Kontakt

Vi tilbyder assistance til dig, der overvejer at begynde på en ph.d.-uddannelse ved KADK. Du kan bl.a. få råd og vejledning om stipendietyper, samarbejde med private og offentlige virksomheder og ErhvervsPhD-ordningen. Derudover kan vi rådgive dig om samarbejdsaftaler i forbindelse med samfinansierede ph.d.-projekter.

Tilrettelæggelse og administration af ph.d.-skolens kurser samt øvrige arrangementer for KADK’s ph.d.-studerende sker i samarbejde mellem ph.d.-skolelederen, ph.d.-udvalget, forskeruddannelsesprogrammerne og forskningsadministrationen. 

Kontakt

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Forskningsadministrationen
Philip de Langes Allé 10
1435 København