Arkitekter og designere skal rustes bedre til fremtidens arbejdsmarked

Dato
27.06.2016

Danske arkitekter og designere er blandt de bedste i verden, men har fortsat relativt høj ledighed. KADK ønsker med en ny handlingsplan at klæde fremtidens arkitekter og designere bedre på til arbejdsmarkedet. Det er planen at skrue kraftigt op for de studerendes teknologiske og erhvervsrettede kompetencer.

KADKs øverste ledelse har fremlagt en målrettet handlingsplan, der skal justere uddannelserne og skærpe de studerendes erhvervsrettede kompetencer. Målet er, at få de studerende hurtigere i beskæftigelse.

Det sker bl.a. på baggrund af, at KADK i efteråret 2015 blev pålagt at dimensionere arkitekt- og designuddannelserne med 30 procent med et tilsvarende bevillingsfald til følge på grund af for høj ledighed blandt nyuddannede kandidater. Samtidig skal KADK levere ca. 8 procent til regeringens omprioriteringsbidrag.

Lene Dammand Lund, rektor for KADK siger: ”Det er klart, at en dimensionering af den størrelse er en vanskelig opgave. Men det er en opgave, vi tager på os, da vi selvfølgelig er interesserede i at få de nyuddannede kandidater hurtigere i arbejde. Det er også en opgave, vi er overbeviste om, at vi kan løfte. Der er mere end nogensinde brug for kvalificerede kandidater, der kan tænke kreativt og arbejde professionelt. Det kan vores kandidater, og det vil de fremover blive endnu bedre til.”

Konkret ligger der i handlingsplanen, at KADK vil sætte målrettet ind på tre overordnede områder:

 • De studerendes teknologiske og erhvervsrettede kompetencer skærpes 
 • De studerendes branchenetværk og matchmaking styrkes
 • Kendskabet til kandidaternes kompetencer i samfund og erhverv øges


Uddannelsernes nye fokus på teknologiske og erhvervsrettede kompetencer skal ses som en målretning af de traditioner og den stærke videnskabelige faglighed, som KADK allerede står på i dag, og som også i fremtiden skal udgøre institutionens fundament.

Lene Dammand Lund siger: ”KADK er et førende kunstakademi med en solid forankring i en kreativ tradition. Vores kandidaters innovative kompetencer er blandt de bedste i verden. Sådan vil det også være fremover. Med denne handlingsplan ønsker vi at sikre, at kandidaterne får lettere ved at sætte deres præg på fremtidens samfund og bidrage med ny viden til de mange virksomheder og institutioner i Danmark. Det er en offensiv strategi, som vil geare vores arkitekter og designere til fremtidens arbejdsmarked.”

Organisatorisk betyder det, at der på designuddannelsen udfases 6 bachelorprogrammer, 7 kandidatprogrammer og 1 institut fra 2017. På arkitektuddannelsen reduceres antallet af kandidatprogrammer med 4 frem mod 2023.

Dimensionering, omprioriteringsbidrag og de nødvendige ressourcer til udvikling betyder, at KADK inden 2019 skal finde 28,7 mio. kr. i besparelser. Det vil bl.a. ske gennem nedbringelse af driftsudgifter, bygningsudgifter og omfattende lønreduktioner.

Handlingsplanen er netop sendt til intern drøftelse og kommentering i samarbejdsudvalget på KADK.

Sådan ønsker KADK at styrke de studerendes erhvervsrettede kompetencer og bringe dem hurtigere i arbejde:

Teknologiske og erhvervsrettede kompetencer

 • Fællesundervisning på tværs af KADK styrkes for at sikre de studerende teknologiske såvel som erhvervsrettede kvalifikationer.
 • Der etableres et fælles højteknologisk laboratorium, KADK ”techlab”, som også gøres tilgængeligt for virksomheder og for forskningsmiljøet på KADK.
 • Der etableres et nyt kandidatprogram i samarbejde med CBS og andre relevante uddannelsesinstitutioner.

Branchenetværk og matchmaking

 • Der indføres obligatorisk praktik eller praktiklignende forløb på 6. semester, så alle studerende sikres relevant erhvervserfaring allerede i løbet af studietiden.
 • Der etableres en dialogplatform med brancher og erhverv, som skal sikre systematisk eksponering af de studerendes port folier og mulighed for matchmaking.
 • Der sættes yderligere fokus på fælles start-up miljøer

Kendskab til kandidaternes kompetencer i samfund og erhverv

 • Styrket offensiv kommunikationsstrategi
 • Der udpeges hvert år et samfundsrelevant fælles tema for alle afgangsprojekter således, at det enkelte projekt får større gennemslagskraft og større effekt.