Kursusprogram Efterår 2020

KADK's ph.d.-skole udbyder kurser inden for arkitektur, design og konservering. Derudover udbyder ph.d.-skolen generiske kurser på ph.d.-niveau. 
Alle ph.d.-studerende indskrevet ved en ph.d.-gradsgivende institution i Danmark kan melde sig til kurser ved KADK's ph.d.-skole. Der kan dog være begrænsninger på deltagerantallet på de enkelte kurser. Se dem alle her.

Bag spejlet – spekulationer om natur og landskab set i lyset af de klimatiske forandringsprocesser

Kursus titel:
Bag spejlet – spekulationer om natur og landskab set i lyset af de klimatiske forandringsprocesser

Ansvarlig:
Jonna Majgaard Krarup

Øvrige undervisere:
To be announced. 

Kursusbeskrivelse:
En omstilling til et non-fossilt samfund omfatter: systemkritik, regulering af gældende lovgivning og konkrete løsningsmodeller.

Derudover spiller tankemønstre vigtige roller, på individ niveau og kollektivt. Vigtige, fordi hidtidige tankemønstre har affødt forståelser og praksisser, der nu viser sig at være medvirkende til igangsætte og accelerere de for os uheldige effekter ved de klimatiske forandringsprocesser.

Man kan sige, at mange af de tilpasnings- og sikringsstrategier og -tiltag der tages i forhold til at tilpasse og beskytte byer, landskaber og huse mod eksempelvis oversvømmelse, bygger videre på de samme bagvedliggende tankemønstre, som medvirkede til at skabe dem.

Der sker forandringer, men er der egentligt tale om en omstilling i vores tankemønstre?

Man må derfor spørge, hvilke tankemønstre om natur og landskab der er - bare indenfor landskabsarkitekturens sfære – deres betydning, og, hvad der skal til for at forandre disse for dermed at kunne bidrage til en gennemgribende forandring henimod et non-fossilt samfund?

Hvilke kontekstuelle implikationer, eksempelvis lovgivningsmæssigt, ville opstå som følge af ændrede opfattelser af natur og landskab, og et deraf følgende behov for at ændre planpraksisser og handlingsanvisninger?

Og, hvordan forandrer man mon tankemønstre – kan de forandres?

Kurset er opbygget i kollokviumform, hvor deltagernes aktive deltagelse med skriftligt bidrag (udarbejdet til dette specifikke kursus) baseret på egne forskningstematikker, sammen med fælles litteraturstudier og oplæg både definerer kursets ramme og indhold.

Datoer/periode:
Ultimo november2020/primo december 2020/primo januar 2021

Min. og maks. Deltagerantal:
6-10

Tilmeldingsfrist
1. september 2020 via Karen Margrethe Laursen: klau@kadk.dk

ETCS:
3

Evidence Based Design Research

Course title: 
Evidence Based Design Research

Responsible: 
Sofie Beier

Additional lecturers: 
Katsumi Minakata and Chiron Oderkerk

Course description: 
The course aims to introduce quantitative psychological research methods such as psychophysics and working with visual stimuli.

There will be a broad introduction to various approaches, including the control of stimuli presentation on screen and the measure of eye-movements, with discussions of ways to control variables in design.

The course will include light-weight programming of experiments and the basics of statistical analysis of data.

Each student will be working on his or her own case, and will be programming an experiment on short exposure of stimuli.

By the end of the course, the student would have gone through the processes of designing, programming, testing stimuli, and data analysis.

Students are expected to bring digital stimuli that can be altered for their investigations.

The course is intended for PhD students working within design and usability research.

Dates:

22+23 October – full days

4 November 9:00-11:00 am – Open workshop

11 November 9:00-11:00 – Open workshop

16 November – Full day final presentation


Min./Max. number of participants: 
7-14

Registration: 
https://katalog.kadk.dk/phdtilmeld.php

ECTS:
3

Sustainable Futures: a critical framework for integrating architectural research into the UN Sustainable Development Goals

Course title:
Sustainable Futures: a critical framework for integrating architectural research into the UN Sustainable Development Goals

Responsible:
Mette Ramsgaard Thomsen and Martin Tamke

Course description:
The course discusses how architectural research can support the UN Sustainable Development Goals. Situating research concerns within a global and socially rooted enquiry challenges our sense of grounding and aim for impact. Where the UN sustainable development goals are important means of articulating shared agendas and communicating the interaction between different drivers for change, it is important that we rise beyond the single case scenario and identify larger methodological and industrially informed means by which we can affect change. The course aims to develop overarching research framework for the UN SDGs and asks participants to critically situate their own research within the framework.

The course consists of three parts:

a seminar developed around 5 seminar session in which the framework is built informed by lectures and key texts

a symposium in which key researchers and practitioners from industry present their work on the SDGs

an essay in which participants map their own research into the research framework

Affiliation: 
The course is developed in affiliation with the UIA2023 congress https://uia2023cph.org. Here, Mette Ramsgaard Thomsen and Martin Tamke lead the scientific track. The opportunity is to create synergy with the research undertaken here and with the national and international network we are building.

Target group: 
The course is targeted at PhDs at KADK from architecture, design and conservation. The course also anticipates broader participation from Aarhus Architecture School, Kolding Design School, DTU Byg, Ålborg University and South Danish University.

Timing:
Second semester of 2020.

Foreseen number of students:  
Between 6 - 16 students. The course will be scaled in accordance with the number of interested students.

Registration:
Send an email to Karen Margrethe Laursen: klau@kadk.dk

ECTS:
5

Introduction to Academic Practices

Course title: 
Introduction to Academic Practices

Responsible: 
Dag Petersson 

Course description: 
Through this course, students obtain insights in the fundamentals of academic research practices. Particular focus is on crafting a proper academic object, formulating a good problem statement, structuring one’s data collection, and getting a first grasp on method, theory and analysis. This introduction is primarily for Ph.D.-students from the art, architecture, and design schools, aiming particularly at those who are in the early phases of their projects Teaching is based on the participants’ individual project descriptions. No previous experience with academic production is expected. The goal is to critically identify each project’s inherent academic requirements and preferred strategy, and to help students meet the established academic criteria and standards from early on.

Participants should submit to the teacher their full Ph.D. project description and project plan ahead of the deadline November 8.

Dates:
7-11 December

Min./Max. number of participants: 
Min: 6 Max: 12 

Registration: 
https://katalog.kadk.dk/phdtilmeld.php

ECTS:
3

The Library course for PhD-students

Course title:
The Library course for PhD-students     

Language, form and ECTS:
English. Lectures, exercises, discussions

0,8 ECTS

Course facilitators:
Stig Lyngaard Hansen – KADK Biblioteket - stig.hansen@kadk.dk

Margrethe ”Gæk” Bredahl – KADK Biblioteket - mbre@kadk.dk

Date and location:
This 2-day course will take place once a year in the autumn (October 2020)

The Library, meeting room 110, 2. floor

Maximum participants:
12 (no minimum)

Enrolment before:
1st of October 2020 
https://katalog.kadk.dk/phdtilmeld.php                                     

Course description:
Searching for, retrieving and evaluating information and literature is a core element of developing academic skills. This course will enable you to conduct advanced academic information searches - we will explore the search process from defining a strategy to evaluating and documenting your search results. You will learn how to carry out comprehensive literature searches based on your own research assignment. We will guide you through the various information seeking steps from selecting relevant search strategies and techniques to evaluating your search results, documenting your search process and citing your sources. Attending the course will enable you to:

• Identify your information need

• Evaluate databases and other information resources

• Set up search strategies and use various search techniques

• Formulate search strings based on your own research assignment

• Identify relevant material types

• Undertake critical evaluation of your sources

• Search more efficiently on the internet

• Reference management – introduction to Endnote or/and Zotero

• Document your search process

The course will consist of a mix of lectures, discussions and exercises. On beforehand we will like you to send us a short description of your Ph.D.-project (subject, title, theories, literature) and how your information- and literature search strategies have been up until now. We encourage you to share your knowledge and experiences.

Preparation:
Please send 5-10 lines about your expectations for the course and a description of your project when you sign up. 

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand