Administrative enheder

Administrationen understøtter KADK’s ledelse, studerende, medarbejdere, samarbejdspartnere og myndigheder i at skabe de bedste rammer for KADK’s studie-, arbejds- og udviklingsmljø.

Bibliotek

Biblioteket for Arkitektur, Design og Scenekunst er et offentligt studie- og forskningsbibliotek, åbent for alle, fem dage om ugen.

Biblioteket udgør et centralt mødested og vidensbase primært for studerende, forskere og undervisere. Besøg bibliotekets hjemmeside 

 

Økonomi og HR

HR varetager personaleadministration, personalepolitik, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, personaleadministration samt sekretariatsfunktioner for udvalg og arbejdsgrupper. 

Økonomi varetager opgaver inden for løn, ferie, fravær, udbetalinger og opkrævninger, regnskab og tilvejebringelse væsentlige informationer om ressourcer, aktiviteter og resultater.

> Find medarbejder i Økonomi og HR

IT & Campus

IT & Campus tager sig af drift og udvikling af de fysiske og digitale faciliteter på KADK og hjælper medarbejdere og studerende med at bruge disse. Det gælder bygninger, arbejdspladser for medarbejdere og studerende, IT-systemer, computere programmer, undervisningslokaler og udstyr til medarbejdere og studerende, interne og eksterne arrangementer og meget mere.

> Find medarbejder i IT & Campus

 

Kommunikation og ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet varetager udviklingsopgaver og servicerer den øverste ledelse på KADK, dvs. bestyrelse, rektorat, strategisk ledelse og en række råd og udvalg.

Kommunikation løser KADK’s opgaver inden interne og eksterne kommunikation samt ledelseskommunikation, web og intranet, PR, markedsføring samt udstillinger og publicering. 

Find medarbejder i Kommunikation og ledelsessekretariatet

Studieadministrationen

Studieadministrationen servicerer ansøgere, studerende og dimittender og understøtter administrative planlægnings- og ledelsesopgaver. Enheden varetager den centrale studieadministration og -vejledning samt lokal institutbetjening.

> Find medarbejder i Studieadministrationen 

Forskningsadministrationen

Forskningsadministrationen servicerer forskere og forskerfora på KADK med fx projektansøgninger, finansieringsmuligheder og kontrakter og har som formål at understøtte KADK position som ledende forsknings- og udviklingsinstitution.

> Find medarbejder i Forskningsadministrationen

Efter- og Videreuddannelse

Efter- og videreuddannelsesenheden understøtter KADK’s udbud af efter- og videreuddannelser: master- og diplomuddannelser samt korte kurser og andre former for betalingsarrangementer.

Enheden udvikler nye udbud i tæt samarbejde med fagmiljøer og institutter samt koordinerer den praktiske afvikling. Herudover varetager afdelingen markedsføring, myndighedsbetjening og andre opgaver som relaterer sig til efter- og videreuddannelsesområdet.  

Find medarbejder i Efter- og Videreuddannelse

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand