Arkitektonisk topmøde på KADK

Dato
01.06.2017
Kategori
Samarbejde og erhverv

150-året for de diplomatiske forbindelser mellem Japan og Danmark markeres med et veritabelt topmøde, når flere af verdens toneangivende arkitekter og kunstnere gæster Holmen for at tale arkitektur, kunst og regional udvikling.  

Hiroshi Sambuichi, Bjarke Ingels, Olafur Eliasson og Kazuyo Sejima

Det er de helt store navne, der er at finde blandt hovedtalerne, når KADK den 6. juni lægger hus til det første af to symposier om arkitektur, kunst, natur og regional udvikling. Symposierne, der arrangeres af Statens Kunstfond (Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg) og Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med KADK, Arkitektskolen Aarhus og DAC, stiller skarpt på arkitekturens og kunstens særlige potentiale for at bidrage til en regional udvikling, der ikke bare sikrer vækst og fremgang – men gør det med naturen som aktiv medspiller.

Kunst og arkitektur som regional drivkraft
Med udgangspunkt i Benesse Art Site Naoshima lægger symposierne op til diskussion og debat, men også til udarbejdelsen af en række konkrete anbefalinger til, hvordan kunst og kultur kan sættes i spil som aktive og toneangivende drivkræfter for udviklingen af regioner. 

Naoshima er den ene af i alt tre japanske øer, som forretningsmand Soichiro Fukutake, der er en af hovedtalerne ved symposiet, har sat på landkortet med opførelsen af ny banebrydende arkitektur og et omfattende kunstsite. De tre øer – der før førte hengemte tilværelser som oversete dumpingsites, men i dag nyder stor international anerkendelse – tjener dermed som forbilledlige eksempler på den udvikling, kunst og arkitektur kan drive frem.

Det samme gælder flere af de andre hovedtaleres virke. Blandt andre Hiroshi Sambuichi og Bjarke Ingels, der begge er tilknyttet KADK som adjungerede professorer, og som begge har vist sig som pionerer inden for bæredygtig og innovativ arkitektur. Arkitektur der formår at vise nye veje for vores ressource- og energiforbrug og trække nyt liv til mindre befolkede regioner.

Global og lokal udvikling
”Vi er meget glade for at lægge hus til så vigtigt og ambitiøst et projekt – ikke mindst fordi, vi deler projektets ambition. For første gang i skolens historie, har vi i år bedt vores studerende forholde sig til ét fælles tema – nemlig FN’s 17 verdensmål for en grønnere og mere bæredygtig verden. Vi har med andre ord bedt dem forholde sig til, hvordan de med deres kunstneriske faglighed kan bidrage til at skabe positiv forandring og udvikling lokalt såvel som globalt - men altså også regionalt”, siger Lene Dammand Lund.

Symposiet på KADK gæstes også af flere danske politikere – heriblandt kulturminister Mette Bock – samt repræsentanter fra en lang række danske fonde.   

”Symposiet kan dermed blive et første vigtig skridt i retning mod en ny tilgang til regional udvikling. En regional udvikling, der ikke kun understøttes og gives fysisk form af kunstneren og arkitekten, men som også drives frem og tager nye retninger med kunsten og arkitekturen som dens primære motor og vejviser”, siger Lene Dammand Lund.

Det andet af de to symposier om arkitektur, kunst, natur og regional udvikling finder sted 7. juni på Arkitektskolen Aarhus. Symposierne er for indbudte politikere og fondsrepræsentanter.