 371 - til restaurering og konservering af lædermaterialer

Brorson Andersen, Lone (1998)
Bevaring af arkæologiske bronzegenstande i jord.

Brunskog, Maria (1982)
Historisk ytbehandling på möbler, en studie i material och metoder.

Bruselius, Annemette (1982)
Konservering af en jordfundet kvindehue af silke fra St. Jørgensbjærg kirke i Roskilde

Bruun Jensen, Jan (1995)
Arkæologisk tekstil.

Bylund, Charlotta (1988)
Lavars nedbrytning af kalkhaltig sten.

Carlsson, Marianne (1977)
Behandling af jordfundet læder fra Ribe.

Christensen, Hanne (1998)
Cellulosenitrat. Det første halvsyntetiske plastmateriale.

Christensen, Louise D. (2016)
Potentiostatisk styret elektrolyse af bly

Cloos, Paul (1990)
Aminosyreracemisering. Teoretisk grundlag og anvendelsesmuligheder som analysemetode.

Dahlgren, Agnes Sofie (1992)
Østasiatiske lakkarbeider med hovedvekt på konservering av gjenstand.

Dal, Lovisa (2001)
Urlakning av järnsalter i vattendränkt trä.

Danmand Knudsen, Mette (1988)
En undersøgelse af træs eventuelle repellerende effekt på møl.

Dedenroth Jensen, Tanja (2010)
Tarmskind. Fremstilling og nedbrydning.

Depenau Jacobsen, Tine (2013)
Madame Dimanche. Konservering, restaurering og analyser af voksfigur fra Medicinsk Museion.

Dinesen, Henrik (2001)
En jernudvindingsovn i Akpafu i Ghana.

Egenberg, Inger Marie (1990)
En undersøkelse om herbarier og deres oppbevaringsforhold ved utvalgte universitetsmuseer i Norden.

Einarsson, Asgrimur (2019)
En hyldest til kvindens sysler.

Eshøj, Bent (1982)
Galvanisk korrosion på forgyldte bronzer.

Fastner, Jørgen (1980)
Indretning af magasiner på Landsmuseet i Godthåb (fællesopgave).

Fodstad, Endre (2004)
Tynnsjiktkromatografisk analyse av rødfarget ull.

Frederiksen, Jesper (1992)
Elektrolyse af tin.

Frydendahl, Jacob (2019)
Undersøgelse af arkæologiske jerngenstande fra Stavsager Høj og deres fundmiljø.

Gelting, Unn (2007)
Rehydrering af arkæologisk læder.

Gerdes, Nanna (2004)
Konsolidering af arkæologisk baltisk rav. En undersøgelse af konsolidanten Arkon P90.

 

Gjøls-Andersen, Anders (2004)
Konsolidering af tørt arkæologisk træ.

Gramtorp, Dorte (1988)
En undersøgelse af gelatine/glycerin imprægneret rav.

Gravgaard, Ada-Maria Dorothea (2010)
Cystein som inhibitor ved bronzesyge.

Gulløv, Mads Peter (1982)
Undersøgelse af udvalgte voksers ændring i fysiske egenskaber ved brug som konserveringsmiddel.

Hadsund Mortensen, Per (1986)
Amalgamspejle. En undersøgelse med henblik på bevaring.

Hansen, John (1990)
Norsk konserveringshistorie. Belysning af ingeniør Axel Kreftings jernkonservering i perioden ca. 1885-1915 samt fragmenter af generel norsk konserveringshistorisk betydning i ovennævnte tidsrum.

Heldtberg, Marianne (1998)
Knogler fra submarint miljø.

Helms, Anne Christine (1990)
Keratins opbygning og nedbrydning med henblik på tre små kinesiske hornlamper.

Henk, Anders (2010)
Påvisning af soluble nylon på recent uldmateriale.

Henrichsen, Peter Torsten (1977)
Konservering af forhistorisk jern.

Hjelm Petersen, Anette (1995)
Konservering af bemalet vanddrukkent træ.

Holm, Thea Kaas (2016)
Farvestofidentifikation af naturlige røde farvestoffer samt metalsalte med TLC.

Holst-Hansen, Torben (1988)
Om keroplastiske genstande og deres bevaring.

Hovgaard, Anne-Kathrine (2004)
Undersøgelse af effekten af gentagne varmebehandlinger på kunstigt ældet semi-garvet skind og læder samt kunstigt ældet uldtekstil.

Hvass, Gunhild (1995)
Et moseforsøg.

Jacobsen, Marie-Louise (1998)
Taffelur med skildpaddefiner. Beskrivelse af taffelur og undersøgelse af forskellige rense- og polermidlers indvirkning på skildpadde.

Jacobsen, Tove Benedikte (1977)
Kemisk rensning af kobber og kobberledninger.

Jelstrup, Camilla Bahn (2001)
Belysning af fænomenet betynget silke.

Jensen, Mette (1981)
Konservering af tibetansk thangka.

Jensen, Anne Lisbeth (1982)
Konservering af klædebog fra Den militære Klædefabrik i Usserød.

Jensen, Louise M.T. (2013)
Varmebehandlings betydning for nedbrydningen af organiske materialer.

Joensen, Susanna (1980)
Indretning af magasiner på Landsmuseet i Godthåb (fællesopgave).

Johansen, Katia (1977)
Konservering og restaurering af dukke fra Morsland historiske Museum.

Juul, Annemarie (1998)
Selskabskjole fra 1920'erne. Udstilling og analyser.

Juhl, Hanne Billeschou (1988)
Undersøgelse, konservering og restaurering af to vanddrukne middelaldersko fra Odense.

Juhl, Lone (1986)
Gummi. Historie, fremstilling og nedbrydning.

Jönsson, Nanna (1999)
Konservering af egyptisk tekstil (stjerneformet medaillon)

Jørgensen, Grethe (1981)
Organiske materialer og deres bevaringsmuligheder i forskellige jordbundstyper i Danmark.

Kebede, Chernet (1984)
Moulding and casting technique.

Keblow, Anne-Marie (1984)
Undersøgelse, konservering og rekonstruktion af islamisk fajancefad.

Klemelä, Ulla (1984)
Luftförureningars inverkan på metall och stenföremål.

Klokkernes, Torunn (1990)
Netbrytning av organisk materiale i marine miljø.

Knudsen, Pauline (1993)
Konserveringsforslag til en baidarke.

Kofod Hansen, Julie (2010)
Skt. Clemens skeletter - en tilstandsvurdering af arkæologiske skeletter.

Kokfelt, Pernille (2007)
Grubetæring på arkæologisk bronzesværd.

Kopperud, Gunhild (1992)
Alunkonservering. Undersøkelse av materiale fra Viemose-, Hjortespring- og Osebergfundet.

Korthauer, Carsten (2001)
Korrosion på jordfundet sølv i forhold til in situ-miljøet.

Krarup, Trine (1992)
Saltbetinget nedbrydning af sten.

Kron, Anders (1998)
Benzoesyrer og phenoler som imprægneringsmiddel til vanddrukkent arkæologisk træ.

Lanschot, Jettie van (1984)
Kemisk afrensning af arkæologisk jern.

Lange Hansen, Jens Louis (1995)
Konservering af gamle skydevåben.

Lauridsen, Nanna Rosenfeld (2019)
Vedidentifikation med Ft-Mir-spektroskopi

Lehnert, Kate Bjørn (1990)
Troldmandstasken", dokumentation, identifikation og omkonservering.

Lilja Jensen, Eva (1988)
Undersøgelse og forslag til konservering af tekstilfragmenter fra Øster Højst.

Lindeqvist, Kristina (1984)
Blyformiat. Et utställiningskada.

Lingström, Karin (1990)
Påverkan på textil vid behandling med två ogiftiga bekämpningsmetoder.

Lorentzon, Katarina (1986)
Förtyngning av silke - utförande, nedbrytning, förvaring och analys.

Lundbæk, Marianne (1977)
Konservering af sølvfibel.

Løkkegaard, Anders Ekstrøm (1992)
Konservering af "La Téne" sværd fra urnebrandgrube, Hedegaard.

Lønborg Andersen, Vibeke (1980)
Indretning af magasiner på Landsmuseet i Godthåb (fællesopgave).

Magnus, Gerd Elling (1977)
Konservering af forhistoriske bronzer.

Malfilatre, Michel (1995)
Gyldenlæder, historie og teknik.

Malmgren, Micha (2010)
Atmosfærisk korrosion af en skibsmodel i kobber.

Marcussen, Birgitte (1990)
Jordfundne glasmaterialer fra middelalderen. Undersøgelser og konserveringsforsøg.

Melin, Rikke (2010)
Vurdering og bevaringstilstanden af grønlandica i skind.

Meyer, Ion (1982)
En kritisk gennemgang af Rosenbergs metode til bronzekonservering.

Mikkelsen, Lasse Nedergaard (2019)
Førstehjælp anno 1774-1811. Tilstandsvurdering af redningssæt samt konserveringsforslag og indsættelse i kulturhistorisk sammenhæng.

Moe, Margrethe (1992)
Konservering av en klebersteinfigur.

Murstad, Caroline Cecilie (1995)
Den stripete borebillen og feromonfeller.

Myron Jeppesen, Trine Louise (1998)
En konebådsmodel fra Grønland - konservering, specielt med henblik på blødgøring af sælskind.

Mølgaard, Else (1984)
Udstilling og bevaring.

Møller Andersen, Lars (1982)
Problemer omkring nedfrysning af vanddrukkent træ forud for frysetørring.

Nolting, Dorrit (1992)
Konservering af tarmskind.

Nome, Silje (2001)
Blyinnfattet vindu fra Trøjborg.

Nyborg, Thora Gerner (2016)
Chilians kostume, analyse og konservering.

Nygaard, Signe (2001)
Nedbrydning og konservering. Naturgummi.

Obel, Peter (1990)
Arbejdsdokument for vinduesrestaureringsarbejde.

Odderskov, Cecilie Elisabeth Grandjean (2016)
CT-scanningers potentiale i konserveringen

Odgaard, Pia (1978)
Konservering af nålebundet vante.

Pasajlic, Natasa (2007)
Konserveringsforslag til lekythen fra Ny Carlsberg Glyptotek.

Petersen, Lone (1979)
Omkonservering af Johann Dieterich von Wettbergs sørgefane.

Petersen, Margit (1986)
Konservering af pelsværk.

Petersen, Susanne (1986)
Revnedannelse i tænder med udgangspunkt i vildsvinetænder.

Plesner Jakobsen, Rikke Louise (1998)
Den Hellige Theobald af Thann - undersøgelse af pilgrimsmærke fra Horsens Historiske Museum.

Radut, Alexandra (2007)
Effekten af bejdser og farver på nedbrydningen af uld.

Rasmussen, Christine Sophie (2010)
Farvede silketråde på beseglede dokumenter fra det 13. og 14. århundrede.

Rasmussen, Liisa (1987)
Stivelse - dens anvendelse i tekstilsammenhæng og betydningen heraf.

Reggelsen, Mette Marie (2019)
Det kribler! En Integrated Pest Management over insektskadedyr i Børnenes Museum.

Ring, Ole (1980)
Bjærgning af oldsager.

Ringgaard, Maj (1986)
En undersøgelse af 5 imprægneringsmidlers virkning på nedbrudt uld.

Rongsted, Mette (2019)
Koptiske tekstiler? Hvordan grundig dokumentation kan bidrage til at bestemme oprindelsen af tekstiler uden proviniens.

Rostgaard Nielsen, Anna (1995)
Konservering af komposit jordfunden hornlygte.

Rust Jensen, Lars (2007)
Varpelevbåden - kvældning af optørret vanddrukkent træ.

Rüth, Alexander (2016)
Konserveringsforslag til pibe af kompositte materialer. En gave med motiv af Frederik 6.

Ræder Knudsen, Lise (1986)
Bevaring af fjer

Salomonsen, Eva (1977)
Konservering af jern.

Sargent, Marie Louise (2007)
Hvidgrundslekyth fra Ny Carlsberg Glyptotek.

Schultz, Maj-Britt (2010)
Benzotriazol og arkæologiske bronzer. Vacuum- og koncentrationsforsøg med benzotriazolbehandlede kobberelektroder.

Schjøtt-Wieth, Amalie S. (2016)
Konservatorens rolle i repatriering af etnografisk humant materiale

Schmidt, Rene Hansinnguaq Olsvig (2019)
En undersøgelse af tropehjelme fra Dansk Vestindien

Sejersbøl, Dorthe Borello (1992)
Konservering af etnografiske kurve med udgangspunkt i en sydamerikansk rygkurv.

Sigurdardottir, Kirstin (1984)
Bjödminjasafn Islands.

Simonsen, Michael (1986)
Konsolidering af forvitret sandsten.

Sjøgren, Anker (1980)
Et plasma-apparatur.

Skals, Irene (1998)
En lighue fra Tapdrup Kirke.

Skjødt, Mette Wethje (2007)
Insektfarver på tekstil.

Sode, Torben (1988)
En venetiansk 10 armet glaslysekrone. Et restaureringsforslag.

Solnes, Sander (1995)
Undersøkelsesmetode. Utendørs kulturminner i stein.

Sommer-Larsen, Anne (1978)
Rensning og konservering af et kinesisk elfenbenhus.

Sparr, Anna (2004)
Att bevara hårarbeten.Undersökning av ljus och klimat samt en tillståndsvärdering på Bangsbo Museum.

Spejlborg, Kristine Bønløkke (2013)
Nyord. Konservering af et moderne komposit kunstværk.

Stemann, Karen (1977)
Restaurering af en sølvskål fra 1600-tallet.

Stephensen, Johannes (2001)
Studie af tre tallerkener fra Sorring.

Storch-Christiansen, Mikkel (2007)
Frysetørring af arkæologisk læder.

Strandberg, Helena (1986)
Patina på bronsstatyer.

Strehle, Helle (1984)
Bygningstræ. Nogle problemer vedr. nedbrydning og bevaring.

Strætkvern, Christiane (1988)
Oljer anvendt til konservering af organiske materialer.

Szemerey, Erica von (1990)
En førromersk jernaldergrav fra Hedegaard. Feltkonservering dokumentation/konservering.

Søbjørn Jensen, Jesper (1998)
Plasmabehandling af arkæologiske jerngenstande på Konservatorskolens plasmaanlæg.

Søgaard, Anne Björkman (1998)
Vakuumbehandling af Anobium Punctatum de Geer.

Sørensen, Mikkel (1995)
Konservering af Frederik 5 opsats.

Thomsen, Henrik (1986)
Konservering af en FF-motor.

Thorling, Marianne (1984)
Polyethylenglycol som imprægneringsmiddel ved frysetørring af vanddrukket træ.

Thøgersen, Signe Marie (2019)
Royalt broderi eller borgerlig restaurering? Tilstandsvurdering og undersøgelse af restaureringshistorien for barokstolebetræk i Kongernes Samling.

Tjeldén, Anna (2007)
Konservering af Roskildeskibene.

Tornborg, Åsa (2013)
En klänning från 1790-talet.

Trier, Lis Rømer (1998)
Guldberlok fra Galsted. Udgravning, afrensning, analyse og rekonstruktionsforsøg.

Trudsø, Susanne (1988)
Caritas springvandet på Gammel Torv. Dets historie og bevaringstilstand samt forslag til dets konservering.

Taarnskov, Bodil (1984)
Gasning af insekter i museumsgenstande.

Urth, Karen Haugsted (1982)
En undersøgelse af saltskaderne i Kompagnihuset i Næstved med henblik på at udarbejde et konserveringsforslag.

Vig Jensen, Lars (1986)
"Jensenvannet" - en hvalfangergravplads fra 1600-tallet. Et forslag til feltkonservering udarbejdet under hensyntagen til naturvidenskabelige undersøgelser.

Vilbøl, Siri Petrine Faarup (2013)
Undersøgelse af 1700-tals Herrekostume fra Det Kongelige Teater.

Wahlstrøm, Siri (2010)
Æbelholt Klostermuseum - Indeklimaets betydning for bevaringen af de udstillede knogler.

Wichmann, Benna F. (2016)
Fremstilling, nedbrydning og konservering af vandskind

Wilster Hansen, Birgit (1988)
Zink. En beskrivelse af metallet og dets teknologihistorie.

Woer, Karen (1998)
Et antependium fra Vor Frue Kirke i København.

Aagaard, Jens (1995)
Identifikation af elfenben.

Aarebrot, Eirik (1995)
Fuktoppstigning i stein og murverk.

Aasbjerg Jensen, Lars (1992)
Sukkerimprægnering af vanddrukket træ.

Kunstkonservering

Aggerholm Sørensen, Dorthe (1990)
Fastlægning og rensning af polykrom skulptur fra Preetz Tavlen, 15. årh., tilhørende Nationalmuseet.

Andersson, Karl Gösta Herman (1982)
Undersøgelse og konservering af Unionsmesterens kalkmalerier i Rørby kirke (fællesopgave).

Barlebo, Helene Brandt (2019)
BEVAR ALT KRITISK - En bevaringsstrategi for Jens Jørgen  Thorsens værk på Konservatorskolen.

Arndt, Ditte (1998)
Konservering og restaurering af maleri fra Audiensgangen på Frederiksborg Slot.

Asferg Rasmussen, Jeanette (2004)
Rosenborg Slot. En farvearkæologisk undersøgelse af fem interiører.

Bagge, Mikala (1979)
Konservering af maleri fra epitafium i Nørre Vedby kirke på Falster. Konservering og restaurering af italiensk mandsportræt.

Bang, Mette Marie (1988)
Undersøgelse, konservering og restaurering af en 1500-tals alterfløj, Nationalmuseet.

Bauer, Katrin (2007)
Konservering og restaurering af jagttrofæ fra 1600-tallet.

Becklén, Richard (1988)
Undersøgelse, konservering og restaurering af et 1600-tals portræt af en mór og en abe, Rosenborg.

Berlowicz, Barbara (1978)
Studiemateriale; Moderne maleri.

Bernsted, Martin Peder (1985)
Undersøgelse og konservering af to panneauer af Willem Kool samt konservering af et maleri på lærred af Erik Hoppe.

Bernsted, Søren (1980)
Klimaskadede malerier fra Badstuehuset (fællesopgave). Jacques Courtois: Batallestykke.

Biel, Boel (1984)
Måleri på koppar.

Bitsch Christiansen, Marie (2013)
G.P.Rugendas Rytterfægtning - Konservering, Restaurering og Analyse.

Bjarnhof, Rikke (1988)
Richard Mortensens maleteknik undersøgt i forbindelse med konservering og restaurering af 4 af hans malerier på lærred.

Blomsterberg Andersen, Line (2007)
Rensning og forsøg på konservering af et klæbende farvelag på et maleri af Peter Bonde.

Bonde, Laura Hesel (2007)
Laminering med løst indskud. Forsøg med udvalgte kombinationer af tryk, temperatur og klæbestoflag samt laminering af K-20070115-A.

Bornemann Mogensen, Johanne (2004)
Undersøgelser, konservering og restaurering af en billedfrise. En butiksdekoration udført i oliefarve på puds i begyndelsen af 1900-tallet til et kødudsalg på Østerbro.

Brandt, Børge Igor (1998)
Maleri på træfiberplader.

Branner, Birte (1982)
Undersøgelse, konservering og restaurering af 1700 tals: Et fruentimmer med en gammel kone, som viser en billet. Ubekendt kunstner, Rosenborgsamlingen.

Bratt Lauridsen, Clara (2010)
Konservering, restaurering og teknologisk undersøgelse af et ridderskjold fra 1881, Ordenskapitlets samling på det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot.

Bregnhøi, Line (1984)
Farveundersøgelse af rum i Frederiksholms Kanal 28 C.

Bronée, Pernille (1977)
Forundersøgelse af Gyrstingeantemensalet og forslag til konservering/restaurering.

Brostrøm, Pernille (2010)
Bevaring af originalopspændingen i forbindelse med konservering og restaurering af et flamsk 1600-tals maleri.

Brøgger, Camilla (1995)
Konservering og restaurering af to malerier på utraditionelt underlag.

Buchholst, Britt Filstrup Andrew (2001)
Optørringsrevner, fænomenet belyst med Vilhelm Lundstrøms kunst.

Bundgaard, My Bolette Klint (2001)
Komposit kunst. En gennemgang af konserveringsmæssige problemer ved moderne kunst med udgangspunkt i Modern Art: Who Cares?.

Bøllingtoft, Peder (1982)
Undersøgelse og konservering af Unionsmesterens kalkmalerier i Rørby kirke (fællesopgave)

Børsting, Heidi Hejberg (2013)
Strukturel konservering af et klassisk 1700-tals lærredsmaleri - en visuel og kemisk undersøgelse af maleriet med fokus på nedbrydningsfænomenerne fremspring og opskalninger.

Baadsgaard, Elisabeth (1992)
Ældre maleri på lærred. 1700-tals allegorisk motiv. Genkonservering og restaurering. Ledreborg Slot.

Carl, Nynne I. Raunsgaard (1998)
Charlottenlund Slot - en farvearkæologisk undersøgelse.

Christensen, Anne Nygaard (2016)
Hærdning, ældning og nedbrydning af moderne oliefarvelag


Christensen, Ioana Rosca (2001)
Behandlingen af kompositte værker med udgangspunkt i Erik A. Frandsens "Blokade".

Christensen, Marie Elisabeth (2016)
Bevaringsstrategi for et komplekst moderne kunstværk ‐ En undersøgelse og analyse af Hans Sandmands Marsmanden

 

Christoffersen, Line Ryge (2016)
"... det er jo en ondskabsfuld spritskriver, de har tegnet med" ‐ en undersøgelse af, hvorvidt det er muligt at fjerne tuschstregerne på Per Arnoldis maleri Rødt Intérieur


Dahlén, Lena (1990)
Beskrivelse af maleren Ib Geertsens maleteknik belyst ved undersøgelse af et udvalgt antal malerier. Karakterisering af skades- og nedbrydningsfænomener. Behandling af enkelte karakteristiske skader.

Dalgaard, Signe (2016)
Konservering og restaurering af det moderne kunstværk "Dødedansen"


Diederichsen, Elise C. (1992)
Ældre maleri, 1700-tals blomsterstykke. Genkonservering og restaurering, Ledreborg Slot. Mandelberg: Billedhuggerkunsten. Restaureringsforslag med demonstration, Rosenborg Slot.

Dupont, Marianne (1988)
Konservering og restaurering af et lærred af Mandelberg. Restaureringsetiske overvejelser - Rosenborg.

Egelund, Tom (1988)
Undersøgelse og behandling af 3 klimaskadede malerier.

Eir, Vibeke Werner (2001)
Genkonservering af et dubleret maleri med brandskade.

Eltang, Katrine (2001)
Restaurering af et lærredsmaleri malet af August Wugk.

Eriksson, Marianne (1982)
Undersøgelse, konservering og restaurering af "Salvator Mundi". Pöytiis kyrka, Finland. Olie på lærred.

Ernst, Torben (1986)
Eigill Jacobsen/"Havet" & Eiler Bille/"Komposition".

Esmann, Jan (1992)
Moderne maleri på lærred: Arne Haugen S?rensen. Konservering og restaurering.

Faurhøj, Birgitte (1992)
Kalkmaleri, Vallensved kirke. Afdækning, stabilisering, forslag til restaurering.

Federspiel, Beate Knuth (1980)
Konservering og restaurering af maleri på træ tilskrevet Marten de Vos.

Filtenborg, Troels (1986)
"Den hellige familie" tilskrevet Ferd. Bol.(fællesopgave)

Flarup, Anna (2007)
En studie av staffering och måleriteknik under renässansen. Polykrom träskulptur från 15- och 1600-talets Danmark.

Frederiksen, Hans Christian (1990)
Afdækning, konservering og restaurering af hvælvafsnit i Stubbekøbing Kirke, S. Anna Kapel, 15. årh.

Fuchs, Oline Gabriella (2013)
Konservering og restaurering af En stor vase med blomster malet af Carl Christian Seydewitz - kunsthistorisk placering, maleteknisk undersøgelse, konservering og restaurering.

Gram Christensen, Elisabeth (2001)
Transport af lærredsmalerier.

Graminius, Charlotte (2013)
Lagning av revor i måleri på duk - konservering av "Skiss til Volmerslaget".

Gregers-Høegh, Cecilia (2016)
Restaurering af moderne maleri med fokus på udfyldning og retouchering

Grinder-Hansen, Astrid (2016)
Misfarvede retoucher og overmalinger på maleriet "Frisk Kuling ind mod en høj Kyst" af Jan Theunisz Blanckerhoff eller Aernout Smit

Hacke, Ane (1990)
Undersøgelse, konservering og restaurering af to klimaskadede italienske prospekter forestillende henholdsvis Collosseum og Peterskirken. Genkonservering af klister- og voksdubleringer.

Hansen, Conny (1990)
Fastlægning og rensning af polykrom skulptur fra Kelby Kirkes altertavle, 15. årh.,tilhørende Keldby Kirke.

Haslund, Ida (1992)
Kalkmaleri i Gundsømagle kirke. Finafdækning, stabilisering, restaurering underlagt retningslinier for øvrige arbejder fra Nationalmuseet.

Havsteen-Mikkelsen, Henriette (2001)
Konservering og restaurering af to flængede lærredsmalerier.

Hedegaard, Signe Granau (2007)
Monokrome farvelag.

Hegelund, Anne (1995)
Undersøgelse, konservering og restaurering af flænget maleri på lærred "Havbugt med Fregat" malet af F.T.Kloss i 1865.

Henriksen, Karen-Marie (1995)
Sammenføjning af flænger i lærredsmaleri med nål og tråd.

Heyn Olsen, Henriette (1995)
To eksemplarer på konservering og restaurering af moderne maleri samt en kortfattet gennemgang af asfalt som pigment.

Hinrichs, Katrin (1988)
Hinterglasmaleri. Konservering- og restaureringsproblemer belyst ved 2 eksempler.

Hyllested, Ulla Høst (1982)
Sofinisba Angilsciola: Portrætgruppe. Undersøgelse, konservering og restaurering. Malerisamlingen på Nivågård.

Hølvig Mikkelsen, Naja (1986)
To 1600-tals flodlandskaber og en kopi efter Rubens.

Hördal, Richard (1982)
Undersøgelse, konservering og restaurering af Johs. Kjarval: Figurkomposition, Johs.Kjarval: Landskab og Jon Stefansson: Figur i landskab.

Høyer, Kurt Rosenkrans (1976)
Forundersøgelser til restaurering/konservering af Rubens portræt.

Haack Christensen, Anne (2004)
Undersøgelse, konservering og restaurering af to malerier på træ med belysning af nederlandsk maleteknik i det 17. århundrede.

Haagh Christensen, Anne-Marie (1986)
"Den hellige familie" tilskrevet Ferd. Bol.(fællesopgave)

Isling, Sandra (2019)
Imprægnering af polyurethan ether-skum som forebyggelse mod nedbrydning.

Jacobsen, Bent (1980)
Sct. Mathias, polykromskulptur. Aarhustavlen.

Jensen, Anne Camilla (2001)
1700-tals konsolbord fra Frederiksborg Slot, inv.nr. B 2284, konservering og restaurering.

Jensen, Kristina Augusta Møllemand (2019)
Konservering og restaurering af et jagttrofæ i polykromeret træ.

Jensen, Lea Esther (2013)
En ancona på rejse - undersøgelse og behandling af et 1400-tals italiensk tavlemaleri.

Jensen, Manya Lee (2013)
Konservering og restaurering af KONCERTSALEN på baggrund af udarbejdet konserveringsforslag.

Jensen, Mette K. (1978)
Konservering og restaurering af korsfæstelse i Ullerslev Kirkes korthvælv.

Johansen, Niels Gerhard (1990)
Farveundersøgelse af udvalgte rum på Frederikslund i Søllerød Kommune, opført af arkitekten J. J. Ramée. Restaureringsforslag stilles i samarbejde med en studerende fra Arkitektskolens Inst. 1, Afdelingen for restaurering.

Johansson, Sofia (2013)
David with the Head of Goliath - Painting Technique and Restoration of a copy after Cagnacci.

Jonstrup Larsen, Anne (1998)
Farve- og bygningsarkæologiske undersøgelser på Bernstorff slot.

Juel Sauerberg, Marie Louise (1995)
Konservering og restaurering af et maleri på lærred tilskrevet P. Brill.

Jørgensen, Silje Loa Thrysøe (2016)
Undersøgelse og behandling af et jagttrofæ fra Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg slot

Kierkegaard, Bo (1982)
Undersøgelse af paneldekoration i Restaurant "Els". Nyklassicistiske vægdekorationer. Konservering og restaurering af 1 vægfelt og samlet restaureringsforslag.

Killander, Bo (1986)
Nature morte tilskrevet Floris van Schooten.

Knutås, Per (1998)
Konsolidering av matt färglager.

Kokkenborg, Mette Bech (2010)
Dokumentation af farvearkæologiske bygningsundersøgelser. Et forslag til en udformning af den bedst mulige dokumentationsmetode, med udgangspunkt i Jardinsalen på Fredensborg Slot.

Krarup Vedstesen, Cecil (2001)
Planering af lærredsmalerier - en diskussion af mål og metoder.

Kudahl, Lisbeth (1995)
Altertavlemaleri fra Bindslev kirke. Restaureringsprincipper for maleri på træ.

Kuvvetli, Filiz (1998)
Indgangen til Frederiksberg have, den nordre fløj.

Kvamsdal, Reidun (1986)
Polykrom skulptur "Madonna med barn", 1400-tallet.

Larsen, Lene (1982)
Farveundersøgelse af det kinesiske lysthus i Frederiksberg Have (eksterieur). Restaureringsforslag, undersøgelse, konservering og restaurering af udvalgte dekorationsfelter.

Larsen, Karsten W. (1984)
Undersøgelse og konservering af et flamsk relief.

Larsen, Tanja (2004)
Undersøgelse, konservering og restaurering af to malerier på træ.

Lehmann, Pauline (1988)
Undersøgelse af fabriksfremstillede malerlærreder omkring århundredeskiftet. Konservering og restaurering af 3 malerier med skader, der relaterer til malegrund. Anchermuseet.

Ludvigsen, Loa (2004)
Undersøgelser, konservering og restaurering af ?Skovinteriør 1915" af William Scharff.

Lund Madsen, Jesper (2010)
Udfyldningsmateriale. Refleksioner over praksis.

Lykke, Karin (1984)
Buddhistisk billedrulle fra Nepal.

Lynge Jørgensen, Keld (1980)
Borrehøjgård: Farvearkæologiske undersøgelser af stuehuset.

Løvgreen Jensen, Annika (1998)
Konservering og restaurering af et udskåret hjortehoved på skjold fra Frederiksborg slot samt forundersøgelser på en Johannesfigur fra Gisselfeld kloster.

Madsen, Ida Høj (2019)
Forstærkning af lærredsmaleri med nanocellulose.

Madsen, Jette (1982)
Restaurering af Albert Bouts: "Kristus viser sin moder naglegabene", Nivågårdsamlingen. Undersøgelse, konservering, restaurering af to frugtstykker. 1600-tallet, tilskrevet Nic. Van Gelser. Rosenborgsamlingen.

Mitka, W. A. (1984)
Et transportabelt minilavtryksapparat.

Munch, Jackie (1982)
Undersøgelse, konservering og restaurering af portræt af Sophie, Fr. II's dronning. Rosenborgsamlingen. Eksempler på forskellige dubleringsmetoder, maleri på lærred.

Møller, Berit (1982)
Undersøgelse, konservering og restaurering af portræt af Sophie, Fr. II's dronning tilskrevet Hans Knieper. Video, dokumentationsproblematik og praktik.

Møller, Søren (1978)
Restaurering af abeværelset på Liselund gamle slot samt restaurering af vægpanel fra Slotsgade 20, Haderslev.

Nenonen, Anna Kaarina (1988)
Undersøgelse, konservering og restaurering af et 1600-tals stilleben tilskrevet Felice Boselli.

Nielsen, Astrid Valbjørn (2016)
Afrensning af et nedbrudt fernislag ‐ afprøvning af to forskellige rensesystemer, henholdsvis

Nielsen, Johanne Marie (2010)
Konservering af billedet "Abracadabra eller Huusspøgelse" af C.A. Lorentzen.

Nilsson, Britta (1984)
Undersökning, konservering och restaurering av tre målningar av Ernst Norlind.

Odder, Winnie (1980)
Klimaskadede malerier fra Badstuehuset (fællesopgave). Benedetto Gastiglione: Sydlandsk landskab med figurer. Domenico Zampieri: Maria himmelkroning.

Olsen, Lise Astrid Grundtvig (2019)
Maleriet fra skuret. Analyse og undersøgelse af et værk af Henry Heerup.

Olsen, Pia Helle (1998)
En russisk rejseikon.

Olsson, Ann (2001)
Konstnärsfärg eller ej? En konservering av tre konstverk målade med alkyd byggnadsmålning.

Overgaard Eskildsen, Signe (2010)
Lorenz Frølichs maleteknik.

Palmborg, Sara (1998)
Vårdplan för två Fayumporträtt.

Panduro, Kim Malte (1990)
Undersøgelse, konservering og restaurering af maleriet "Dødens Triumf" af Kaj Christensen. Maleriet er udført ovenpå et stærkt molestreret trommesalsmaleri.

Petersen, Anja Liss (2004)
Havnegade 29 - en bygningsundersøgelse med vægt på G.C. Hilkers dekorationer.

Petersson, Tina (1998)
Konservering og restaurering af en 1700-tals bordfod.

Petéus, Thomas (1982)
Konservering av måleri på duk, "Moderna metoder". En teknologihistorisk översikt med inriktning på moderna metoder samt forslag till konstruktion för konvertibel användning av värmevacumbordet.

Poulsen, Josephine Niemann (2016)
Brylluppet i Kana tilskrevet Hans Rottenhammer

Povlsen, Anne Krestina (1998)
Griffenfeld portrætteret på glas. Konservering af et "Glass Print".

Paarup, Mette Falk (2013)
Konservering og restaurering af portrættet af Werner von der Schulenburg ud fra et minimalistisk synspunkt.

Rask, Vibeke (2007)
Ortolanos Den Hellige Margrethe fra 1524. En undersøgelse af nedbrudte skyggepartier i en blå klædedragt.

Rasmussen, Frits G. (1976)
Restaurering af epitafium fra Kerteminde kirke (fællesopgave).

Rasmussen, Pil (2004)
Scharff og Weie: Maleteknik og typiske skader.

Reelsbo, Christine Slottved (2007)
Evalueringen af tre retoucheringsfarver med udgangspunkt i et 1700-tals dørstykke af J.E.Mandelberg.

Rindom, Anders (1978)
Konservering og restaurering af Albrecht Bouts: Kristus viser sin moder naglegabene i sine hænder.

Ritterband, Susan (1980)
Klimaskadede malerier fra Badstuehuset (fællesopgave). Poussin: Josef tyder Faraos drøm.

Rune Sørensen, Mette (2010)
Farveundersøgelse af interiørbemalingen i to udvalgte rum på Vestsjællands Kunstmuseum - Et forsøg på formidling af en farveundersøgelse.

Scharff, Mikkel (1980)
Klimaskadede malerier fra Badstuehuset (fællesopgave). G.P.Rugendas: Opbrud fra en lejr.

Segel, Kathrine (2001)
Hans Scherfigs maleteknik.

Sejr Eriksen, Lis (1990)
Undersøgelse, konservering og restaurering af to 1700-tals malerier på lærred (Hyrdernes Tilbedelse og Gravlæggelsen).

Slotsgaard, Tine Louise (2010)
Konservering og restaurering af En pige med et fibelbræt af Bartolomeo Schedoni. Maleteknik og verifikation.

Spaabæk, Lin (1998)
Undersøgelse, konservering og restaurering af et guldaldermaleri malet af C. Strodtmann og et Louis Seize spejl.

Stangier, Susanne (1995)
En sammenlignende konservering og restaurering af et ældre maleri og et samtidskunstværk - udvikling af arbejdsretningslinier.

Sterregård, Mia Østerlund (2016)
Konservering, restaurering og analyse af portrættet "En ung dame med blå kåbe" som tilskrives Bartolomeo Nazari (1699‐1758)

Storkholm Nielsen, Katja (2004)
Konservering og restaurering af to malerier med flænger af Aksel Jørgensen og Asger Jorn.

Stormdal, Helle (1992)
Ældre maleri på lærred: 2 pendentmalerier. 1700-tals landskaber fra Ledreborg Slot. Konservering og restaurering.

Sylvest Hansen, Lea (1990)
Undersøgelse og konservering af et 1770-tals maleri (Kongernes tilbedelse), samt undersøgelse, konservering og restaurering af et 1700-tals maleri (Opstandelsen).

Sæmundsson, Viktor (1988)
Behandling af mekaniske og klimaforårsagede skader belyst ved malerier fra Anchermuseet. Undersøgelse af anvendelse af forskellige hvide pigmenter omkring århundredeskiftet.

Tancula Nielsen, René (1980)
Restaurering og konservering af Edv. Weie: Et havnebillede.

Tiedemann, Louise Maria (2013)
Varnish Removal - In theory and practice.

Trampedach, Kirsten (1977)
Fragment af græsk-byzantinsk muralmaleri. Kalkmaleri i Vindinge Kirke.

Treppendahl, Ane Bach (2001)
Konservering af Constantin Hansen maleri. Oliemaling på papir, klæbet på lærred.

Tunander, Pontus (1984)
Babels Torn. Konserveringen av en renassansmålning.

Ullenius, Henrik (1988)
En byggnadsundersökning av "Det Pompejanske gemakk" i Chr.d. VIII' Palats på Amalienborg Slott.

Ullenius, Urban (1983)
Målade träpannåer, uppbyggnad nedbrytning - konservering.

Vad, Cæcilie Vieth (2019)
Øjenvidneberetning: Paradoksal konservering af selvdestruerende PUR-værk.

Velling, Johanne (2007)

Konservering og restaurering af brilliantlak.

Vester Jacobsen, Lars (1976)
Restaurering af epitafium fra Kerteminde kirke (fællesopgave).

Vestergaard, Karin (1982)
Undersøgelse, konservering og restaurering af 2 Trompe l'Oiel af Grijsbrevht: Chr. V's jagtudstyr, 1672. Rosenborgsamlingen.

Vilslev, Camilla Thorsen (2004)
Undersøgelser, konservering & restaurering af Julius Paulsens maleri "Landskab med høstakke. Aften".

Vognsen, Leif (1978)
Peder Skram-støtten i Jægerspris af Wiedevelt.

Wadum, Jørgen (1982)
Undersøgelse af Eigill Jacobsens maleteknik, særligt relevante konserverings- og restaureringsproblemer eksemplificeret.

Wajnman, Nina (2010)
Konservering og restaurering af "Spinderskens måltid" tilskrevet Quiringh Gerritz van Brekelenkam.

Westergaard, Mette (1984)
Konservering og restaurering af klimaskadet maleri tilskrevet Mandelberg.

Wolfsberg, Anna Johanne (2013)
Restaurering af oliemaleri på lærred - Optisk identifikation af smalte, delvis fernisfjernelse og udkitning med formbart materiale.

Øiestad, Elsa (1986)
Tre skydeskiver, I. B. S. Estrup, C. K. Hansen og H. P. Hansen.

Ørskov, Lone (1995)
Konservering og restaurering af et portræt fra 1600-tallet samt et forsøg på identifikation og datering.

Aaes, Mette Marie (1998)
Undersøgelse og konservering af et 1500-tals antemensale.

Aalling, Anette (1986)
IDA, Portræt af Harald Giersing.

Monumentalkunst

Almdal, Siri Helt (2016)
Indtil videre har jeg mest bare set vægmaleriets bagside – behandling af nedtaget, deformeret vægmalerifragment

Andreassen, Anne Sophie Bonde (2016)
Partikelforurening fra levende lys i kirkerum

Bartholdy, Julie (2016)
Hydrofoberende imprægnering af natursten med fluorerede akrylcopolymerer. En undersøgelse af to imprægneringsprodukters effektivitet på tre forskellige bjergarter.

Bastiansen, Johnny (2001)
Sonne's frise. Tilstandsvurdering og konserveringsforslag.

Berg, Hannah Aleryd (2019)
En mycket speciell fasad i Lund och dess beklagliga vattenskada.

Berntsen, Hilde Viker (1997)
Bevaring af helleristninger i Norge.

Blix, Hulda Gullbjørg Knutsen (2019)
Bevaring av betong. En konserveringsfaglig tilnærming til betongbevaring med fasaden i Henrik Ibsens gate 48 i Oslo (Eero Saarinen, 1959) som undersøkelsesobjekt.

Boetticher, Clara (2019)
C.F. Hansens Vor Frue Kirke i København og bygningsbevaring i Danmark.

Bøje Nielsen, Eva (2001)
Gefionspringvandet. Afrensning af kalkbelægninger på bronze - en forsøgsrække.

Calissendorff, Karin (2007)
Behandlingen av ett nedtaget väggmåleri.

Carlsen, Mette (2001)
Konservering af en pneumatisk skulpturgruppe.

Christensen, Lise Højlund (2016)
Afrensning af en Georg Jacobsen fresco. Hvordan afrenses en ustabil overflade uden, at fjerne kunstnerens særpræg?

Cone, Louise (1997)
The transfer of "The hidden painting" at Statens Museum for Kunst (Danish State Gallery).

Dahl, Ellen B. (2004)
Analyse og rekonstruksjon av mørtel.

Di Micco De Santo, Romina (1998)
Gjellebækmarmor.

Egelund Knudsen, Signe (2013)
Behandling af et freskomaleri og et oliemaleri aftrukket fra mur med harelim og Beva 371.

Ferlov, Bella (2013)
Håkon Bleken mosaikken i Trondheim. Tilstandsundersøgelse og forslag til behandling og nedtagning.

Flensborg, Ida Lipka (2013)
Afrensning af gipsafstøbninger.

Gallo, Lina (2013)
Laseravrensning av sten.

Hansen, Anna Katrine (2013)
Perlegrå. Litteraturstudier. Prøveudtagninger fra historiske huse (1700 - 1800-tallet). Analyse og rekonstruktion.

Hansen, Mie Lund (2016)
Bevar Astrid Noacks Atelier

Hast Sørensen, Rebecca (1997)
Konservering af interiørmodel af Frederikskirken i gips.

Hedlund, Linnea (2001)
Konst i nuet - Performance Art. Problem och möjligheter kring bevarendet av performance med en detaljstudie av Lena Matsons tre verk: Breakfast for Everybody, Secret room och Games.

Hemmi, Sachiko A. (2001)
Sarkofag I.N. 2468, en grafisk dokumentation af farvespor på antikker.

Hench, Joanna Karlsen (2007)
Avstøpning av drage på St. Albans kirke.

Henningsen, Karen Elise (2004)
Konservering af kalkmalerier i Orø Kirke.

Hoberg Therkildsen, Rikke (2007)
Graffiti - kulturhistorie, materialeidentifikation og relaterede nedbrydningsfænomener.

Holm, Mette (2001)
Konservering af en mosaik fra Gefionbroen, herunder udarbejdelse af et monteringssystem (fællesopgave).

Holm Mogensen, Pernille (2010)
Siliconeafformning af gips - En undersøgelse af siliconegummis påvirkning af gips samt efterprøvning af en reversibel isoleringsmetode.

Hultén, Frida (2010)
Nedbrytningen av utvändiga sandstensarbeten på Lerchenborg Slott.

Ipsen, Camilla (2010)
Rosenholm løven. En undersøgelse samt forslag til konservering af delvist bemalet sandstensløve fra Rosenholm Slot.

Jayaswal, Annika K. (2001)
Polyurethanskum i samtidskunst, opbygning, nedbrydning og konservering.

Jonassen Nielsen, Michaet (2013)
Afformning og afstøbning. Fyldstofs indflydelse på kopiers vægt, holdbarhed og udseende.

Jørgensen, Annemarie N. (2004)
Styge Høghs Epitaphium. En undersøgelse af et bemalet sandstensmonument fra 1627.

Jørgensen, Carsten (2013)
Bindemiddelsammensætning for cementpuds til facadeudsmykning.

Klagenberg, Louise (1997)
Afrensning af sandstensudsmykninger på facader.

Kledal, Sigrid Ninel (2016)
”Mælk – det er stadig dejligt”. En undersøgelse af Hans Scherfigs gavlmaleri, Kapelvej 27, 2200 Kbh N.

Kristensen, Tanja Maj (1997)
Konservering af kalkmalerier i Esrum kloster (fællesopgave).

Lindholdt, Kristina (2019)
Fanden i væggen. Om brugen af PVAc som fastlægningsmiddel i danske kalkmalerier.

Midtgård Madsen, Mette (2004)
Venus og Adonis - Konserveringen af en mosaik af Einar Utzon-Frank.

Nedergaard, Lea Høyrup (2019)
Dirty Diana - en konservatorfaglig undersøgelse af en overmalet gipsskulptur på Ny Carlsberg Glyptotek.

Nielsen, Therese Gry (2013)
Forundersøgelse, konservering og restaurering af en bemalet gipsmodel. En konserveringsfaglig undersøgelse, tilstandsregistrering og restaurering af Det Kongelige Danske Kunstakademis lille gipsmodel til Salys rytterstatue af Frederik V.

Preene, Louise (2019)
BEVAR ALT KRITISK - En bevaringsstrategi for Jens Jørgen Thorsens værk på Konservatorskolen.

Prejsz, Anne (2007)
En farveundersøgelse af to bemalede gulve.

Qarooni, Hannah Krarup (2019)
Lærlingenes Hus. En bygningsarkæologisk undersøgelse.

Rygaard, Maj Trier (2001)
Konservering af en mosaik fra Gefionbroen, herunder udarbejdelse af et monteringssystem (fællesopgave).

Rønde, Mette Aagaard (2013)
En registrering, forundersøgelse og konservering af et nedtaget loft med dekoration fra 1917 fra Oslo.

Schaper, Camilla D. (2001)
Undersøgelse og konservering af en bronzeret gipsbuste fra 1795.

Schwartz, Vanja Mia (2001)
Bygningsarkæologisk undersøgelse og konservering af 1600-tals stukloft på Rosenborg Slot.

Skaaning, Anette (2019)
Evaluering af uorganiske konsolideringsmidler - til pudrende farvelag på kalkpuds.

Skjoldager, Henriette Fjelstrup (2010)
Retouchering af en vægdekoration. Restaurering og konservering af et vægfelt i Schweizerhuset i Sorgenfri Slotshave og en forsøgsrække med retouchering af limfarve.

Skomedal, Ingrid Skard (2004)
Behandling og dokumentasjon av Emanuel Vigelands fresko "Stadsmusikanter".

Sonne-Hansen, Katja (2010)
Beslutningstagning for genopmaling af udensørsopstillede stenskulpturer af Henry Heerup - en undersøgelse med udgangspunkt i Louisianas samling.

Spile, Sanne (2010)
Afrensning af calcitholdige bjergarter med henblik på fjernelsen af kobbersalte - En undersøgelse af en række kompleksdannere og chelater

Steinrud, Micka (2010)
Forundersøgelse og forslag til konservering af Joakim Skovgaards freskomalerier i bryllupssalen på Københavns rådhus.

Stærbo, Sofie (2016)
Undersøgelser af terrakottaskulptur forestillende Amor på en svane. Metoder til bevaring af oprindelige og tilføjede overfladebehandlinger samt forslag til en konservering- og restaureringsplan

Staal Dinesen, Ulrik (2001)
Konserveringsmæssige udfordringer ved samtidskunsten - en diskussion af konserveringsfagets virkefelt.

Sørensen, Tobias (1997)
Konservering af sandstensstatue fra Frederiksdal slot.

Thillemann, Lise (1997)
Konservering og restaurering af aftrukne vægmalerier fra Kysthospitalet i Kalundborg.

Tving Jensen, Trine (1997)
Konservering af kalkmalerier i Esrum kloster (fællesopgave).

Thøgersen, Anne (2013)
Konservering og restaurering af en loftsdekoration i limfarve.

Vest Hansen, Marie Louise (2007)
Afstøbning i limform.

Vikki, Lily (2004)
Rensning av gips - en forsøgsrække.

Yttesen, Jesper (1997)
Konservering af relief i ubrændt ler.

Ørum, Susanne (1997)
Konservering af dekoreret gesimsfragment fra 1800-tallets København.

Östlund, Lena (2004)
"Byens ældste Raad". En bemålad gipsrelief av Agnes Slott-Møller - Konservering og restaurering.

Naturhistorisk konservering

Barbier, Ruud (2010)
Naturalis. Vejen til et nytænkende naturhistorisk museum og resultatet efter 12 år - en casestudy.

Bartholdy, Mikkel Niels Ege (2019)
Forsøg med klaring via KOH-metoden.

Birksø, Louise (2001)
Beskrivelse og identifikation af endoparasitiske zoonoser i danske pattedyr.

Bonnichsen, Signe Nybro (2016)
Jernmeteoritter i naturhistoriske samlinger Agpalilik

Brandt, Helena Laila Marie (2016)
Rehydrering af udtørrede vådpræparater – Undersøgelse af tre forskellige metoder

Carstensen, Line Maria (1999)
Undersøgelse af tarmkrøspræparat nr. D.C.j.5 fra Medicinsk-Historisk Museum.

Conte, Enea Leonardo (2019)
Skelettering med melorme.

Dyhr, Helena (1998)
Transplantation af hår fra et dyr til en kopi ved hjælp af forrådnelsesmetoden.

Eriksen, Anne Marie (2010)
Bevaring af DNA i enzymmacererede knogler.

Eschen, Charlotte (1998)
Rekonstruktion af hoved af Albertosaurus. Palæobiologi, kopiering, modellering og materialer.

Engel, Joakim (2001)
Rekonstruktion af Archaeopteryx lithographica.

Fihl, Zina (2004)
Undersøgelse af præparation af palæontologisk materiale med ligander.

Forchhammer, Bodil Vibe (1999)
Undersøgelse af tarmkrøspræparat nr. D.C.j.6 fra Medicinsk-Historisk Museum.

Forsberg, Line Camilla (2004)
Tilstandsbeskrivelse af udstoppet springhare (Pedetes capensis) med henblik på en restaurering.

Frank, Steen Kristian (2010)
Skeletrekonstruktion af Gerrothorax pulcherrimus.

Freudendahl, Helene Lousdal (2007)
Undersøgelse af udstoppet grævling.

Gardner, Sophia Gry (2002)
DNA fra formalinfikseret væv.

Gasseholm, Thea (2007)
Dokumentation og bevaring af to voksinjicerede humanpræparater.

Gran, Kjartan (1998)
De slipte helleristningene i Nordland. Nedbryting og bevaring.

Gregersen, Kristian Murphy (2004)
Undersøgelse af nedbrydningsfænomen hos havslangepræparater fra Natural History Museum London (BMNH).

Grinde, Andreas (2001)
Affedtning af hvalknogler.

Gudmundsdóttir, Álfheidur Eva (2019)
Dekalcificering af knogler med zinkklorid som årsag til udfældning af zinkfosfat krystaller i vådpræparater.

Hansen, Ida Bysøe (2019)
Undersøgelse af udskillelsespolitik og udskillelsesprocedure på fire udvalgte museer - dækkende over natur- og kulturhistoriske samlinger.

Hedayat, Abdi (2001)
Marco... fra Zoologisk Have til Zoologisk Museum.

Hjort, Jeanne (2013)
Kuratering af en samling færøske regulære søpindsvin (Echinoidea)

Holk, Ingrid (2016)
Kuratering af unikke dyr - galapagosskildpadder (Chelonoidis nigara)

Holmefjord, Christina (2001)
Undersøkelse av to hvalhjerter fra Bergen Museum.

Holmemo, Hanne (2007)
Krymningstemperatur som indikator for bevaringstilstand af DNA i skind.

Jacobsen, Mette Christine (2013)
Paraloid B 72 - opløsningsmidlets betydning.

Johansson, Anne (2001)
Patologisk-Anatomisk Studiesamling. En kuratorisk undersøgelse med skaderegistrering.

Jørgensen, Kristine M. (2001)
En undersøgelse af bevaringstilstanden i fugleskind garvet med aluminiumchlorid.

Kern, Frederikke (2019)
En undersøkelse av konserveringsvæsker og plastikkbøtter brukt til hjernesamlingen fra Hjernepatologisk institutt i Risskov. Basert på intervju, kjemiske og fysiske undersøkelser.

Klitgaard Henriksen, Anders Emil (2013)
Konservering af theropod fodspor fra Sen Trias, Flemming Fjord Formationen.

Langseth, Nina (2016)
Nationalparker i Danmark - Nationalparkloven som normativit instrument i den danske naturlovgivning

Lunn, Maria Nadja (2013)
Restaurering af 4 medicinske voksmoulager.

Madsen, Børge (2019)
TetraEthylOrthoSilikat som konsolidant til decalcificerede knogler.

Madsen, Luise Camilla (2001)
Dermatologiske moulager fra Finsens Medicinske Lysinstitut.

Martinussen, Josefine Nygaard (2016) 
Systematik af den uddøde havslange Palaeophis og syrepræparation af fossil

Michelsen, Signe (2010)
Danmarks Akvarium - Et levende museum.

Miransky, Sandie (2016)
Fugletaxidermi - en fagteknisk manual, kemisk og historisk gennemgang af faget, samt forsøg på konserveringsmidlers værn imod skadedyr

Moseholt, Søren Barsøe (2016)
Kuratering og vurdering af Bergen Naturhistoriske Museums samling af lyrurus tetris Lin.

Norman Andersen, Annika Kistrup (2013)
Montering og udstilling af hvalskeletter.

Pedersen, Anette (2019)
Gerrothorax sp. Udpræparering af et fossilt fund fra Jameson Land, Østgrønland.

Peters, Nina Hall (2019)
En undersøgelse af konserveringsmetoders indvirkning på museumspræparaters anvendelsesværdi for forskning med fokus på DNA-sekventering af vådpræparerede skimmelflagermus Vespertilio murinus og formalinfiksering.

Post, Mikkel Høegh (2001)
Skeletrekonstruktion af Archaeopteryx lithographica.

Rehné, Nicole (2004)
Registrering og undersøgelse af udvalgte præparater fra Saxtorphs Samling med fokus på væsker og udfældninger.

Riis, Andrea Dorthea Nim (2019)
Oprensning af DNA fra bivoks, metodeudvikling, overvejelser om metodens relevans og overvejelser vedrørende bevaring af genstande af bivoks.

Riisom, Maiken Ploug (2010)
Geologisk Museums typesamling - en kuraterings- og museologisk undersøgelse.

Rim, Ida Young Mee (2016)
Undersøgelser i forbindelse med flytning af Statens Naturhistoriske Museums botaniske Nyttesamling

Schnoor, Carsten (1998)
Forslag til renovering af vildsvinemontren på Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseet, Hørsholm.

Smith, Henrik (1998)
Konservering av neshornstrofé for Zoologisk Museum i Oslo.

Solvang Poulsen, Bo Casper (1999)
Konservering af myreslugerpræparat.

Stenby, Pernille Lindberg (2016)
Teorien bag carotenoider med fokus på farvetab i integumentet hos vådpræparater


Stenhøj Andersen, Dorte (1998)
PEG-imprægnering af zoologiske præparater. Et optimeringsforsøg.

Stenz, Sara Inunnguaq Kleist (2019)
Evaluering af japanpapir som stabiliseringsmetode til fossile kranier.

Sørensen, Margrethe (2013)
Formaldehyds indflydelse på enzymmaceration.

Sørensen, Trine (2001)
Dinosauræg fra Rennes-le-Château, Sydfrankrig.

Thomsen, Bjarke (2004)
Forsøg på at minimere revner i recent træ ved hjælp af relativ fugtighed.

Tvistholm Petersen, Henriette (2007)
Macerering med enzymer.

Valdimarsdottir, Ragnheidur (1998)
Museologisk undersøgelse ved Náttúrufrædistofnun Islands.

Viborg Kristensen, Hans (2004)
Skeletrekonstruktion af Ichthyostega.

Vikkelsø Hansen, Charlotte (2007)
Undersøgelse af forseglingsmateriale på udvalgte præparater fra Museum Saxtorphianum.

Westergaard, Louise (1998)
Undersøgelse af ethanolammoniumthioglycolat (EATG)'s indvirkning på pyritnedbrudte fossiler.

Willemann, Sidsel Marie (2013)
Den specifikke syres betydning for garvningsresultatet. Bedømt på baggrund af krympningstemperatur, pH-værdi og fibermorfologi.

Wolfenberg Olsen, Peter (1998)
Restaureringsforslag til "Steffensgran". Limtypers egnethed til pålimning af bark på ved.