Regeringen spiller hasard med dansk arkitektur og design

Dato
29.09.2015
Kategori
KADK Indblik

Netop som væksten for alvor har fået fat i danske arkitekt- og designvirksomheder, foreslår regeringen i sit finanslovsforslag en usædvanlig hård beskæring af arkitekt- og designuddannelserne i København. Rektor for KADK, Lene Dammand Lund, kalder nedskæringsplanen for højrisikabel:

”Stik mod anbefalingerne fra det udvalg, ministeriet selv har nedsat og stik mod advarsler fra de virksomheder, der skal aftage vores kandidater, foreslår regeringen nu kraftige nedskæringer i økonomi og studenterantal”.

Dobbeltnedskæring
Helt konkret foreslås bevillingen til arkitekt- og designuddannelserne i København beskåret med 30 pct. frem mod 2023. Det sker oven i besparelser på 8 pct., der rammer hele uddannelsesområdet.

Lene Dammand Lund: ”Regeringen bruger bagudrettede ledighedstal til at forme fremtiden. Det vil med stor sandsynlighed betyde en mangel på arkitekter med det resultat at arbejdspladser flyttes til udlandet. KADK har, på grund af sin størrelse, kunnet opretholde en række specialer, som er unikke for Danmark: møbeldesign, skriftdesign osv. Faren er, at vi med dette reducerings-eksperiment, må lukke flere af dem. Mens brancherne er i kraftig vækst, skærer man i grundlaget for væksten”.

Fakta: Optagelsestal
Hvis forslaget gennemføres vil dimensioneringen ske gradvist via et reduceret studenteroptag over de næste 7 år. Det betyder, at KADK’s arkitektuddannelse reduceres med 268 studerende – fra 903 i dag til 635 i 2023 - og designuddannelsen reduceres med 176 studerende – fra 598 i dag til 422 i 2023.

Til sammenligning foreslås Arkitektskolen Århus (antal studerende i dag: 645) reduceret med 20 pct. og Designskolen Kolding (antal studerende i dag: 335) med 15 pct.

Fakta: Branchen mangler designere og arkitekter
Ny brancheanalyse fra Dansk Industri viser, at designbranchen er den rådgiverbranche, der er mest i vækst fra 2005 - 2014: 

 

Forsknings- og Uddannelsesministeriet egen rapport fra april 2015, viser desuden, at arkitektbranchen i de kommende år vil mangle 700 arkitekter, fordi arkitekter forlader arbejdsmarkedet:

Fakta: Ledighed: Kurven er knækket
Nye tal for Danmarks Statistik viser, at ledigheden er faldende blandt nyuddannede arkitekter og designere. Som de eneste af de kunstneriske og kulturelle uddannelser har arkitekt- og designuddannelserne et konstant fald i ledigheden fra 2011 – 2014:

Oven i det viser Danmarks Statistik, at beskæftigelsen blandt arkitekter og designere er helt på niveau med andre uddannelsers kandidater efter blot 5 år.  

Beskæftigelsesproblemet udgøres af et lille antal årsværk
Endelig er dimensioneringsøvelsen nominelt baseret på få hoveder. I 2013 var der i alt på landsplan 122 ledige årsværk blandt helt nyuddannede arkitekter og designere fra de kunstneriske uddannelser. I 2013 var der dermed nominelt 40 årsværk fra KADK’s arkitektuddannelse og 33 fra KADK’s designuddannelse, der var mere end 1 år om at komme igennem til første job.