Afgangsprojekt udvalgt til 3rd Annual Conference of Time Space + Body

Dato
18.09.2014
Kategori
Uddannelse og studieliv

Projektet ”Monument of Anxiety” er et arkitektonisk forslag baseret på fænomenologi og den filmiske proces som et redskab til at kombinere sind og krop i rum og tid. Projektet blev udarbejdet som afgangsprojekt af Moa Liew og Christel Nisbeth Madsen fra Kunstakademiets Arkitektskole vinter 2014.

Afgængernes arkitektoniske forslag var baseret på spørgsmål om, hvordan rum påvirker menneskers opfattelse af 'selv'. Det var bygget på Søren Kierkegaards begreb om angst fra 1844. Projektet manifesterer et filosofisk fænomen gennem arkitektursprog i en urban kontekst i København. Gennem historien har opfattelsen af selvet ændret sig og med denne ændring har menneskers sansning af omgivelser og rum også forandret sig. Og det projekt har vakt international interesse inden for området Time Space + Body.

Om konferencen

3rd Annual Conference of Time Space + Body arrangeres af inter-disciplinary.net. Konferencen fokuserer på international og tværfaglig diskussion ved at åbne for en dialog om de overbevisninger, repræsentationer og socio-politiske praksisser, der omkranser rum, tid og krop.

Konferencen udforsker bl.a. arkitekturens tilpasning til legemliggørelsen af ​​tid.
Konferencen blev i år afholdt på Mansfield College i Oxford, hvor ca. 65 professorer, ph.d.-studerende, kunstnere og arkitekter fra hele verden præsenterede deres forskning om disse temaer. Senere på året udgives en e-bog med projekter fra konferencen.

Monument of Anxiety
Dramaturgi