Program

Finder sted

Kort om Finder sted

På programmet 'Finder sted' arbejder vi med arkitektur som kultur. Vi er interesserede i byer, bygninger og rum, som noget, der dyrkes frem, og som er forankret i en fælles kulturarv. Vi stiller opgaver, som fordrer en stærk kontekstforståelse og stedsbevidsthed. Vi lægger vægt på arkitekturen som en kunstform og opfordrer studerende til at kombinere analytisk, kritisk tænkning, tektonisk forståelse og kunstnerisk produktion.

Vi har en generøs og inspirerende studiekultur med aktive studerende, som tager ansvar for fællesskabet. 

Følg os på Instagram - @findersted

Seneste blogposts

Nyheder

Blog for Finder Sted

Følg de 150 studerende på programmet på vores blog - vi poster bl.a. om deres projektarbejder, studieture og feltarbejde både i Danmark og i udlandet.

Programansvarlig

Genveje