Motiveret ansøgning - Konservering

Din motiverede ansøgning må max. fylde 2 A4-sider (2 x 2400 anslag).
Din ansøgning skal uploades som pdf-fil.
Du må ikke inkludere illustrationer.

Frist: 15. marts kl. 12 på www.optagelse.dk.

Motiveret ansøgning

Formål med en motiveret ansøgning:
Den motiverede ansøgning skal gøre KADK i stand til at afgøre, hvem vi vil invitere til fase to i optagelsesforløbet: samtale.
Kriterier for bedømmelse:
- Interesse og motivation for konservatoruddannelsen.
- Indsigt i konservatorfaget.
- Interesse og erfaring med at løse både teoretiske og praktiske opgaver.
- Evne til at kommunikere skriftligt.

Vi inviterer ca. dobbelt så mange ansøgere, som vi har studiepladser, til samtale. Op til 40 ansøgere pr. program.

Frist
Din frist for at uploade din motiverede ansøgning på ansøgningsportalen www.optagelse.dk er den 15. marts kl. 12.
Overskrider du fristen, kan du ikke være sikker på at kunne deltage i optagelsesforløbet.
Krav til format:
Du må max. aflevere 2 A4-sider. Teksten må ikke overskride 2 x 2400 anslag. Teksten skal være læselig. Du må ikke indsætte illustrationer.
Krav til fil-format og fil-navn
- filen uploades på optagelse.dk i pdf-format.
- filen fylder max. 20 MB. De øvrige formatkrav skal også overholdes.
- filen er navngivet på følgende måde: Kons-dit navn-mot-ans.

Det er dit ansvar, at filen lever op til de krav, vi stiller. Derfor anbefaler vi, at du tjekker din fil, inden du uploader. Sæt tid af til det.

Q & A / spørgsmål og svar
Vi har erfaring for, at nogle ansøgere har spørgsmål til formuleringer. Det er tit et tolkningsspørgsmål, som vi ikke hjælper med, men der kan også indløbe spørgsmål af almen karakter, som alle ansøgere kan have gavn af.
Derfor starter vi samtidig en Q&A, hvor vi løbende lægger spørgsmål op.
Tips:
På nettet findes flere vejledninger om, hvordan man skriver en god motiveret ansøgning. Vi anbefaler, at du tager udgangspunkt i bedømmelseskriterierne.
På Uddannelsesguiden www.ug.dk kan du finde tips m.v. til en motiveret ansøgning.
https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse/altomoptagelse/gode-raad-til-din-motiverede-ansoegning

Hvad sker der efter 15. marts?

Studieadministrationen på KADK registrerer alle uploadede motiverede ansøgninger. Hvis der er problemer omkring din fil, får du en mail, hvor vi beder dig rette op på problemerne. Du får en meget kort frist, typisk 24 timer.

Studieadministrationen kvitterer for modtagne motiveringer i en mail. Se tidsplanen. Ansøgere, der har uploadet fil for sent eller slet ikke uploadet en fil, får samtidig besked om, at de ikke kan fortsætte i optagelsesforløbet.

Studieadministrationen tilrettelægger bedømmelsen og forbereder bedømmelseslister.

De motiverede ansøgninger gennemgås af fagpersoner. Der er afsat 3 dage til den faglige gennemgang.

Studieadministrationen registrerer resultatet af den faglige gennemgang og kontrollerer indtastning.

Du får en mail med dine point. Du får samtidig en invitation til samtale, hvis du er blandt de ansøgere med de højeste scorer.

Vi gør det så hurtigt, vi kan. En del ansøgere er utålmodige, men vi prioriterer at kontrollere og dobbelttjekke, så vi er sikre på, at vi 1) kan give alle ansøgere besked på samme tid og 2) kan give den rigtige besked.

Spørgsmål til motiveret ansøgning - og svar

Hvis der indløber spørgsmål, som alle ansøgere kan have interesse i, vil de blive lagt på dette sted. Vi opdaterer løbende indtil den 8. marts, hvorefter vi ikke besvarer flere spørgsmål.