Om Konservatorskolen

Konservatorskolen uddanner konservatorer og forsker i bevaring af kultur- og naturarven. Konservatorskolen arbejder målrettet for at være en dynamisk medspiller ved bevaring af den globale kultur- og naturarv. Som de øvrige uddannelser på KADK inddrager vi FN's 17 verdensmål for en mere bæredygtig verden. Det kan ses i vores forskning, undervisning og afgangsprojekter.

Vi arbejder for at være blandt de førende konservatoruddannelser internationalt. Gennem forskning og samarbejder med andre konserveringsuddannelser, konserverings- og forskningsinstitutioner styrker og synliggør vi faget nationalt og internationalt.

Konserveringsvidenskab
Konserveringsuddannelsen er baseret på konserveringsvidenskab, som har til formål at forebygge og behandle nedbrydningen af kultur- og naturarvsgenstande i bred forstand. Faget er karakteriseret ved sin blanding af teknologisk og teoretisk viden og praktiske færdigheder. Det omfatter evnen til at vurdere etiske, æstetiske, humanistiske, tekniske og naturvidenskabelige spørgsmål.

Konserveringsfaget har sin oprindelse i håndværk, kunst og samlinger såvel som i de humanistiske, tekniske og naturvidenskabelige videnskaber. Konserveringsvidenskaben er karakteriseret ved sin kognitive og systematiske analyse, diagnose og problemløsning i den praktiske udøvelse og viden om kompleksiteten i og interaktionen mellem materialer, deres egenskaber og omgivelsernes påvirkning. Bevaring af natur- og kulturgenstandes kompleksitet nødvendiggør et tæt samarbejde med andre faggrupper. Det tætte tværfaglige samarbejde foregår på alle niveauer og på tværs af KADK og med andre højere uddannelser, forskningsinstitutioner, arkiver, biblioteker og museer i ind- og udland.