Master i Strategisk Byplanlægning

Masteruddannelsen fokuserer på strategisk planlægning af bymæssige forandringsprocesser med udgangspunkt i byens rumlige kvaliteter. Uddannelsen er internationalt orienteret og retter sig både mod praktisk planlægning og strategisk programudvikling.

Info og datoer

Type
Masteruddannelse
Kursusstart
07.02.2019
Pris
35.000 kr. pr. modul
Ansøgningsfrist
01.11.2018
ECTS
60
Sted
KADK, Holmen, København

Udgangspunktet for uddannelsen er ændrede opgaver og krav til byplanlægningen. Globalisering, afindustrialisering og nye kulturelle og sociale strukturer samt dagliglivsformer, i kombination med bæredygtighed og klimatilpasning, nødvendiggør en strategisk tilgang. 

Masteruddannelsens mål er at opbygge operationel kapacitet og ajourført viden om strategisk byplanlægning i de former, der modsvarer aktuelle og fremtidige udfordringer. 

Uddannelsen giver et solidt teoretisk fundament og konkrete metoder til at arbejde med både strategisk udvikling og praktisk planlægning. Undervisningen tager udgangspunkt i den nyeste forskning på området fra både ind- og udland, og deltagerne vil på uddannelsen få øget internationalt udsyn gennem casestudier og en studietur til en europæisk storby.   

Det lærer du

  • Du får skærpet forståelsen for de postindustrielle urbane dagsordener og får viden om, hvordan de kan kombineres med bæredygtighed og klimatilpasning
  • Du lærer at udpege relevante planprocesser og opøve færdigheder i design af urbane strategier
  • Du bliver en kvalificeret rådgiver for offentlige og private klienter
  • Dine akademiske kompetencer skærpes

Opbygning og undervisning
Masteruddannelsen er en deltidsuddannelse på kandidatniveau svarende til 60 ECTS. Uddannelsen består af fire moduler med hvert sit tema:

Modul A - Byteori, planlægningsteori, byhistorie og planlægningsformer
Modul B - Case study. Strategisk planlægning i europæisk storby.
Modul C - Byens Dynamik. Danske byer i en global kontekst.
Model D - Udarbejdelse af strategisk plan for dansk by/kommune.

Undervisningen vil være en kombination af seminarer, workshops, konferencer og udlandsophold. Kursuslederne på masteruddannelsen er Boris Brorman Jensen og Katrine Østergaard Bang, og de er gennemgående undervisere på modulerne. Herudover deltager gæsteundervisere fra praksis og forskningsmiljøerne på KADK samt eksterne forskningsmiljøer.

Hvem henvender uddannelsen sig til?
Masteruddannelsen henvender sig til dig, der har en akademisk uddannelse og nogle års erfaring med byplanlægning fx fra en kommune, et konsulentfirma eller en arkitektvirksomhed, eller som arbejder med analyse og forskning inden for området. 

Det siger tidligere masterstuderende

“Masteruddannelsen var et dynamisk og inspirerende studieforløb, som jeg fik stort fagligt udbytte af og kan bruge i mit arbejde som projektleder og byudvikler.”

Lotte Schiøttz

Chefkonsulent Frederiksberg Kommune, Hold 2, 2010-2012

"Masteruddannelsen i strategisk byplanlægning er en krævende men på alle måder spændende og anbefalelsesværdig uddannelse."

Anders Richelsen

Sektionsleder, Fysisk planlægning & design, COWI, Hold 3, 2012-2014

“Masteruddannelsen har givet mig en betydelig strategisk indsigt og kompetence i by- og regionaludvikling, særligt fokuseret på koblingen mellem økonomisk/befolkningsmæssig vækst og bæredygtig og kvalitativ udvikling. Dertil kommer et givende netværk mellem centrale folk og deres organisationer som er helt centralt for at sikre en strategisk udvikling.”

Claus Bjørn Billehøj

Direktør, Regional Udvikling, Region Hovedstaden. Hold 1, 2008-2010

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for sparring om hvorvidt uddannelsen passer til dig? Så skriv eller ring til os.