Om optagelsesforløbet - Konservering

I 2020 er der ikke optagelse til bacheloruddannelsen i Konservering. 
I 2021 har vi optagelse igen. Her optager vi til Naturhistorisk konservering og Kunstkonservering.

Du kan kun søge i kvote 2. Det betyder, at du skal følge det optagelsesforløb, der fremgår af disse sider. Og så skal du selvfølgelig oprette en digital ansøgning på ansøgningsportalen www.optagelse.dk.

Information om adgangskrav, herunder adgangsgivende eksamen, krav til Kemi B, farvesynstest mv. kan du læse om på de generelle sider om adgangskrav. Se sektionen + Ansøgning.

Motiveret ansøgning

Samtale

Søger du om optagelse til konservatoruddannelsen?

Optagelsesforløbet til konservatoruddannelsen består af tre elementer, som alle skal være opfyldt for at vi i sidste ende kan tilbyde dig en studieplads. De tre elementer er:

  • En ansøgning på optagelse.dk. Læs mere under punktet: Din ansøgning på Optagelse.dk. KADK afgør ud fra din ansøgning og de dokumenter, du har uploadet, om du er ansøgningsberettiget. Hvis du ikke er ansøgningsberettiget, kan du ikke fortsætte i ansøgningsforløbet.

  • En motiveret ansøgning. Beskrivelse af krav til din motiverede ansøgning finder du under punktet: Motiveret ansøgning - konservering. De modtagne ansøgninger gennemgås af fagpersoner, og et antal ansøgere inviteres til samtale. Vi inviterer ca. dobbelt så mange ansøgere til samtale, som vi har studiepladser til. Hvis du ikke har afleveret en motiveret ansøgning, kan du ikke fortsætte i ansøgningsforløbet.

  • En samtale. De ansøgere med højeste samlede pointtal tilbydes en studieplads. Læs mere under punktet: Samtale - konservering.

Du skal selvfølgelig overholde alle frister undervejs. Vi sender mails løbende i perioden under optagelsesforløbet, og du vil som oftest kun få en kort frist til at svare. Derfor er det vigtigt, at du tjekker din mail jævnligt.

Hvem bedømmer, og hvordan sker det?

Bedømmelseskriterier:

Den motiverede ansøgning bedømmes efter følgende kriterier:
- Interesse og motovation for konservatoruddannelsen
- Indsigt i konservatorfaget
- Interesse og erfaring med at løse både teoretiske og praktiske opgaver
- Evne til at kommunikere skriftligt

Til samtalen er kriterierne:
- Motivation for valg af konservatoruddannelsen
- Indsigt i uddannelsens indhold og overvejelser i forhold til, hvad du ønsker at bruge uddannelsen til
- Studieparathed i forhold til at studere på konservatoruddannelsen
- Evne til at argumentere, formidle og kommunikere mundtligt.

Point-skala:
Skalaen går fra 1 - 10. 10 er det bedste.
Dine point fra den motiverede ansøgning tæller ikke i det videre forløb.
Vi giver ekstra point for et gennemsnit over 10,0 i din adgangsgivende eksamen. Ekstrapoint bliver tildelt, hvis du har været til samtale.

Bedømmerne:
Det er fagpersoner, der ser på din motiverede ansøgning og giver den point.
Der gives point for hvert kriterie.

Til samtalen vil det også være fagpersoner, dvs. undervisere, du skal tale med. Her gives ligeledes point for hvert kriterie. 

Hvordan får du besked om dine resultater?

Et stykke tid efter hver bedømmelse (se tidsplanen) får du en mail fra os, hvor vi oplyser dig om dine point. Samtidig får du at vide, hvordan de andre ansøgere har scoret. Denne oplysning kan give dig en fornemmelse af, hvor i ansøgerfeltet, du ligger.


Den 5. juli er deadline for upload af manglende dokumentation og eksamenskarakterer, så det er først herefter, at KADK kan indstille, hvem der kan tilbydes en studieplads.

Vi kan ikke fortælle dig om du bliver optaget før vi sender optagelsesmails i slutningen af juli.