Master i Design

Styrk din faglighed med den nyeste designteori
Siden 2005 har selvstændige designere, undervisere og ansatte hos bl.a. Novo Nordisk, Grundfos og e-Types fået styrket deres faglige ståsted og kompetencer med en Master i Design.

Med en Master i Design uddannelse kommer du i dybden med den nyeste tværdisciplinære designteori med fokus på designroller og -processer; design i kontekst, kulturanalyse og æstetik; design management og entreprenørskab. Desuden styrker uddannelsen dine metodiske, retoriske og formidlings-mæssige kompetencer. Samtidig bliver du en del af et voksende fagligt netværk med stærke profiler.

Masteruddannelsen udbydes nu som enkeltfag, så du kan tage uddannelsen som et samlet forløb eller som flexible moduler over 6 år. For at tage uddannelsen skal du søge et modul af gangen. Næste modul (modul 2) har ansøgningsfrist 8. december 2017. 

De kompetencer du kan forvente at videreudvikle er:

  • At forstå og anvende et bredt repertoire af metoder og teorier f.eks. til planlægning og styring af designprocesser. 
  • At placere, analysere og løse designopgaver i forhold til aktuelle samfundsmæssige, økonomiske og kulturelle sammenhænge. 
  • At identificere designproblemstillinger og dokumentere processer og løsninger. - at agere i komplekse udviklingssammenhænge med en øget faglig indsigt - at argumentere for og kommunikere metodiske og faglige valg på et kvalificeret mundtligt og skriftligt niveau. 
  • At reflektere over egen praksis ud fra forskellige designrelaterede perspektiver. 

Hvem er Master i Design målrettet til?

Uddannelsen henvender sig til dig, der har nogle års erhvervserfaring, fx fra virksomheder, organisationer eller som har drevet eget firma. Eller du er underviser på designskoler og akademier og føler et behov for faglig opgradering. På Master i Design møder du fx: 

  • Designere
  • Arkitekter
  • Designundervisere
  • Andre i designrelaterede brancher

Kontakt