Designere fra KADK får legater fra 15. junifonden

Dato
24.11.2017
Kategori
Uddannelse og studieliv

Designerne Claire Donohoe fra kandidatprogrammet ’Skrift og Wayfinding’ og Signe Willersted fra kandidatprogrammet ’Graphic Communication Design’ samt Agnethe Schmidt Bigum, studerende ved kandidatprogrammet 'Industrielt design og keramisk form' fik legater fra 15. junifonden ved et festligt arrangement på Designmuseum Danmark. 

Bedømmelsesudvalget havde indstillet Claire Donohoe og Signe Willersted på baggrund af deres originalt gennemarbejdede byudviklingsprojekt 'Sydhavnens Ånd', som har fokus på Sydhavnen i København, som i disse år gennemgår en byudvikling, der udfordrer den lokale kultur og ånd.

Projektet satte fokus på FN's verdensmål nr. 11 som bl.a. handler om at sikre natur og kulturkapital og kulturarv i bydelsudviklinger. Formålet med projektet var at sikre et levende og mangfoldigt København med plads til alle typer beboere ved hjælp af et design, som åbner op for bydelens fælles mentale identitet, som gør det lettere for yngre og ny tilkomne at blive tilknyttet en del af Sydhavnens fællesskab. 

I motiveringen sagde juryen blandt andet: 'Projektets potentiale har vejet tungt i vores overvejelser og designudvalget var ganske enige om at dette er et projekt der har ganske særlige designmæssige kvaliteter som når det er fuldt udviklet og implementeret vil gøre en stor forskel og have et stort anvendelsespotentiale.'

Institutleder Tine Kjølsen overrakte legater til to glade vindere

Everyday Moments - harmonisk og funktionel keramik
Agnethe Schmidt Bigum fik legatet for sit afgangsprojekt 'Everyday Moments' - en serie harmoniske og funktionelle tallerkener og skåle i stentøj hvor form, glasur og overflade spiller sammen i et stærkt æstetisk udtryk. 

I motiveringen sagde designudvalget bl.a.:
Med sansninger i den Bornholmske natur har du brugt din specialiserede viden om glasur og farve, og skabt en farvesætning og en anvendelse af overflader, der kan fortælle historien om det Bornholmske landskabs karakterer – og ingredienser.  ... Du har anvendt en produktionsmetode der kan applikeres i dit eget værksted. Så afgangsprojektet bliver startrampen for Agnethes egen lokalt forankrede virksomhed.

Om 15. junifonden
15. junifonden er en almennyttig fond, som blev stiftet den 15. juni 1991. Fonden støtter aktiviteter inden for blandt andet kunst og kultur, humanitære og sociale formål og den danske natur.  

Hvert år uddeler fonden designlegater på en pris af 40.000 kr. til nyuddannede talentfulde kunstnere og designere for at støtte projekter med et stort potentiale. Priserne går til seks dimittender fra Kunstakademiet i Kolding, Bornholm og København.