Arkitektstuderende vil genrejse Vestindien

Dato
20.01.2017
Kategori
Uddannelse og studieliv

10 arkitektstuderende rejste i februar til de gamle danske kolonier i Vestindien for at undersøge, hvordan kolonitidens bygninger kan restaureres til gavn for den delte kulturarv og den vestindiske befolkning. Men hvordan gør man det uden at gentage fortidens synder? Nu udstilles deres forslag på Den Vestindiske Kulturambassade

Der gemmer sig en umiskendelig fornemmelse af danskhed i de gamle bykvarterer på St. Thomas. Farverne, duftene og temperaturerne er utvetydigt caribiske, men øens danske historie lader sig alligevel ikke fornægte. Den gemmer sig i gadenavne og på skilte og giver sig til kende i brostensbelagte stræder og bygninger opført i mursten. Det danske koloniherredømme har sat sine spor.

Sporene er imidlertid i fare for at forsvinde, da flere af kolonitidens bygningsværker i dag står tomme og trues af forfald. Og det er et kulturtab for den vestindiske befolkning, der i dag udgøres af en sammensat etnisk gruppe, og hvis identitetsforståelse derfor trækker på et væld af forskellige kulturer – heriblandt også den danske.

Fra militærhospital til museum  

Derfor rejste 10 studerende fra programmet ”Kulturarv, Transformation og Restaurering” på KADK – Det Kongelige Danske kunstakademi for Arkitektur, Design og Konservering – i foråret 2016 til St. Thomas for at kortlægge nogle af de gamle bygningers tilstand, og for at undersøge hvordan de kan restaureres og transformeres til gavn for den vestindiske befolkning og de to landes fælles kulturarv.

Opgaven, der blev stillet i anledning af 100-året for overdragelsen af øerne næste år, bestod helt konkret i at transformere et tidligere og meget forfaldent dansk militærhospital på øen til et tidssvarende og moderne museum.

Nu udstilles de studerendes modeller og tegninger på den Vestindiske Kulturambassade på Frederiksberg i København.

Forankring hos den lokale befolkning

”Projektet gik selvfølgelig først og fremmest ud på at undersøge, hvordan et stykke dansk kulturhistorie kan bevares for eftertiden, men bygningsværkerne er også – og måske især – en vigtig del af den vestindiske befolknings historie på godt og på ondt, og det var derfor afgørende at forankre projektet hos den lokale befolkning. De studerende var meget opmærksomme på, at de ikke skulle gentage fortidens synder og komme bragende som en form for ny-kolonister med forudfattede og færdigstøbte holdninger”, siger Nicolai Bo Andersen lektor på KADK og leder af programmet Kulturarv, Tranformation og Restaurering.

Flere af de studerendes projekter minder derfor mere om forsamlingshuse, der inviterer til interaktion og aktiv deltagelse, frem for lukkede museumsrum, hvor man kan betragte et brev i et montre, siger Nicolai Bo Andersen. Han understreger samtidig, at det var vigtigt for de studerende at skabe fysiske rammer, der anerkender, at der er flere lag på færde i den sammensatte vestindiske historie end bare det danske. 

Indianske inspirationer 

Et eksempel er Rosita Jansens projekt, der trækker på flere strenge af den vestindiske historie og kulturarv. 

Rosita Jansen har tegnet en tilbygning konstrueret af lette materialer, der fortolker Taino indianernes hytter – komplet med hængekøjer og lette skydedøre – og dermed refererer til øens colombianske æra. Det gamle militærhospital foreslår hun restaureret tilbage til dets oprindelige udtryk som repræsentation for den danske kolonitid, og endelig tilføjer hun en helt ny bygning, der skal afspejle øens seneste amerikanske historie.     

Se hendes projekt her: http://in-search-of-identity.org/portfolio-posts/rosita-jansen/

"Restaurering og transformation går ikke ud på alene at bevare og genoprette. Man må anerkende at historien består af mange lag. Nogle gamle bygninger skal restaureres nænsomt, andre skal transformeres og nyfortolkes. Bygningerne skal kunne bruges på en måde, der giver mening for lokalbefolkningen i dag. Vi kan bidrage til at redde den fysiske kulturarv med vores viden og ekspertise, men det skal ske på deres præmisser."  

Udstillingen på Den Vestindiske Kulturambassade kører frem til 1. februar.   

Fakta om projektet - In Search for Identity:

2017 er 100-året for Danmarks overdragelse af de Dansk Vestindiske Øer til USA. In Search of Identity er et samarbejdsprojekt mellem Danmark og US Virgin Islands (USVI) der handler om at skabe større forståelse for historie og identitet.

En gruppe studerende fra Arkitektskolen Aarhus og fra KTR, KADK rejste i februar til US Virgin Islands (USVI) for at opmåle og registrere en gammel militærkaserne i Christianssted på St. Croix og et tidligere militærhospital i Charlotte Amalie på St. Thomas.

I løbet af foråret har de studerende udarbejdet projekter til den transformation og restaurering af de to bygninger, som i fremtiden tænkes anvendt til hhv. håndværkerskole og kulturhus. De studerendes projekter skal danne grundlag for en fondsansøgning, der skal finansiere den fremtidige udvikling af de to bygninger.

Se mere her:

http://in-search-of-identity.org/

http://historiskehuse.dk/wp-content/uploads/2016/03/PROSPEKT.pdf

For yderligere oplysninger kontakt:

Freja Bech-Jessen, pressekonsulent, KADK

E: frbe@kadk.dk; M: 4170 1859