Om konservatoruddannelsen

Konservatoruddannelsen består af en bachelor- og en kandidatuddannelse, som vil forberede dig til at arbejde professionelt, praktisk og videnskabeligt med konservering og kultur- og naturbevaring.

Vi ønsker at styrke talentplejen af vores studerende, så du som konservator rustes til at markere dig som førende inden for bæredygtig praktisk og teoretisk konservering og kan rådgive og bidrage på højt niveau i kultur- og naturarvspørgsmål.

Med vores uddannelse og forskningsmiljø ønsker vi fortsat at være den foretrukne partner inden for forskning i praktisk og teoretisk konservering i Europa samt at udvikle vores internationale relationer inden for EU’s og andre forskningsprogrammer.

Konservatoruddannelsens skarpe uddannelsesprogrammer

På Konservatorskolen kan du uddanne dig som konservator inden for fire specialiseringer, der matcher de konserverings- og restaureringsopgaver, der findes på kunstmuseer, kulturhistoriske museer, arkiver og biblioteker, naturhistoriske museer, historiske bygninger og med monumenter. På den måde skaber vi uddannelser, der svarer direkte på branchens behov.