Master i Strategisk Byplanlægning

Masteruddannelsen fokuserer på strategisk planlægning af bymæssige forandringsprocesser med udgangspunkt i byens rumlige kvaliteter. Uddannelsen er internationalt orienteret og retter sig både mod praktisk planlægning og strategisk programudvikling.

Info og datoer

Type
Masteruddannelse
Kursusstart
07.02.2019
Pris
35.000 kr. pr. modul
ECTS
60
Sted
KADK, Holmen, København

Udgangspunktet for uddannelsen er ændrede opgaver og krav til byplanlægningen. Globalisering, afindustrialisering og nye kulturelle og sociale strukturer samt dagliglivsformer, i kombination med bæredygtighed og klimatilpasning, nødvendiggør en strategisk tilgang. 

Masteruddannelsens mål er at opbygge operationel kapacitet og ajourført viden om strategisk byplanlægning i de former, der modsvarer aktuelle og fremtidige udfordringer. 

Uddannelsen giver et solidt teoretisk fundament og konkrete metoder til at arbejde med både strategisk udvikling og praktisk planlægning. Undervisningen tager udgangspunkt i den nyeste forskning på området fra både ind- og udland, og deltagerne vil på uddannelsen få øget internationalt udsyn gennem casestudier og en studietur til en europæisk storby.   

Det lærer du

  • Du får skærpet forståelsen for de postindustrielle urbane dagsordener og får viden om, hvordan de kan kombineres med bæredygtighed og klimatilpasning
  • Du lærer at udpege relevante planprocesser og opøve færdigheder i design af urbane strategier
  • Du bliver en kvalificeret rådgiver for offentlige og private klienter
  • Dine akademiske kompetencer skærpes

Opbygning og undervisning
Masteruddannelsen er en deltidsuddannelse på kandidatniveau svarende til 60 ECTS. Uddannelsen består af fire moduler med hvert sit tema:

Modul A - Byteori, planlægningsteori, byhistorie og planlægningsformer
Modul B - Case study. Strategisk planlægning i europæisk storby.
Modul C - Byens Dynamik. Danske byer i en global kontekst.
Model D - Udarbejdelse af strategisk plan for dansk by/kommune.

Læs mere: Om modulerne

Undervisningen vil være en kombination af seminarer, workshops, konferencer og udlandsophold. Alle moduler afsluttes med en skiftlig opgave, og der vil være mindre øvelser med små afleveringer og præsentationer undervejs i modulerne. 

Datoer for Modul A
Seminarerne afholdes typisk i tidsrummet 9.00-16.30. Første seminar vil omfatte et socialt arrangement om aftenen torsdag 7. februar 2019.

  • 7.-8. februar 2019
  • 7.-8. marts 2019
  • 4.-5. april 2019
  • 2.-3. maj 2019

Der er deadline for opgaveaflevering 17. juni 2019 og mundtlige eksamener 27. & 28. juni 2019.

Undervisere
Boris Brorman Jensen er programleder på Master i Strategisk Byplanlænging. Han være gennemgående underviser på modulerne sammen med arkitekt og byplanlægger Gustavo Rebeiro.

Herudover deltager gæsteundervisere fra praksis og fra forskningsmiljøerne på KADK samt eksterne forskningsmiljøer. Gæsteunderviserne offentliggøres løbende her på siden.

Gæsteundervisere
Jesper Pagh, arkitekt og forskningsassistent ved KADK - holder oplæg om byhistorie.
Deane Simpson, professor ved KADK - præsenterer moderne byhistorie.
Tom Nielsen, professor ved Arkitektskolen Aarhus - har fokus på moderne byplanhistorie.
Karina Sehested, seniorforsker ved Institut for planlægning, Aalborg Universitet - går i dybden med strategisk planlæning.
Peter Maskell, professor ved Copenhagen Business School - giver en økonoms syn på byen.
Marie Stender, forsker ved Forskningsgruppen for byer og boliger, Aalborg Universitet - introducerer i en antropologisk vinkel på byen.
Maj-Britt Quitzau, lektor i strategisk planlægning ved Aalborg Universitet København - stiller skarpt på bæredygtig udvikling.

Hvem henvender uddannelsen sig til?
Masteruddannelsen henvender sig til dig, der har en akademisk uddannelse og nogle års erfaring med byplanlægning fx fra en kommune, et konsulentfirma eller en arkitektvirksomhed, eller som arbejder med analyse og forskning inden for området. 

Video: Interview med Boris Brorman Jensen 
Programleder Boris Brorman Jensen fortæller i videoen her om, hvad du kan få ud af at tage en Master i Strategisk Byplanlægning

Det siger tidligere masterstuderende

"Masteruddannelsen gav mig en god teoretiske ramme om mine praktiske erfaringer. Det har hjulpet mig til at skærpe og systematisere de strategiske indsatser, jeg har arbejdet med.

Opgavedelen er super vigtig, og især den afsluttende opgave gav mig mulighed for at komme 360 grader rundt om alle aktørers perspektiver, hvilket man sjældent har mulighed for, når man sidder midt i aktørlandskabet i sit daglige virke."

Marc J. Jørgensen

Chefkonsulent, Metroselskabet & Hovedstadens Letbane

"KADK's master er ilt til et arbejdsliv, der handler om kunne tænke og handle strategisk i forhold til byudvikling. 

Det bedste ved uddannelsen har været det faglige fællesskab med underviserne, oplægsholderne og ikke mindst de øvrige ’studerende’. Muligheden for at fordybe sig fagligt gennem studieturene og arbejdet med opgaverne gav mig rigtig meget inspiration, viden og et fagligt netværk, jeg kan bruge i mit arbejdsliv i øvrigt."

Inger Haarup Borchmann

Partner, bystrategisk rådgiver, CFBO

"Jeg har fået større indsigt i de dynamikker, der foregår i byerne, og jeg har haft mulighed for at træde et skridt tilbage og se byplanlægning i nye perspektiver.

De forskellige faglige baggrunde blandt de studerende på holdet har givet mig nye indsigter i hvordan planlægningen kan angribes og en langt bedre forståelse af, hvordan udfordringerne og agendaer ser ud på den anden side af bordet. Det har givet mig en bedre forudsætning for at have den rigtige dialog, når jeg fx har møder med kommunen og andre samarbejdspartnere."

Jakob Nørbjerg Madsen

Arkitekt, Holscher Nordberg

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for sparring om hvorvidt uddannelsen passer til dig? Så skriv eller ring til os.