Bacheloruddannelsen i konservering

Bacheloruddannelsen er en selvstændig uddannelse, der både giver erhvervskompetence som konserveringstekniker og mulighed for at søge om optagelse på kandidatuddannelsen.

På Konservatoruddannelsen får du teori og historen mellem hænderne

Bacheloruddannelsen giver et grundlæggende kendskab til konservering og restaurering, som gør dig i stand til at anvende fagets teorier og metoder. Inden for konservering er det nødvendigt at bruge både hoved og hænder. Derfor er det vigtigt, at du kan lide at bruge begge dele samtidig. Med bacheloruddannelsen får du titlen bachelor: B.Sc. (Bachelor of Science) i Konservering.

På bacheloruddannelsen bliver de studerende en del af et inspirerende og levende studiemiljø med værksteder, laboratorier, bibliotek og engagerede undervisere.

Fællesundervisning på bacheloruddannelsen

Konservatorskolens bacheloruddannelse indeholder en række moduler, der er fælles for samtlige programmer:

  • Almen kemi
  • Bevaringsteori
  • Dokumentation
  • Materialelære
  • Praktikophold
  • Præventiv konservering
Tilrettelæggelsen af undervisningen

Undervisningen på programmerne er tilrettelagt efter de materialegrupper og emner, der typisk hører under de respektive fagområder og er bygget op som kurser af kortere eller længere varighed. Overordnet er undervisningen en ligelig fordeling mellem teori og praktiske øvelser, hvor der veksles mellem forelæsninger, seminarer, demonstrationer og øvelser. Den skemalagte undervisning suppleres med et antal rapporter samt 1 skriftlig projektopgave. Kursus- og arbejdsrapporter

I forbindelse med undervisningen udarbejder den studerende et antal kursusrapporter, som har til formål at dokumentere den indlærte teori og metodik. 

Endvidere udarbejder den studerende under vejledning et antal arbejdsrapporter, som har til formål at indlære dokumentation i forbindelse med konservering af praktikgenstande.

Antal og omfang af rapporterne afhænger af arbejdsområdet og fastsættes af de respektive afdelinger.

Projektopgaver

I løbet af uddannelsens fjerde semester udarbejder den studerende under vejledning en skriftlig projektopgave, som giver den studerende mulighed for at fordybe sig i et givent emne. 

Den skriftlige opgave kan kombineres med praktisk arbejde. Formålet med projektopgaven er at udvikle den studerendes evne til at indsamle, bearbejde og formidle viden om et nøjere defineret emne for herigennem at blive fortrolig med uddannelsens litteratur samt basal eksperimental metodik.

Praktikophold

I løbet af uddannelsens 5. semester gennemfører den studerende et praktikophold ved en relevant institution uden for Konservatorskolen. Praktikopholdet skal styrke kompetencer og konserveringsfaglighed. Praktikken skal opbygge et professionelt netværk og forståelsen for en arbejdsplads, give indsigt i de mange opgavefelter samt afdække karrieremuligheder.

Bacheloropgave

Inden for uddannelsens 6. og sidste semester udarbejder den studerende under vejledning en skriftlig bacheloropgave af et omfang på 60-80 normalsider. Den skriftlige opgave kan kombineres med praktisk arbejde.

Programmet sikrer, at den studerendes bacheloropgave behandler konserveringsfaglige problemstillinger inden for uddannelsens hovedområder. Formålet med bacheloropgaven er at dokumentere den studerendes evne til at anvende fagets teori og metode ved behandling af en konserveringsfaglig problemstilling.

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand