Om Konservatorskolen

Konservatorskolen uddanner konservatorer og udfører forskning, der bidrager til at bevarelse af kulturarven. Vi arbejder for at være blandt de førende konservatorskoler internationalt. Gennem forskning og samarbejde med konserveringsuddannelser og konserveringsinstitutioner  styrker og synliggør vi faget nationalt og internationalt. Konservatorskolen arbejder målrettet på at være en dynamisk medspiller ved bevaringen af den globale kulturarv.

Kunstakademiets Konservatorskole ønsker at styrke talentplejen af vores studerende, så de nationalt som internationalt kan markere sig som førende inden for bæredygtig praktisk og teoretisk konservering. Vi ønsker at udvikle vores ph.d.-program, så vores færdiguddannede ph.d.er kan indgå i de førende forskningsteam i verden inden for konservering.

Vi forventer fortsat at være den foretrukne partner inden for forskning i praktisk og teoretisk konservering i Europa samt at udvikle vores internationale forskning yderligere inden for EU’s og andre forskningsprogrammer. Desuden ønsker vi tæt dialog med de studerende i forbindelse med skolens faglige udvikling.

Konserveringsvidenskaben
Konservatoruddannelsen er baseret på konserveringsvidenskaben, som har til formål at forebygge og behandle nedbrydningen af kultur- og naturarvsgenstande i bred forstand. Faget er karakteriseret ved sin blanding af teoretisk viden og praktiske færdigheder. Det omfatter evnen til at vurdere etiske, æstetiske, humanistiske, tekniske og naturvidenskabelige spørgsmål på en systematisk måde.

Konserveringsfaget har sin oprindelse i håndværk og kunst såvel som i de humanistiske, tekniske og naturfaglige videnskaber. Konserveringsvidenskaben er karakteriseret ved sin kognitive og systematiske analyse, diagnose og problemløsning i den praktiske udøvelse og viden om kompleksiteten i og interaktionen mellem genstandsmaterialerne, deres egenskaber og informationer samt omgivelsernes indflydelse herpå. Den komplekse og multidisciplinære karakter i bevaringen af kultur- og naturarvsgenstande nødvendiggør derfor et tæt samarbejde med relevante faggrupper inden for humaniora, naturvidenskab og teknik. Det tværfaglige arbejde foregår på alle niveauer i tæt samarbejde på tværs af KADK og med andre højere uddannelser og forskningsinstitutioner samt arkiver, biblioteker, museer i ind - og udland.