Masterafhandling

Det afsluttende modul på Master i Design uddannelsen består af masterafhandlingen. På baggrund af vejledning udvælger du er et emne og problemfelt, som du ønsker at arbejde med. Det er herigennem du definerer dit faglige ståsted og fastlægger dit fokus for masterafhandlingen. 

I bedømmelsen af masterafhandlingen bliver der lagt vægt på din evne til at anvende teorier og metoder i forhold til problemstillingen og den konkrete praksis. Den afsluttende eksamen består af masterafhandlingen og en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i masterafhandlingen.

Modulets seminarer lægger vægt på, hvordan du kan skærpe din faglige specialisering og giver dig redskaber til den skriftlige og mundtlige formidling. Uddannelsen afsluttes med mundtlige eksaminer, som foregår på modulets sidste seminar.

Det får du ud af modulet

  • Gennem den individuelle vejledning, og modulets seminarer, får du redskaber til at reflektere over dit selvvalgte emne ud fra et videnskabeligt grundlag, og du lærer at identificere videnskabelige og professionelle problemstillinger. 
  • Du får videnskabelige metoder og redskaber gennem uddannelsen, som du kan bruge i din specialisering af masterafhandlingen; eksempelvis gennem en konkret case fra din egen praksis eller i nye analyse og løsningsmodeller inden for din valgte specialisering. 
  • Gennem modulets seminarer får du trænet skriftlig og mundtlig fremstilling, som du kan bruge i udformningen af din skriftlige masterafhandling og i forberedelsen af det mundtlige forsvar. 

Undervisning og seminarer

Uddannelsen består af en række seminarer, og undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, diskussion, refleksion, workshops, kollokvier, individuelle opgaver, gruppearbejder og feedback. Vi forsøger at relatere uddannelsens indhold til dine egne praksisbaserede erfaringer og arbejdsliv. 

Datoer for seminarer på afgangsmodulet:

  • fredag d. 24.01.2020
  • fredag d. 13.03.2020

 

Deltagere

Uddannelsen henvender sig til dig, der har nogle års erhvervserfaring, fx fra virksomheder, organisationer eller som har drevet eget firma. Eller du er underviser på designskoler og akademier og føler et behov for faglig opgradering. På Master i Design møder du fx: 

  • Designere
  • Arkitekter
  • Designundervisere
  • Andre i designrelaterede brancher

Programledere og gennemgående undervisere

Udover de gennemgående undervisere trækker uddannelsen på undervisere fra KADK og på eksterne forskere fra andre universiteter samt på førende profiler inden for designbranchen og relaterede erhverv.