Love og rammer

KADK er underlagt en række love, kontrakter og politiske aftaler. Alt dette materiale er tilgængeligt her på sitet. 

Flerårsaftale

Flerårsaftaler er politiske aftaler, der udstikker retninger og indsatsområder for de kunstneriske uddannelsesinstitutioners  virke. Aftalerne laves for en 4-årig periode.

> Se den seneste aftale der gælder i perioden 2011-2014

Strategisk Rammekontrakt

Den Strategiske Rammekontrakt - tidligere Udviklingskontrakten - fastsætter mål for KADK's strategiske udvikling med henblik på at skabe synlighed af vores arbejde for at opfylde samfundsmæssige udfordringer. Rammekontrakten bliver til i en forhandling med Uddannelses- og Forskningsministeren. 

Lovgrundlag

De kunstneriske uddannelser og institutioner, som KADK er en del af, er underlagt en række love og bekendtgørelser.

Det gældende lovgrundlag for KADK’s virke er samlet  på Uddannelses- og Forskningsminsteriets website.

> Se lovgrundlag for KADK her